You are here:

Андрей Германов

Цонев, Светозар. Равноденствие. // Литературен фронт, № 52, 23 дек. 1965.

Кирилов, Олег. Шарж, творци и време : [За „Парнас около нас“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 9387, 30 апр. 1975.

Андрей Германов, „Кълнове“ : [Отзив]. // Пламък, Год. III, № 10, 1959, с. 100

Стефанова, Лиляна. Страници, които радват : [Отзив за две стихосбирки]. // Литературен фронт, Год. XV, № 27, 9 юли 1959, с. 2.

Давидков, Иван. Младостта на стария кръжок. // Народна младеж, 19 март 1961, с. 3.

Васевски, Камен. Втората среща на поета : [За „Работнически влак“]. // Сливенско дело (Сливен), № 1021, 11 апр. 1962, с. 4.

Миланов, Александър. Откриване на обичания, но забравен свят : [За „Работнически влак“]. // Литературни новини, № 27, 9 май 1962, с. 6.

Ночева-Метева, Евдокия. Нектасов в български превод. // Годишник на СУ. Филологически факултет 1960/1961, Год. LV, 1962, с. 544-550.

Йорданов, Тихомир. „Третата среща“ : [За „Родов герб“]. // Народна култура, № 33, 15 авг. 1964, с. 5.

Правчанов, Симеон. Третата стихосбирка : [За „Родов герб“]. // Литературен фронт, № 12, 1964, с. 2.

Сарандев, Иван. Стихове за училището и … поезията. // Учителско дело, № 31, 17 апр. 1964, с. 4.

Спасов, Иван. „Равноденствие“ : [Отзив]. // Пулс, № 1 изв., 30 ноем. 1965

Вълчев, Найден. Щедро равноденствие : [За „Равноденствие“]. // Литературен фронт, № 30, 21 юли 1966, с. 2.

Димов, Ст. Късче мрамор от моста на доверието : [Отзив]. // Отечествен фронт, № 6817, 10 авг. 1966, с. 4.

Кирова, Лилия. Лирическото преживяване. // Пулс, № 9, 3 май 1966, с. 2.

Мочуров, Атанас. В мига на нетрайното равноденствие. // Септември, 1966, № 10, с. 241-243.

Пенаков, Иван. Андрей Германов. // Учителско дело, № 22, 18 март 1966, с. 4.

Правчанов, Симеон. Преодоляване на равноденствието : [За „Равноденствие“]. // Пламък, 1966, № 2, с. 107-108.

Сарандев, Иван. Анкета „Млади поети и млади читатели – 1965“. // Пулс, № 4, 22 февр. 1966, с. 5.

Спасов, Иван. Благословен да бъде кремъкът. // Пламък, 1966, № 11, с. 81-86.

Мочуров, Атанас. Такива, каквито сме родени : [За „Да ме запомниш“]. // Литературен фронт, № 40, 28 септ. 1967, с. 6.

Правчанов, Симеон. „Камчийска балада“ : [Отзив]. // Отечествен фронт, № 7031, 20 апр. 1967, с. 4.

Спасов, Иван. Непресторена равносметка : [За „Да ме запомниш“]. // Народна култура, № 37, 16 септ. 1967, с. 5.

Стоянов, Анастас. Андрей Германов. // Литературен фронт, № 7, 9 февр. 1967, с. 3.

Цонев, Светозар. „Да ме запомниш“ : [Отзив]. // Учителско дело, № 76, 22 септ. 1967, с. 4.

Василев, Михаил. Поезия – оръжие : [За „Да ме запомниш“]. // Отечествен фронт, № 7168, 30 септ. 1968, с. 4.

Василев, Михаил. Свежа струя в детската поезия. // Пламък, 1968, № 3, с. 75.

Мутафов, Енчо. Зрелост и преображения. // Народна култура, № 40, 5 окт. 1968, с. 5.

Спасов, Иван. Радващи преображения : [За „Преображения“]. // Пламък, 1968, № 24, с. 79-80.

Тошков, Михаил. Аспекти в „Да ме запомниш“. // Пламък, 1968, № 9, с. 76-78.

Черняков, Георги. Преображенията на Андрей Германов. // Литературен фронт, № 45, 31 окт. 1968, с. 2.

Данчев, Пенчо. Андрей Германов : [За стихосбирките „Да ме запомнош“, „Преображения“, „Равноденствие“]. // Септември, 1969, № 1, с. 119-131.

