You are here:

Димитър Яръмов

Статии

За него

Радованов, Стефан. Дъх на орана земя : [За „Среднощни петли“]. // Студентска трибуна, № 15, 7 ян. 1969.

Черняков, Георги. Задължаващо начало : [За „Среднощни петли“]. // Пулс, № 19, 16 септ. 1069, с. 8.

Чолаков, Здравко. Атмосферата на родната среда : [За „Свят светува“]. // Септември, 1970, № 8, с. 225-226.

Прохаскова, Емилия. Втората книга : [За „Свят светува“]. // Пламък, 1971, № 12, с. 88-89.

Мутафов, Енчо. Наследството на дедите : [За „Свят светува“]. // Тракия (Пловдив), 1971, № 4, с. 45-46/

Тодоров, Атанас. Ръка простряна към доброто : [За „Простри ръка“]. // Народен другар (Ямбол), № 42, 4 апр. 1974.

Топалов, Кирил. Защитена творческа позиция : [За „Простри ръка“]. // Студентска трибуна, № 5, 29 окт. 1974.

Чолаков, Здравко. Сериозен дебют в романа : [За „Простри ръка“]. // Пулс, № 13, 18 юни 1974, с. 12.

Янчев, Тодор. В търсене на новия герой : [За „Простри ръка“]. // Родна реч, 1974, № 10, с. 58-59.

Прохаскова, Емилия. Сбогом на провинциалната романтика : [За „Простри ръка“]. // Литературен фронт, № 3, 16 ян. 1975.

Игов, Светлозар. Между пародията и романтичния изблик : [За „Простри ръка“]. // Народна младеж, № 9, 13 ян. 1975.

Радев, Иван. С уверена белетристична ръка : [За „Простри ръка“]. // Простори (Варна), 1975, № 1, с. 215-217.

Пантелеева, Нина. Картина на живота – многообхватна и пълнокръвна : [За белетристиката на Д. Яръмов]. // Народна младеж, № 26, 31 ян. 1976.

Танев, Димитър. Един млад белетрист в контекста на съвременната „селска“ проза. // Пламък, 1976, № 7, с. 83-85.

Атанасова, Цветанка. С поглед към нравствените ценности на народа : [За „Даром дадено“]. // Септември, 1977, № 11, с. 246-249.

Гетов, Георги. Поезията на народа : [За „Даром дадено“]. // Пулс, № 15, 19 юли, 1977, с. 11.

Андонова, Нина. Ярка картина на народния живот : [За „Даром дадено“]. // Студентска трибуна, № 32, 2 май 1978.

Захариев, Луко. Книга за душата на твореца : [За „Даром дадено“]. // Литературен фронт, № 24, 15 юни 1978, с. 2.

Узунова, Румяна. Красотата на призванието : [За „Даром дадено“]. // Отечество, 1978, № 3, с. 32.

Цветков, Радослав. Двама от едно поколение : [За „Даром дадено“]. // Пламък, 1978, № 7, с. 178-180.

Георгиев, Марин. За утре се мисли са днес : [За „Залък за утре“]. // Септември, 1979, № 8, с. 253-256.

Василев, Михаил. Цената на народностната традиция : [За „Залък за утре“]. // Отечествен фронт, № 10569, 8 май 1979.

Узунова, Румяна. За духовното и националните черти : [За „Залък за утре“]. // Студентска трибуна, № 26, 13 март 1979.

Жечев, Тончо. Няколко думи за две книги : [За „Залък за утре“, „Бродове“. Б. Геронтиев]. // Литературен фронт, № 13, 1979, 29 март, с. 2.

Янчев, Тодор. За трайното в народния живот : [За „Даром даден“]. // Народна млсдеж, № 30, 11 февр. 1979.

Кунчев, Божидар. Залък за утре и за всякога. // Пулс, № 4, 13 февр. 1979, с. 7.

Гугуланов, Станко. Залък, без който на можем. // Семейство и училище, 1979, № 5, с. 29.

Чирпанлиев, Стефан. Залък за утре и во века. // Народен другар (Ямбол), № 7, 18 ян. 1979.

Андонова, Нина. Съвременност и народна психология : [За „Залък за утре“]. // Български журналист, 1979, № 3, с. 56-57.

Стефанов, Христо. Да намериш корена : Творчески портрет на Димитър Яръмов. // Дружба, 1979, № 5, с. 138-141.

Каранфилов, Ефрем. „Залък за утре“ – Димитър Яръмов. // Каранфилов, Ефрем. Писатели и мемоаристи. – С., 1980, с. 196-199.

