You are here:

Димитър Хаджилиев (Димо Хаджилиев)

Статии

За него

Ветерани. // Гайда, № 4, 1928, с. 4.

Симеонов, Димитър. На западния фр9онт има нещо ново. // Лъч, № 199, 8 авг. 1929, с. 3

Ламар. „На западния фронт нищо ново“ от Ерих Мария Ремарк : [За превода]. // Новис, 1929-1930, № 1, с. 43-44.

Радевски, Христо. „Камъните говорят“. Разкази / Вл. Ведов. // Р. Л. Ф., № 15, 1929, с. 3.

Хрелков, Николай. „На западния фронт нищо ново“ от Ерих Мария Ремарк : [За превода] / В. Клиновски. // Дума, № 1, 1929, с. 4.

Спасов, Павел. Димитър Хаджилиев – Камъните говорят. Разкази // Хиперион, 1929, № 3, с. 131-132.

Харизанов, Владимир. „Камъните говорят“. // Новис, 1929-1930, № 4-5, с. 181-183.

Несторов, Бончо. Изкуство с нови образи, дух и съдържание : Дим. Хаджилиев – „Камъните говорят“. // Заря, № 2526, 1930, с. 3.

Чолаков, Ст. „Камъните говорят“. // Мисъл, № 28, 1930, с. 3.

В. А. „Покрусена България“ – антология. // Сеяч, 1932, № 3-4, с. 2.

Волковски, Я. „Покрусена България“. // Съвременник, № 30, 1932, с. 2-3.

Радевски, Христо. „Покрусена България“. Антология / Вл. Ведов. // Р. Л. Ф., № 71, 80, 1932, с. 3.

Дойчев, Любомир. „Покрусена България“. Антология. // Пламък, 1932, № 6, с. 4.

Бакалов, Георги. Антология Покрусена България. // Звезда, 1932-1933, № 6, с. 285-286.

Пенев, Пеньо. „Невероятно, но факт“. Разкази. // Литературен фронт, № 19, 1946, с. 3.

Минков, Цветан. Народното творчество и личната поезия. // Минков, Цветан и др. Българска литература. Т. 1. – С., 1947, с. 221.

Гиргинов, Александър. „Умираше един свят“. Разкази. // Отечествен фронт, № 1003, 1947-1948, с. 6.

Недялков, Хр. „Умираше един свят“ разкази от Д. Хаджилиев // Читалище, 1948, № 2, с. 105-106.

Драганов, Николай. Съпротивата в разказите на Дим. Хаджилиев „Умираше един свят“. // Народна борба, № 69, 1947-1948, с. 4.

Молхов, Яко. „Умираше един свят“. Разкази. // Литературен фронт, № 17, 1948, с. 3.

Каракостов, Стефан. Мъжествено изпълнен дълг. // Народна борба, № 105, 1948, с. 4.

Гешев, Чавдар. „Партизаните разказват“. Сборник. // Литературен фронт, № 15, 1950-1951, с. 2.

Делчев, Борис. Димитър Хаджилиев гражданин и творец. – Български воин, 1955, № 12, с. 25.

Георгиев, М. Пътят към Свободата : [За „Партизаните разказват“]. // Отечествен фронт, № 5803, 19 септ. 1961.

Руж, Иван. Димитър Хаджилиев. // Пламък, 1961, № 1, с. 80.

Делев, Любомир. Ужасът на тялото в авангардистката проза на Димитър Хаджилиев : 20 години от рождението на писателя – 55 години от смъртта му. // Литературен вестник, № 22, 10-16 юни 2015, с. 15-16.

Христов, Александър. Градът в служба на идеологиите, или какво говорят камъните в белетристиката на Димитър Хаджилиев. // Филологическият проект – кризи и перспективи : сборник доклади от международна научна конференция, 24-26 април 2015, София, с. 245-253.