Свинтила, Владимир. Преображенията у един поет : [За „Яростно слънце“]. // Литературен фронт, № 48, 27 ноем. 1969, с. 2.

Игов, Светлозар. „Всяка заран“ от Андрей Германов. // Деца, изкуство, книги, 1970, № 6, с. 38-40

Правчанов, Симеон. „Да се постигне стремя се“. // Правчанов, Симеон. За да останеш. – С., 1970, с. 204-225.

Добрев, Чавдар. Откриване на истината : [Творчески портрет]. // Септември, 1971, № 11, с. 176-194.

Недков, Здравко. Поетични изповеди : [За „Като въздишка“]. // Родна реч, 1971, № 6, с. 46.

Попиванов, Иван. Сърдечност и чистота : [За „Мост“, „Като въздишка“]. // Септември, 1971, № 3, с. 243-246.

Андонова, Нина. И сякаш отново открува света : [За „Острови“]. // Литературен фронт, № 39, 28 септ. 1972, с. 2.

Данчев, Пенчо. Андрей Германов. // Данчев, Пенчо. Критика и естетика. – 2 изд. – С., 1972, с. 145-157.

Пантелеева, Нина. Откровението на зрелостта : [За „Острови“]. // Септември, 1972, № 11, с. 246-249.

Спасов, Иван. Мъдростта на поета : [За „Острови“]. // Пулс, № 19, 12 септ. 1972, с. 4.

Чолаков, Здравко. Расте мащабът на една поезия : [За „Азбука“]. // Септември, 1972, № 4, с. 243-244.

Недков, Здравко. Паметта не прощава. // Литературе фронт, № 40, 4 окт. 1973, с. 3.

Тонков, Петър. Андрей Германов. // Тонков, Петър. Литература и живот. – Пловдив, 1973, с. 98-120.

Анчев, Панко. Четиристишие – цветче от дива шипка. // Пулс, № 13, 18 юни 1974, с. 12.

Бенчев, Минко. Андрей Германов. // Родна реч, 1974, № 6, с. 34-38.

Благоев, Атанас. Огледалце на небесата сини : [За „Огледалце“]. // Пламък, 1974, № 7, с. 79-80.

Георгиев, Л. Андрей Германов. // Простори (Варна), 1974, № 2.

Звездинов, Атанас. Андрей Германов. // Читалище, 1974, № 6, с. 18-19.

Молхов, Яко. Поетът в „източно отделение“ : [За „Четиристишия“]. // Пламък, 1974, № 8, с. 73-73.

Топалов, Кирил. Най-същественият щрих : [За „Четиристишия“]. // Народна култура, № 28, 6 юли 1974, с. 7.

Христов, Йордан Т. От птичи поглед : [За „Четиристишия“]. // Септември, 1974, № 8, с. 237-241.

Михайлов, Вълчо. „Парнас около нас“ от А. Германов. // Хасковска трибуна (Хасково), № 42, 10 апр. 1975.

Молхов, Яко. Поетът в източно одеяние. // Молхов, Яко. Критически хроники. С., 1975, с. 159-161.

Мутафов, Енчо. Неусетна гранична черта : [За „Каменна стена“]. // Литературен фронт, № 31, 31 юли 1975, с. 3.

Недков, Здравко. Паметта не прощава. // Недков, Здравко. Творчески светове. – С., 1975, с. 130-142.

Петев, Николай. Побратимяване с голямата поезия : [За „…И оживяха в песента“]. // Народна армия, № 8078, 1 февр. 1975.

Попиванов, Иван. Земна, драматична поезия. // Пулс, № 17, 12 авг. 1975, с. 6.

Танев, Димитър. Зрелост на поетичните търсения : [За „Каменна земя“]. // Септември, 1975, № 10, с. 243-247.

Янчев, Тодор. Поема за подвига : [За „…Оживяха в песента“]. // Народно дело (Варна), № 33, 16 февр. 1975.

Спиридонов, Александър. Глас и съвест на времето : [За „Поети на април“]. // Народна младеж, № 87, 10 апр. 1976.

Неделчев, Йовчо. Радостен и мъдър празник : [За „Нови четиристишия“]. // Народно дело (Варна), № 306, 26 дек. 1976.

Михайлова, Гергана. Четиристишия, писани на светлина от сняг : [За „Нови четиристишия“]. // Литературен фронт, № 4, 27 ян. 1977, с. 3.

Тошков, Михаил. По следита на иронията : Бележки върху шаржа [„Парнас около нас“]. // Пламък, 1977, № 4, с. 154-158.

