You are here:

Боян Дановски

Статии

За него

Стоянов, Людмил. Боян Дановски: Иоан Владимир : Драматическо видение в 5 картини от Боян Дановски 1924. // Развигор, № 169, 31 ян. 1925, с. 3.

Стоянов, Людмил. Иоан Владимир : Драматическо видение в 5 картини от Боян Дановски 1924. // Хиперион, 1925, с. 209-211.

Гусларски песни. // Светлоструй (Русе), № 9, 1928-1929, с. 5.

Димитров, Борис. „Гусларски песни“ – Боян Дановски. // Лъч, № 31, 31 дек. 1928, с. 3.

Минков, Цветан. Гусларски песни. // Глобус, № 17, 1928-1929, с. 4.

Радославов, Иван. Драматически видения ; Гусларски песни [от Боян Дановски]. // Хиперион, № 9-10, 1929, с. 439-440.

Боновски, Сава. „Гусларски песни“ / Сава Мак. // Заря, № 2362, 1929, с. 3.

Каменова, Ана. Своеобразна гимнастика. // Свободна реч, № 1807, 1930, с. 3.

Минков, Цветан. Символична, приказна и езоповска драма. // Минков, Цветан. История на българската драма. – С., 1936, с. 147-149.

Василев, Владимир. Една книга за любителските театри. // Златорог, № 5, 1940, с. 257-258.

Н. Т. Ръководство за любителските театри от Боян Дановски. // Читалище, № 9-10, 1940, с. 314.

Дамянова, П. И на теб, куме, право в очите, // Работническо дело, № 229, 17 авг. 1958, с. 4.

Дончев, Николай. Литературните опити на Боян Дановски, // Пулс, № 9, 27 апр. 1976.

Славински, Петър. Търсачът на музите : [Писателското творчество на режисьора Боян Дановски]. // Септември, № 7, 1976, с. 113-139.

Първанова, Анастасия. Драматургът Боян Дановски. // Театър, № 7-8, 1995, с. 9-10.

Dell’Agata, Giuseppe. Bojan Danovski e la cultura italiana. // Etudes balkaniques, № 2, 2014, с. 101-111.

Иванова-Гиргинова, Мариета. Играта на модернизмите в драматическите видения на Боян Дановски. // Българско и модерно 2 : експериментални прочити. – С., 2015, с. 104-115.

Дел’Агата, Джузепе. Боян Дановски и италианската култура / Прев. от итал. Дария Карапеткова. // Следва, № 33, 2016, с. 32-41.

Савова, Венета и др. Модернистични интерпретации на средновековния наратив : [Сюжетът за Йоан Владимир и неговата съпруга Косара в текстовете на Б. Дановски.] / Венета Савова, Надежда Стоянова. // Литературен вестник, № 5, 7-13 февр. 2018, с. 11, 14.