You are here:

Беляева, Сабина. Изповедите на твореца (Иван Давидков. Полетът на стрелата. Изд. „Български писател“. С. 1985). – Пламък, 1985, No 10, с. 181–183