Хаджикосев, Симеон. В земетръсната зона на чувствата : [За „Взривна зона“]. // Септември, 1977, № 4, с. 243-246.

Хаджикосев, Симеон. Оригинално и проникновено : [За „Нови четирисишия“]. // Работническо дело, № 69, 10 март, 1977.

Хаджикосев, Симеон. Тази светла и радостна болка – поезията. // Хаджикосев, Симеон. Критически пристрастия. С., 1977, с. 103-123.

Еленков, Константин. Взривена тишина : [За „Взривна зона“]. // Балканско знаме (Габрово), № 59, 19 май 1978.

Захариев, Луко. В зоната на мъдростта : [За „Взривна зона“]. // Пулс, № 6, 14 март 1978, с. 11.

Коларов, Стефан. Откровенията на зрелостта : [За „Взривна зона“]. // Литературен фронт, № 18, 4 май, 1978, с. 2.

Николов, Иван 1937-1991. Тръгнах с твойте изповеди поете… : [За „Взривна зона“]. // Народно дело (Варна), № 20, нед. изд., 27 май 1978.

Кьосев, Александър. С нравствена и историческа мащабност : [За „Границата на снега“]. // Пулс, № 26, 18 дек. 1979, с. 14.

Стефанов, Христо. Строгостта на равносметката : [За „Взривна зона“]. // Народна култура, № 6, 9 февр. 1979, с. 6.

Цонев, Светозар. Пътят на Андрей Германов – за случайните и вечните неща. // Цонев, Сверозар. Проблеми. Поети. Младостта на прозата. – С., 1979, с. 106-126.

Андонова, Нина. Другите четиристишия на поета. // Септември , 1980, № 10, с. 246-249.

Гетов, Георги. Пътека на истината : [За „Самоубийствено живеем“]. // Кооперативно село, № 106, 27 май 1980.

Еленков, Константин. Усещане за чужда болка… : [За „Други четиристишия“]. // Литературен фронт, № 30, 24 юли, 1980, с. 2.

Жеков, Светлозар. Поезия на нравствения максимализъм : [За „Самоубийствено живеем“]. // Пламък, 1980, № 8, с. 172-174.

Пантелеева, Нина. За границата на снега… // Септември, 1980, № 4, с. 247-249.

Пантелеева, Нина. Критерии за нравствената самопреценка : [За „Смоубийствено живеем“]. // Пулс, № 28, 8 юли 1980, с. 5.

Пауновски, Иван. Дъхът на думите : [За „Смоубийствено живеем“]. // АБВ, № 9, 26 февр. 1980, с. 4.

Северин, Стефан. Болка, която ражда истини : [За „Самоубийствено живеем“]. // Балканско знаме (Габрово), № 24, 22 февр. 1980.

Северин, Стефан. Истини, проверени от живота : [За „Други четиристишия“]. // Балканско знаме (Габрово), № 77, 27 юни 1980.

Спасов, Иван. Мъдра и тревожна откровеност : [За „Самоубийствено живеем“]. // Вечерни новини, № 29, 24 юни 1980.

Василев, Деко. Поезията е израз на характер : При Андрей Германов. // Василев, Деко. В откриване на литературните истини. – С., 1981, с. 17-23.

Евтимов, Евтим. Взривната зона. // Литературен фронт, № 21, 21 май 1981, с. 6.

Захариев, Луко. Потът с белега от сърп : [Андрей Германов]. // Родна реч, 1981, № 8, с. 56-58.

Йорданов, Тихомир. Неосветен от ореол : [За „Шаячни момчета“]. // Поглед, № 50, 14 дек. 1981, с. 5.

Караславов, Слав Хр.  Прощално слово : [За Андрей Германов].  // Литературен фронт, № 21, 21 май 1981, с. 6.

Пантелеева, Нина. Човек на размисловната изповедност. // Пантелеева, Нина. Ние и XX век. – С., 1981, с. 81-96.

Попиванов, Иван. Драматизъм и сърдечност : Андрей Германов. // Попиванов, Иван. Творчески устреми. – С., 1981, с. 275-288.

Спасов, Иван. „Дебни душата си, дебни я“ : Ангрей Германов. // Спасов, Иван. Портрети на едно поколение. – С., 1981, с. 34-50.

Василев, Михаил. Живот на едно сърце : [За „Душа незащитена“]. // Отечествен фронт, № 11412, 2 авг. 1982.

Гетов, Георги М. 50 години от рождението на Андрей Германов. // Деца, изкуство, книги, 1982, № 4, с. 12-14.

