You are here:

Беляева, Сабина. Съвременен роман и самопознание (Боян Ничев. Съвременният български роман. Изд. „Български писател“, С. 1978). – Пламък, 1979, No 7, с. 111–113