You are here:

Дамян Калфов

Статии

За него

„Под южното небе“. Разкази. // Седмичен преглед, 1917, № 10, с. 12.

Цанков-Дерижан, Христо. „Под южното небе“. // Общ подем, 1917, № 21, с. 1071-1072.

Гълъбов, Константин. Върху някои имен в сборника „Жътва“. // Напред, № 135, 1919, с. 1.

Спространов, С. Жътва. Литературно художествен сборник. // Съвременна илюстрация, 1919, № 4, с. 7.

Orphelin. Разказите на Д. Т. Калфов. // Огнище, 1921, № 9-10, с. 223-226.

Д. Т. С. [вер. Димитър Т. Страшимиров]. Съпрузи и други разкази от Т. Д. Калфов. // Листопад, 1921, № 4-5, с. 138-140.

Бадев, Йордан. „Под южното небе“, „Съпрузи“ – разкази от Д. Калфов. // Златорог, 1922, № 5, с. 236-239.

Йорданов, Велико. Дамян Калфов. // Йорданов, Велико. Българска белетристика. – С., [1929], с. 741-744.

Симеонов, Димитър. „Индийският петел“ : Трети том разкази от Д. Калфов. // Лъч, № 29, 14 ян. 1929, с. 6.

Каменова, Ана. „Индийският петел“. // Свободна реч, № 1419, 1929, с. 3.

Николов, Еню. Дамян Калфов. Индийският петел. // Българска реч, 1929-1930, № 3, с. 118-119.

Николов, Еню. „Индийският петел“ : Разкази. // Заря, 1929, № 5, с. 193-196.

Месечков, Недялко. „Индийският петел“ : Разкази. // Светлоструй (Русе), № 2, 1929, с. 3.

Иванов, Л. „Индийският петел“. Разкази. // Ученически подем, 1929, № 3, с. 32.

Митов, Димитър. „Индийският петел“ : Разкази. // Литературен глас, № 19, 1929, с. 2.

Николов, Енчо. Индийският петел. // Заря, 1929, № 5, с. 193-196.

Знахар, Иван [Иван Захариев]. „Индийският петел“ : Разкази от Дамян Калфов. // Вестник за жената, № 360, 1929, с. 2.

Николов, Малчо. „Индийският петел“ : Разкази от Д. Калфов. // Златорог, 1929, № 2-3, с. 127-130.

Шишманов, Димитър. „Индийският петел “ – Дамян Калфов. // Слово, № 1971, 4 ян. 1929.

М. Б. Тигърът от Д. Калфов : [Критика]. // Политика, № 26, 1930, с. 2.

Минков, Цветан. „Тигърът“. // Заря, № 2588, 1930.

Пеев, Владимир. „Тигърът“, комедия от Дамян Калфов. // Литературен глас, № 68, 1930, с. 2.

итак Скитник. Тигърът. // Слово, № 2338, 31 март 1930.

Т. С. „Тигърът“ : Комедия в 4 действия от Д. Калфов. // Лъч, № 386, 24 март 1930, с. 3.

Пилигрим [Йордан Сливополски]. „Тигърът“ – комедия. // Нива, 1930, № 23, с. 11.

Вълчанов, Л. И. Тиугърът : Комедия д 4 действия от Д. Калфов. // Знаме, № 67, 25 март 1930, с. 2.

Динеков, Петър. „Едрата мряна“, рибарски разкази. // Литературен глас, № 137, 1932, с. 7.

Василев, Ст. Л. … Разкази. // Родна реч 1932-1933, № 5, с. 244.

Дамян Калфов. // Завет, 1932, № 1, с. 15.

Митов, Димитър. Индийският петел. // Митов, Димитър. Писатели и книги. [Т.] 1. – С., 1934, с. 208-211.

Василев, Ст. Л. … Втора младост. // Родна реч 1934-1935, № 5, с. 248.

Панайотова, В. Дамян Калфов : [Литературен портрет]. // Ученическа мисъл, № 12, 1935, с. 2.

Чаков, Димитър. Новите разкази на Дамян Калфов „Втора младост“. // Слово, № 3761, 10 ян 1935.

Борованов, Борис [Владимир Харизанов]. „Втора младост“. // Мисъл и воля, 1935, № 9, с. 4.

Сърненски, Георги. Дамян Калфов. // Българска книга, № 6, 1935, с. 2.

Горянски, Петър. Въпросът е изчерпан : Разкази и фейлетони. // Беседа, № 23, 1935, с. 4.

Диков, Н. Писателят Дамян Калфов. // Завет, 1936-1937, № 653-654, с. 5-6.

Пурпурин [Любомир Дойчев]. Дамян Калфов. // Горчив смях, № 22, 1936, с. 2.

Митов, Димитър. Вашите познати. // Митов, Димитър. Писатели и книги. [Т.] 3. – С., 1936, с. 46-50.

Бучков, Любен. Светът е опак : Разкази. // Литературен час, № 28, 25 март 1936, с. 3.

Бадев, Йордан. Снимки от живота : [За „Светът е опак“].  // Зора, № 5009, 1936, с. 8.

Дамев, Дамян. „В окопите“ – разкази. // Звън, 1938, № 3, с. 13-14.

Каратеодоров, Васил. Между книгите и списанията : „В окопите“, разкази. // Литературен глас, № 380, 1938, с. 7.

Недялков, Христо. Край реката – разкази от Дамян Калфов. // Родно изкуство, № 12, 1940, с. 2.

Доспевска, Нели. „Край реката“, рибарски разкази. // Литературен глас, № 507, 1941, с. 5.

Бадев, Йорда. Моментални снимки от живота : „Ние без маска“ и „Бойни другари“ от Калфов. // Зора, № 6923, 1942, с. 6.

Каратеодоров, Васил. „Ние без маска“ и „Бойни другари“. // Прослава, 1942, № 1, с. 13-14.

Дончев, Николай. „Бойни другари“ – разкази от Д. Калфов. // България, № 5, 2 февр. 1942, с. 3.

Бучков, Любен. „Ние без маска“ – разкази. // Литературен глас, № 542, 1942, с. 5.

Божков, Стойко. „Ние без маска“. // Вестник за жената, № 883, 1942, с. 2.

Каратеодоров, Васил. Дамян Калфов. // Войнишки вести, № 283, 30 март 1943, с. 3.

Янков, Николай. „В окопите“ : разкази от Дамян Калфов. // Дух и победа, 1944, № 5-6, с. 18-19.

Султанов, Симеон. Хумористични разкази. // Литературен фронт, № 28, 1949, с. 2.

Султанов, Симеон. Веселият смях на Дамян Калфов. // Литературен фронт, № 23, 10 юли, 1954, с. 2.

Ничев, Драган. Майстор на анекдотичния разказ. // Литературен фронт № 44, 26 окт. 1967, с. 2.

Тихолов, Петко. Дамян Калфов. // Тихолов, Петко. Срещи с три поколения. – С., 1973, с. 229-232.