You are here:

Беляева, Сабина. В търсене на решение (Александър Кьосев, „Пролетен вятър“ на Н. Фурнаджиев в художествения контекст на своето време. УИ „Климент Охридски“, С. 1988). – Пламък, 1989, No 7, с. 192–194; Принос в стихознанието (Рая Кунчев. Стихът като възможност за избор. УИ „Климент Охридски“, С. 1988) – Пламък, 1989, No 7, с. 194–196