You are here:

Борис Йоцов

Книги

Не забравям аз красивата Прага. – София : Издателско ателие Аб, 2004. – 48 с. ; 20 см.

Съчинения. / Състав., ред. Румяна Дамянова – глав. ред. … [и др.]. – София : Изд. център „Боян Пенев“ при Институт за литература – БАН, 2018-

Т. 1. Литература на Българското възраждане – 2018. – 662 с. : с факс. ; 24 см.

Т. 2. Кн. 1. Нова българска литература. – 2022. – 550 с. ; 24 см.

Т. 2. Кн. 2. Нова българска литература. – 2022. – 295 с. ; 24 см.

Т. 3. Кн. 1. Славистични изследвания : Славянските литератури в България. – 2022. – 580 с. ; 24 см.

Т. 3. Кн. 2. Славистични изследвания : България в славянските литератури. – 2022. – 521 с. : с факс. ; 24 см.

И дяволът се кръстеше : книга за лъжата, убийствата, терора и жестокостите, извършвани все „в името на народа“. – Шумен : Славчо Николов и сие, 2011. – 799 с. : с ил., портр. ; 21 см.

Славянството и Европа : [Статии и студии] / Състав. Иван Павлов, Владимир Пенчев. – [София] : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“ : Съюз на филолозите българисти, 1992. – 108 с. ; 20 см (Библиотека Език и литература ; 4).

Синтаксис на българския език : За трети клас на народните прогимназии / Бор. Йоцов, Ив. Дорев, Ал. Филипов. – София : Книгоизд. Казанлъшка долина, 1932. – 80 с. ; 25 см.

Граматика с църковнославянски четива : За втори клас на народните прогимназии / Бор. Йоцов, Ив. Дорев, Ал. Филипов. – София : Книгоизд. Казанлъшка долина, 1932. – 108, 24 с. ; 25 см.

Граматика с църковнославянски четива : за първи клас на народните прогимназии / Бор. Иванов Йоцов, Ив. Дорев, Ал. Филипов. – София : Книгоизд. Казанлъшка долина, 1932. – 70, 24 с. : с ил. ; 25 см.

Министрите Иван Вазов и Борис Йоцов защитават Паисий Хилендарски и неговата История славянобългарская / [Състав. Димитър Христов]. – София : Фараго, 2016. – 65 с. ; 21 см.

 

 

За него

Борис Йоцов. Биобиблиография / Състав., ред. Румяна Дамянова … [и др.]. – София : Изд. център „Боян Пенев“ при Институт за литература – БАН, 2019. – 272 с. ; 24 см.

Тодоров, Величко. Opera slavica или Назад към Борис Йоцов. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 1995. – 97 с. ; 20 см (Голяма чешка библиотека).

Завръщането на Борис Йоцов : [Сборник] / Състав., ред. Румяна Дамянова и др. – София : Изд. център „Боян Пенев“ при Институт за литература – БАН, 2022. – 206 с. ; 24 см.

 

Статии

За него

Теодоров–Балан, Александър. Д-р Борис Йоцов, Отокар Мокри. // Български преглед, 1929-1930, № 1, с. 158.

Попвасилев, Стефан. Отокар Мокри. // Родна реч, 1929–1930, № 1, с. 50-51.

Теодоров-Балан, Александър. Д-р Б. Йоцов, Нешо Бончев. // Български преглед, 1929-1930, № 3, с. 450.

Х. В. Отзив за студията на д-р Б. Йоцов за Нешо Бончев (печатана в Училищен преглед, 1928 г.). // Листопад, 1931, № 9-10, с. 263

Д. Изв. Чешки отзив за един български труд от проф. Йосиф Пата (За студията на д-р Б. Йоцов „Българска романтика у Прокопа Хохолоушек“). // Листопад, 1931, № 9-10, с. 263-264.

Попвасилев, Стефан. Проф. д-р Борис Йоцов. „Kde domov muj“ у нас. // Родна реч, 1934-1935, № 3-4, с. 188-189.

Попвасилев, Стефан. Български страдания и борби за свобода в славянската поезия. // Родна реч, 1935-1936, № 1, с.60-61.

Бурмов, Александър. Български страдания и борби за свобода в славянската поезия. // Училищен преглед, 1935, № 9, с. 1085-1090.

Бакалов, Георги. За „некултурния“ Ботев : [Отзив за анкетата „Ако Ботев беше жив“] / Зарски.

// Нова литература, 1935, № 10, с. 158-159.

Арнаудов, Михаил. Български страдания и борби за свобода в славянската поезия. // Българска мисъл, 1935, № 9, с. 556.

