You are here:

Димитър Кирков

Статии

 

За него

 

Руж, Иван. Сто реда на критика : [За „Позиции и творчество“]. // Литературен фронт, № 34, 24 авг. 1978, с. 2.

Лазовски, Атанас. Задълбочено научно изследване : [За „Личността на Вапцаров“]. // Пулс, № 24, 20 ноем. 1979, с. 14.

Кирова, Лилия. За позицията на твореца : [За „Позиции и творчество“]. // Пулс, № 4, 13 февр. 1979, с. 7.

Василев, Михаил. Една физиономична книга : [За „Анализи“]. // Пулс, № 50, 15 дек. 1981, с. 4.

Велева, Лидия. Критикът и неговия читател : [За „Анализи“]. // Септември, 1982, № 6, с. 247-251.

Михайлов, Вълчо. Втората крачка : [За „Анализи“]. // Юг (Пловдив), 1982, № 1, с. 250-258.

Попиванов, Иван. Търсене на художествена същност : [За „Анализи“]. // Шечерни новини, № 43, 22 февр. 1982.

Славчев, Славчо. В търсене на нови форми : [За „Анализи“]. // Сливенско дело (Сливен), № 11, 28 ян. 1982.

Танев, Димитър. Перспективен критически подход : [За „Анализи“]. // Литературен фронт, № 49, 9 дек. 1982, с. 2.

Цанков, Георги. „Анализи“ от Димитър Кирков. // Литературна мисъл, 1982, № 3, с. 142-144.

Янева, Катя. Критически анализи. // Пламък, 1982, № 6, с. 212-214.

Беляева, Сабина. Роман за човека и човечността : [За „Хълмът“]. // Димитровско знаме (Перник), № 58, 24 юли 1987.

Йорданов, Александър. Не само дебют : [За „Хълмът“]. // АБВ, № 16, 21 апр. 1987, с. 6.

Карадочев, Иван. „Хълмът“ и ветровете на историята. // Шуменска заря (Шумен), № 140, 16 юни 1987.

Митова, Катя. Кръстопътна земя : [За „Хълмът“]. // Пулс, № 24, 16 юни 1987, с. 5.

Ничев, Боян. Човекът и паметта на историята : [За „Хълмът“]. // Литературен фронт, № 10, 5 март 1987, с. 3.

Петров, Недко. В духа на добрите традиции : [За „Хълмът“]. // Читалище, 1987, № 3, с. 22-23.

Христова, Татяна. Живот на хълма : [За „Хълмът“]. // Панорама, 1987, № 4, с. 183-184.

Аретов, Николай. Анатомия на една необичайна любов : [За „Любов в ада“]. // Литературен фронт, № 43, 26 окт. 1989, с. 3.

Бенбасат, Алберт. Драмата на мелодрамата : [За „Любов в ада“]. // Пламък, 1990, № 5, с. 186-188.

Игов, Светлозар. Вторият роман на критика : [За „Любов в ада“]. // АБВ, № 6, 6 февр. 1990, с. 4.

Кашилска, Теодора. Романът „Хълмът“ на Димитър Кирков – художествени проекции на пространството. // Страница (Пловдив), 2017, № 3, с. 151-160.

Чернокожев, Вихрен. Душата на Балканите : [За „Балкански грешник“ от Д. Кирков и ист. изследване „Балканският свят“ от С. Грънчаров]. // Демокрация, № 142, 19 юни 2001, с. 17.

Рандов, Норберт. Един български роман [„Балкански грешник“ от Димитър Кирков] – прочетен и награден. // Пламък, 2003, № 7-9, с. 179-183.

Янев, Владимир. За един „нов“ роман : Почти двадесет години по-късно : [За преиздадения през 2004 г. роман на Димитър Кирков „Хълмът“]. // Везни, 2005, N 9, с. 86-90.

Танев, Димитър. Повдигнат на степен и оголен до кост : [За „Последна игра“]. // Словото днес, № 30, 15 дек. 2011, с. 10.

Walczak-Mikołajczakowa, Mariola. Co porastało Płowdiwskie wzgórza? (Na materiale powieści Dymitra Kirkowa „Хълмът“). // Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология. T. 52, кн. 1, сб. A, 2014, с. 378-386.