Гранитски, Иван Йорданов. Яросното слънце на надеждата. // Септември, 1982, № 6, с. 236-239.

Григорова, Людмила. Мемоарната книга на поета : [За „Шаячни момчета“]. // Пулс, № 26, 29 юни 1982, с. 5.

Еленков, Константин. Затаена светлина : [За „Душа незащитена“]. // Балканско знаме (Габрово), № 61, 20 май 1982.

Йорданов, Тихомир. Късчета от строшено огледало. // Простори, 1982, № 3, с. 74.

Караславов, Слав Хр.  Пътят на поета. // Литературен фронт, № 21, 27 май 1982, с. 2.

Колевски, Васил. Разказват баща и син : [За „Шаячни момчета“]. // Пламък, 1982, № 5, с. 180-181.

Левчев, Любомир. Вечерна проверка за Андрей Германов. // Литературен фронт, № 35, 2 септ. 1982, с. 4.

Меджделиев, Георги. Тези шаячни момчета : Една година от смъртта на А. Германов. // Родна реч, 1982, № 5, с. 56-57.

Панов, Александър. Изповед – размисъл : [За „Шаячни момчета“]. // Сливенско дело (Сливен), № 100, 26 авг. 1982.

Северин, Стефан. Мемоарите на най-добрия човек : [За „Шаячни момчета“]. // Балканско знаме (Габрово), № 22, 19 февр. 1982.

Серафимов, Иван. Търсене ключа от тази врата! : [За „Шаячни момчета“]. // Български журналист, 1982, № 8, с. 59-60.

Хаджикосев, Симеон. Завещанието на поета : [За „Душа незащитена“]. // Септември, 1982, № 11, с. 246-249.

Георгиев, Любен. Спомени за Андрей Германов. // Литературна мисъл, 1983, № 8, с. 139-146.

Георгиев, Любен. Формиране на таланта : [За „Шаячни момчета“]. // Работническо дело, № 19, 19 ян. 1983.

Еленков, Константин. Затаена светлина : [За „Душа незащитена“]. // Литературен фронт, № 3, 20 ян. 1983, с. 2.

Хаджикосев, Симеон. Андрей Германов – сатирикът и карикатуристът. // Пламък, 1983, № 4, с. 161-163.

Пауновски, Иван. Дъхът на думите и цветята. // Пауновски, Иван. Впечатления. – С., 1984, с. 89-91.

Серафимов, Иван. Един витален мъдър свят : [За „Змей на вратата“]. // Пламък, 1984, № 11, с. 194-196.

Спасов, Иван. „Дебни думата си, деби я…“. // Спасов, Иван. Портрет на едно поколени : [Ч. 2.]. – С., 1984, с. 34-50.

Струмски, Георги. Недовършен портрет. // Пламък, 1984, 2, с. 141-148.

Хаджикосев, Симеон. Недовършен диалог със света : [За „Златна светлина“]. // Отечествен фронт № 11933, 2 февр. 1984.

Данчев, Пенчо. Андрей Германов. // Данчев, Пенчо. Избрани произведения : Т. 1. – С., 1985, с. 251-263.

Еленков, Константин. Усещане за чужда болка. // Еленков, Константин. Поети и поезия. – С., 1985, с. 106-112.

Молхов, Яко Аврамов. Андрей Германов. // Молхов, Яко. Времето на критика. – С., 1985, с. 83-88.

Свиленов, Атанас. Зрелост. // Родна реч, 1985, № 7, с. 48-50.

Гилевич, Нил. Доброто, честно, благородно сърце на поета /  Прев от рус. Милена Лилова. // Факел, 1986, № 4, с. 201-204.

Гранитски, Иван. Социална промяна и художествено мислене. // Младеж, 1986, № 4, с. 15-17.

Свиленов, Атанас. Редакторска невнимателност : [За „Книга за Андрей Германов“]. // Литературен фронт, № 35, 28 авг. 1986, с. 3.

Северин, Стефан. Вечерна проверка за Андрей Германов. //Балканско анаме (Габрово), № 38, 28 март 1986.

Спасов, Иван Миладинов. За паница бобена чорба. // Спасов, Иван. Словото като живот. – Пловдив, 1986, с. 69-77.

Андонова, Нина. Из историята на едно литературно приятелство : [Андрей Германов и Слав Хр. Караславов]. // Септември, 1987, № 7, с. 217-225.