Русалиев, Владимир. Проф. д-р Борис Йоцов. // Заря, № 4435, 1936, с. 4.

Пенев, Пенчо. Български страдания и борби за свобода в славянската поезия. // Литературен глас, № 333, 1936, с. 7-8.

Минев, Мирослав. Български страдания и борба за свобода в славянската поезия от проф. Борис Йоцов. // Завети, 1936, № 3, с. 69-70.

Ковачев, Михаил. Братя Миладинови в Чехия от Б. Йоцов. // Обзор, № 60, 1936, с. 4.

Пенев, Пенчо. „Братя Миладинови в Чехия“ от Борис Йоцов. // Литературен глас, № 339, 1937, с. 7.

Петров, Панайот. Книга за един бележит панагюрец : [За Нешо Бончев]. // Инвалид, № 901, 9 юни 1939.

Василев, Владимир. Катедра по коварство. Златорог, 1939, № 7, с. 371-375.

Проф. д-р Борис Йоцов. // Светоглас, № 5, 1940, с. 11-12.

Хаджибонев, Бончо. Борис Йоцов като поет. // Младежки Червен кръст, 1942-1943, № 1-4, с. 5.

Д-р Борис Йоцов. // Слово, Год. ХХІІ, № 6453, 5 февр. 1944.

Делчев, Борис. Фашизмът в нашата литература. // Работническо дело, № 15, 4 окт. 1944, с. 4.

Тодоров, Ангел. Прояви на буржоазната идеология в литературната история и критика : [За критическата дейност на Б. Йоцов]. // Изкуство, 1949, кн. 4, с. 326.

Бужашки, Евлоги. Буржоазно-фашистки фалшификации на българското национално революционно движение. // Исторически преглед, 1952, № 3, с. 289.

Тодоров, Ангел. Прояви на буржоазната идеология в литературната история и критика : [За критическата дейност на Б. Йоцов]. // Тодоров, Ангел. Животворната правда на художествената литература : Статии и студии / Ангел Тодоров. – София : Бълг. писател, 1954, с. 22.

Павлов, Иван. В лабиринта на историята. // Литературен форум, № 7, 19-25 февр. 1992, с. 1-2.

Стефанов, Васил. Завръщане в българската култура : 100 г. от рождението на акад. проф. Борис Йоцов. // Литературен форум, № 9, 2-8 март 1994, с. 1-2.

Свиленов, Атанас. Докога в сянка. // Демокрация, № 72, 2 апр. 1994, с. 11.

Пешева, Кичка. Проф. Борис Йоцов и списание „Родина“. // Демокрчация, № 215, 11 септ. 1996, с. 10.

Славова, Десислава. Делото на двама достойни българи [Богдан Филов и Борис Йоцов]. // Анти, 37, 27 септ. – 3 окт. 1997, с. 8.

Дончева, Дарина. 110 години от рождението на проф. Борис Йоцов (1894 – 1945). // Славянски диалози, № 1, 2004, с. 154-155.

Пешева, Кичка. Проф. Борис Йоцов и списание „Родина“. // Славянски диалози. Филологически факултет при Пловдивския университет Паисий Хилендарски, 2014, № 15, с. 9-14.

Балабанова, Христина. Славистичните текстове на Борис Йоцов като научно неусвоено пространство. // Славянски диалози. Филологически факултет при Пловдивския университет Паисий Хилендарски, 2014, № 15, с. 48-56.

Капралова, Недка. Интересът на Борис Йоцов към българи, учили в Прага през XIX век : Фамилия Горанови Език и литература, 2019, № 1-2, с. 39-44.

Молци на държавата : Из ръкописното наследство на Борис Йоцов ; Моменти от живота на Борис Йоцов. // Език и литература, 2019, № 1-2, с. 74-84.

Спасова, Андриана. Говорещият архив: Борис Йоцов. // Език и литература, 2019, № 1-2, с. 54-65.

Григоров, Добромир. Какво остава зад историята : Борис Йоцов и неговата философия на историята. // Език и литература, 2019, № 1-2, с. 19-33.

Пътова, Николета. Борис Йоцов като директор на Народния театър. // Език и литература, 2019, № 1-2, с. 45-53.

Дамянова, Румяна. Защо да четем Борис Йоцов? : Един научен проект. // Език и литература, 2019, № 1-2, с. 9-18.

Страшимирова, Светла. Идеите на Борис Йоцов в списание „Родина“ (1938-1942). // Език и литература, 2019, № 1-2, с. 34-38.