You are here:

Беляева, Сабина. „Йордан Йовков. Нови изследвания“. Сборник. С., БАН, 1982, 300 с. – Литературна мисъл, 1983, No 4, с. 173–177.