Ботев, Ботьо. В тези могъщи дни – време за творчество : [За „Време за творчество“]. // Балканско знаме (Габрово), № 21, 20 февр. 1987.

Георгиев, Марин. Мостът : [За „Време за творчество“]. // Литературен фронт, № 20, 14 май 1987, с. 2.

Хаджикосев, Симеон. „Рицар и слуга на поезията“ : [За „Време за творчество“]. // Литературен фронт, № 38, 17 септ. 1987, с. 2.

Трендафилов, Христо. Нов „Парнас около нас“. // Шуменска заря (Шумен), № 11, 19 ян. 1988.

Христов, Йордан Т. „Парнас в кафенето и наоколо“ : [За „Парнас около нас“]. // Отечествен фронт, № 12849, 12 февр. 1988.

Любенов, Любен. Превъплащенията на поета : Андрей Германов. // Юг (Пловдив), 1989, № 1, с. 82-88.

Николов, Иван. Душа, свита в юмрук.// Пламък, 1989, № 6, с. 119-132.

Янчев, Тодор. Лириката на Андрей Германов. // Зорница (Габрово), 1990, № 35-36, с. 155-158.

Шопкин, Матей. Сърцебиене : [Мисли за творческия път на поета Андрей Германов]. // София, № 10, 1991, с. 12.

Жеков, Светлозар. Самоубийствено живеене е животът. // Литературен вестник, № 29, 27 юли – 2 авг. 1992, с. 5.

Златев, Димитър. С хуманистичен патос срещу бездуховността : Ретроспективни наблюдения върху проблема за миграцията в поезията на Андрей Германов. // Пламък, 1992, № 9-10, с. 115-118.

Ковачева-Вълева, Надежда. Андрей Германов – поет на детския свят. // Предучилищно възпитание, 1992, № 3, с. 46-47.

Колева, Дора. „Аз ще погаля всичко с доброта…“. // Литературен форум, № 25, 24-30 юни 1992, с. 2,

Теофилов, Иван. Слово за Андрей Германов : По случай 60-год. от рождението му. // Литературен вестник, № 29, 27 юли – 2 авг. 1992, с. 5.

Алипиева, Антоанета. А нима това беше животът… : Битието и смъртта в поезията на Андрей Германов. // Литературен форум, № 26, 6-12 юли 1994, с. 6.

Сестримски, Иван. Спомени за Андрей Германов. // Пламък, 1994, № 7-8, с. 67-74.

Струмски, Георги. Аз ще погаля всичко с доброта… : Щрихи към портр. на Андрей Германов. // Български писател, № 20, 14-20 май 1996, с. 10.

Илиев, Стоян. Нима това съм аз? : Към портрета на Андрей Германов. // Български писател, № 17, 21 окт. 1997, с. 1, 4.

Хаджикосев, Симеон. „Когато много ме боли…“ : 65 г. от рождението на Андрей Германов. // Среща, № 3, 10 апр. 1997, с. 2.

Илиев, Стоян. Кръчмарят ходи подир мен : [Темата за раздялата с живота в поезията на Андрей Германов]. // Български писател, № 10, 17 март 1998, с. 1-2.

Александрова, Рада. Как : [За „Насън ще бъда млад“]. // Литературен форум, № 4, 19 – 25 септ. 2000, с. 3.

Вълчев, Найден. Думи за Андрей Германов. // Литературен форум, № 5, 6 – 12 февр. 2001, с. 18 ; N 6, с. 4 ; N 7, с. 5 ; N 8, с.4 ; № 9, с. 7.

Йорданов, Тихомир. Автографите на Андрей Германов. // Български писател, № 10, 14 март 2001, с. 9.

Жечева, Менча. Когато бяхме млади, бедни, но щастливи : 70 г. от рождението на Андрей Германов. // Пламък, 2002, № 5-6, с. 99-101.

Гранитски, Иван. Яростното слънце на надеждата. // Везни, 2004, № 4, с. 51-55.

Машев, Красимир. Наварт – гласът на скъсаната струна : Неизвестни писма на Андрей Германов. // Словото днес, № 9, 1 апр. 2004, с. 11.

Вълчев, Найден. Слънчевият мъжки глас на поезията : Странички за  Андрей Германов. // Нова зора, № 20, 22 май 2007, с. 6-7.

Струмски, Георги. „Аз ще погаля всичко с доброта…“. // Новият пулс, № 13-14, 16 юли – 20 авг. 2007, с. 6.

Иванов, Никола. Поезията на Андрей Германов. // Пламък, 2012, № 2, с. 130-137.