You are here:

Беляева, Сабина. От друг ъгъл (Георги Марковски. Хитър Петър). – Пламък, 1980, No 4, с. 171–173.