You are here:

Послепис (обяснителна бележка) към стихотворението „Камертонът“ (1963), написан веднага след 10 ноември 1989 г.