You are here:

Беляева, Сабина. С патоса на преодоляването (Сергай Райков – „Между анализа и мечтата“. Библ. „Смяна“, изд. „Народна младеж“, 1986). – Литературна мисъл, 1987, No 8, с. 111– 113.