You are here:

Димитър Коруджиев

Статии

За него

Игов, Светлозар. Четири дебюта : [За „Ще мине време“]. // Пулс, № 22, 24 окт. 1972, с. 4.

Кирков„ Димитър. Млада проза : [За „Ще мине време“]. // Пламък, 1973, № 3, с. 66-71.

Минкова, Лиляна. Вътрешният монолог на един съвременник : [За „Коридори в дъжда“]. // Пламък, 1975, № 6, с. 161-162.

Анчев, Панко. С усет към психологическата проза : [За „Нощната улица“]. // Пулс, № 16, 22 апр. 1975, с. 7.

Тодоров, Петър. С копнеж по духовната красота : [За „Коридори в дъжда“]. // Пулс, № 2, 14 ян. 1975, с. 14.

Стефанов, Любомир. С ритъма на новото : [За „Този чудесен ритъм“]. // Дунавска правда (Русе), № 135, 10 юли 1975.

Чолаков, Здравко. „Трябва винаги да се търси смисълът…“ : [За „Коридори в дъжда“]. // Септември, 1975, № 4, с. 241-243.

Димитров, Пейо. За моралната същност на съвременника. // Пламък, 1976, № 7, с. 86-87.

Александров, Александър. Нравствената същност на конфликта : [За „Остров от тишина“]. // Народно дело (Варна), № 287, 4 дек. 1976.

Константинова, Елка. Самовглъбяването на съвременника : [За „Остров от тишина“]. // Литературен фронт, № 30, 28 юли 1977, с. 2.

Михайлова, Гергана. Преживени часове на мисли и движения : [За „Остров от тишина“]. // Пламък, 1978, № 5, с. 181-183.

Йорданов, Александър. Необходимото подозрение : [За „Подозрението“]. // Пулс, № 12, 5 юни 1979, с. 7.

Анчев, Панко. В лабиринта на човешката дума : [За „Подозрението“]. // Литературен форум, № 17, 26 апр. 1979, с. 2.

Савчев, Савчо. В търсене на героя : За типа герой в творчеството на трима млади писатели (Георги Величков, Рашко Сугарев и Димитър Коруджиев. // Пулс, № 20, 13 май 1980, с. 4.

Димитров, Димитър Б. В мига преди да съмне : [За „Мигът преди здрачаване“]. // Народен другар (Ямбол), № 148-149, 3 дек. 1981.

Далгорд, Хелле. Изображението на вътрешната и външната действителност в творчеството на Георги Величков, Любен Петков, Димитър Коруджиев и Рашко Сугарев. // Българистични изследвания : [Доклади от] българо-скандинавски симпозиум 24-30 септември 1979. София, 1981, с. 274-284.

Савчев, Савчо. С несъмнен моралистичен патос. : [За „Невидимият свят“]. // Сливенско дело (Сливен), № 11, 28 ян. 1982.

Илинчева, Катерина. Повест за „съвременното джудже“ : [За „Градското джудже“]. // Деца, изкуство, книги, 1983, № 3, с. 42-43.

Пауновски, Иван. Многоетажният „Аз“. // Пауновси, Иван. Впечатления. – С., 1984, с. 63-64.

Трендафилиов, Христо. „Градината с косовете“. // Септември, 1985, № 9, с. 246-249.

Величкова, Мария. Щедра градина : [За „Градината с косовете“]. // Кооперативно село, № 214, 13 септ. 1985.

Янакиев, Георги. Като редник в строя на литературата : [За „Градината с косовете“]. // Пулс, № 26, 25 юни 1985, с. 4.

Еленков, Константин. Мъжествени откровения : [За „Градината с косовете“]. // Пулс, № 26, 25 юни, 1985, с. 4.

Сугарев, Рашко. „Не земята, а космосът е нашата майка. // Пулс, № 26, 25 юни 1985, с. 4.

Бояджиев, Антон. Магията на творчеството : [За „Градината с косовете“]. // Читалище, 1985, № 5, с. 24-25.

Петров, Недко. Съкровено докосване до военната тема : [За „Градината с косовете“]. // Народна армия, № 11199, 4 ян. 1986.

Цанков, Георги. Магнетизмът на пълноценното съществуване : [За „Градината с косовете“]. // Пламък, 1986, № 5, с. 193-195.

Котев, Любомир. Възходяща творческа еволюция : [За „Домът на Алма“]. // Народен другар (Ямбол), № 5, 29 ноем. 1986.

Райков, Сергей. Островът на упованието : [За „Градината с косовете“]. // Пламък, 1987, № 6, с. 185-188.

Донков, Славчо. С право на преразглеждане : [За „Градината с косовете“]. // Септември, 1987, № 4, с. 248-251.

Стефанов, Валери. Дом за душата, симптом за културата. // Стефанов, Валери. Имената на времето. – С., 1988, с. 131-144.

Влахов-Мицов, Стефан. Младост и приемственост. – С., 1988, с. 172-180.

Мутафов, Енчо. Другият живот : [За „Домът на Алба“]. // Септември, 1989, № 9, с. 232-240.

Митова, Катя. Нощем, в усамотение : [За „Болката, която е прекрасна“]. // Пулс, № 45, 7 ноем. 1989, с. 5.

Сугарев, Едвин. Болката, която ни осмисля : [За „Болката, която е прекрасна“]. // АБВ, № 36, 5 септ. 1989, с. 4.

Константинов, Матей. Символиката на живота : [За „Къща под наем“]. // Пулс, № 42, 17 окт. 1989, с. 5.

Ковачев, Роберт. Обител на духовността : [За „Къща под наем“]. // Литературен фронт, № 26, 29 юни 1989, с. 3.

Михайлова, Гергана. Невъзможното бягство : [За „Къща под наем“]. // АБВ, № 9, 28 февр. 1989, с. 4.

Ковачев, Роберт. Размисли за съдбата на човечеството : [За „Болката, която е прекрасна“]. // Септември, 1990, № 9, с. 249-252.

Митова, Катя. Робинзон от реалния свят : [За „Десет години по-късно“]. // Литературен фронт, № 16, 19 апр. 1990, с. 2.

Янев, Владимир. Проблемно, умно, талантливо : [За „Крадци на книги“]. // Деца, изкуство, книги, 1990, № 1, с. 57-58.

Балабанов, Иван. Открито и безкомпромисно. // Балабанов, Иван. Връстници на гласността. – С., 1990, с. 160-161.

Ликова, Розалия. Изкуството и духовността отричат същността на комунизма : [За „Преди да се умре“]. // Демокрация, № 242, 16 окт. 1995, с. 8.

Смоховска-Петрова, Ванда. Пътят към… : [За „Преди да се умре“]. // Литературен форум, № 37, 25-31 окт. 1995, с. 1, 3.

Влашки, Младен. Утопия или не? // Съвременник, 2009, № 2, с. 453-454.

Чернокожев, Вихрен. Димитър Коруджиев – мисъл и воля за смисъл. // Литературен вестник, № 5, 8-14 февр. 2012, с. 5.