You are here:

Атанас Славов

Статии

За него

Попиванов, Иван. Как един автор тълкува Хемингуей. // Пламък, 1958, № 7, с. 50-60.

Дянков, Кръстан. Сянка над сянката : [За „Под сянката на фордовия мит“]. // Пламък, 1963, № 11, с. 105-112.

Северняк, Серафим. Кому е нужно? : [За „Под сянката на фордовия мит“]. // Литературен фронт, № 49, 1963, с. 2.

Данчев Пенчо. Критически талант и критически принципи. // Септември, 1963, № 5, с. 221-242.

Куюмджиев, Кръстьо. Национална традиция и новаторство. // Септември, 1964, № 11, с. 131-161.

Гешев, Чавдар. Към равнището на съвременната фантастика : [За „Факторът Х“]. // Народна култура, № 23, 5 юни, 1965, с. 4.

Ковачев, Цено. Спасени ли са крилете на поезията : [За „Факторът Х“]. // Народна младеж, № 239, 4 окт. 1965.

Василев, Йордан. Бележки за четири книги и за фантастичната литература : [За „Факторът Х“]. // Литературен фронт, № 27, 1965, с. 2.

Йорданов, Юлиян. „По голямата спирала“. // Народна култура, № 38, 17 септ. 1966, с. 5.

Арнаудов, Георги. Две нови книги за нашия град : [За „Добри Желязков-Фабрикаджията“]. // Сливенско дело (Сливен), № 85, 22 юли 1969.

Георгиев, Никола. Zarys wersyfikacij bulgarskiej от Атанас Славов. // Литературна мисъл, 1975, № 4, с. 145-152.

Мутафов, Енчо. Основни принципи на българската стихова култура : [За “Zarys wersyfikacij bulgarskiej”]. // Език и литература, 1976, № 2, с. 84-86.

Игов, Светлозар. Завръщането на Атанас Славов. // Везни, 1993, № 2, с. 21-22.

Неделчев, Михаил. Атанас Славов : [70 г. от рождението му]. // Демократически преглед, 2000/2001, № 45, с. 326-327.

Попов, Алек. Прозаикът Атанас Славов. // Родна реч, 2003, № 3, с. 15-16.

Ефтимов, Йордан. Високият мъж, дето усмивката не му се маха от лицето : Атанас Славов (25 юли 1930-4 дек. 2010). // Литературен вестник, № 41, 8-14 дек. 2010, с. 3.

Карастоянов, Христо. За Атанас Славов: неканонични спомени. // Литературен вестник, № 2, 18-24 ян. 2012, с. 9.

Неделчев, Михаил. Порнографска ли е „Порнографска поема“ на Атанас Славов? : Литературноисторически етюд с мемоарни акценти. // Литературен вестник, № 17, 2-8 май 2018, с. 9, 14.

Неделчев, Михаил. Нови персоналистични фрагменти. // Литературен вестник, № 22, 3-9 юни 2020, с. 9, 12-13.