You are here:

Асен Христофоров

Кремен, Михаил. Книга за самоковските шопи : За „Мацакурци“. // Септември, 1959, № 3, с. 187-190.

Сребров, Здравко. Размишления за една книга. // Септември, 1960, № 6, с. 156-162.

Заимов, Христо. // Софийска правда , № 5, 12 ян. 1961, с. 4.

Славов, Атанас. Отново в дебрите на Рила : [За „Трима с магаре из Рила“]. // Септември, 1963, № 5, с. 248-250.

Заимов, Христо. „Искровете“. // Софийска правда, № 4, 8 ян. 1963, с. 4.

Прохаскова, Емилия. Противоречиви откровения : [За „Откровения“]. // Литературен фронт, № 30, 23 юли 1970, с. 2.

Хаджикосев, Симеон. „Вуцидей. Иманяри“. // Септември, 1970, № 7, с. 241-242.

Миланов, Дечко. Певец на планината : [За „Трима с магаре из Рила“]. // Ехо, № 22, 1 юни 1973.

Бенадов, Хаим. Живот с превратности и радости. // Литературен фронт, № 22, 28 май, 1981.

Свинтила, Владимир. Той трябва давнимава : 80 г. от рождението на Асен Христофоров. // Литературен форум, № 49, 6 ное,. 1990, с. 2.

Василев, Йордан. Интелектуалец от висок ранг : 20 г. от смъртта на Асен Христофоров. // Демокрация, № 145, 10 авг. 1990.

Рийвз-Елингтън, Барбара. Българинът, който разбираше англичаните : [За „Скици из Лондон“]. // Демокрация, № 297, 24 дек. 1994, с. 7.

Гърдев, Борислав. „Скици от Лондон“ [от Асен Христофоров] като преходен повестователен тип от пътни впечатления и бележки към есеистично-мемоарен роман. // Участие (Ст. Загора), № 2, 1996, с. 22-23.

Владимирова, Мария. Отшелник и певец на Рила : [95 г. от рождението и 35 г. от смъртта на писателя А. Христофоров]. // Аз буки, № 35, 31 авг. – 6 септ. 2005, с. 20.

Аретов, Николай. Непретенциозната проза на Асен Христофоров и проблемът за антитоталитарната литература. // Литературна мисъл, 2009, № 1, с. 27-50.

Аретов, Николай. Впечатляващият дебют : 100 г. от рождението на Асен Христофоров. // Литературен вестник, № 42, 15-31 дек. 2010, с. 4-5.

Аретов, Николай. Скици и откровения : Литературното творчество на Асен Христофоров. // Литературна мисъл, 2011, № 1, с. 5-24, 58-87.

Папучиев, Николай. Разказвайки всекидневието. Срещата с Другия в текстовете на Асен Христофоров. // Литературна мисъл, 2011, № 1, с. 58-74.

Пътова, Николета. Опитът на Асен Христофоров в драматургията. // Литературна мисъл, 2011, № 1, с. 75-83.

Кузмова-Зографова, Катя. „Някогашният Пловдив“ на Рилския отшелник. // Литературна мисъл, 2011, № 1, с. 84-87.

Звънчаров, Иван. Архивът на Асен Христофоров в Националния литературен музей. // Литературна мисъл, 2011, № 1, с. 97-112.

Владева, Лиляна Архивният фонд на Асен Христофоров в Централния държавен архив. // Литературна мисъл, 2011, № 1, с. 113-118.

Аретов, Николай. Непознатите мацакурци. // Следва, 2011, № 24, с. 76-95.

Кузмова-Зографова, Катя. Мисия „Христофоров“. // Следва, 2011, № 24, с. 76-95.

Чернокожев, Вихрен. Въпреки соцреализма : Бележки за романа „Мацакурци“ („Вуцидей“) на Асен Христофоров. // Литературен вестник, № 12, 6-12 апр. 2011, с. 3.

Aretov, Nikolaj. Literary archives as a source of information on the Balkan cultural relations. The case of Assen Christophorov. // Etudes balkaniques, 2014, № 1, с. 81-88.