Гранитски, Иван. Поглед върху душевността на българина : [За „Залък за утре“]. // Вечерни новини, № 103, 27 май 1980.

Петев, Николай. Проникновения в националния характер. // Пулс, № 50, 9 дек. 1980, с. 4-5.

Радев, Иван. Към самостоятелна творческа същност (Д. Яръмов). // Радев, Иван. С белега на времето. – С., 1980, с. 139-160.

Свинтила, Владимир. С поглед към трайните народни добродетели. // Пламък, 1981, № 3, с. 124-129.

Димитров, Димитър Б. За битието българско : [За „Балканска поема“]. // Народен другар (Ямбол), № 60, 15 май 1982.

Мантов, Димитър. С усет и разбиране на българското минало : [За „Балканска поема“]. // Народна армия, № 10108, 24 юни 1982.

Радев, Иван. „Слушайте, мало и голямо…“ : [За „Балканска поема“]. // Студентска трибуна, № 40, 29 юни, 1982.Димитров, Димитър Б. Парадоксите на селския космос според белетристиката на Димитър Яръмов. // Тракия (Пловдив), 1982, № 4, с. 113-118.

Захариев, Луко. Поема за успокояването : [За „Балканска поема“]. // Народна младеж, № 79, 3 апр. 1982.

Гранитски, Иван. Емоционална памет на историята : [За „Балканска поема“]. // Литературен фронт, № 19, 13 май 1982, с. 2.

Василев, Михаил. Притча за българите : [За „Балканска поема“]. // Отечествен фронт, № 11311, 15 март 1982.

Великов, Димитър. Неподправеният свят на детството : [За „Чудни работи“]. // Пулс, № 6, 9 февр. 1982, с. 4.

Петев, Николай. Проникновения в националния характер. // Петев, Николай. Тук, във времето. – С., 1982, с. 108-116.

Карапеева, Румяна. Мъдростта на словото. // Юг (Пловдив), 1982, № 2, с. 66-73.

Бумбалов, Любен. Художествен синтез и исторически анализ : [За „Балканска поема“]. //. // Септември, 1983, № 2, с. 246-248.

Свиленов, Атанас. Корените на народната душевност : [За „Балканска поема“]. // Пулс, № 1, 4 ян. 1983, с. 5.

Панова, Снежина. „Тракийска рапсодия“. Д. Яръмов. „Пътят“. В. Мутафчиева. // Панова, Снежина. Пиеса срещу пиеса. – С., 1984, с. 216-228.

Захариев, Луко. Българинът като творец и герой на своята история. // Захариев, Луко. В търсене на националното. – С., 1984, с. 96-106.

Димитров, Димитър Б. Извън житейските щампи : [За „Нежни души“]. // Народна младеж, № 259, 15 ноем. 1985.

Котев, Любомир. Нежни души. // Народен другар (Ямбол), № 4, 5 окт. 1985.

Гранитски, Иван. Димитър Яръмов. // Родна реч, 1985, № 4, с. 32-36.

Карадочев, Иван. Съдбовната „нежност“ на героите : [За „Нежни души“]. // Пламък, 1986, № 12, с. 159-160.

Бумбалов, Любен. Непрекъснатата линия на творческото развитие. // Пламък, 1986, № 6, с. 114-119.

Радев, Иван. Със своя тема : [За „Нежни души“]. // Пулс, № 22, 2 юни 1986.

Котев, Любомир. Запомняща се творба : [За „Нежни души“]. // Студентска трибуна, № 16, 14 ян. 1986.

Бумбалов, Любен. Преображенията на таланта. // Бумбалов, Любен. Присъствие. – Пловдив, 1986, с. 122-134.

Тиханов, Галин. Да уважаваме риска : [За „Смешен роман“]. // Септември, 1988, № 9, с. 241-243.

Панов, Александър. Парадоксите на втората реалност : [За „Смешен роман“]. // Литературен Фронт, № 32, 4 авг. 1988, с. 2.

Серафимов, Иван. За смешното и за… тъжното : [За „Смешен роман“]. // Кооперативно село, № 132, 14 юни 1988.

Никифорова, Павлина. Малко цветя и чиста носна кърпа : [За „Смешен роман“]. // АБВ, № 19, 10 май 1988, с. 4.

Влахов-Мицов, Стефан. Грижлив стопанин в полето на литературата. // Влахов-Мицов, Стефан. Младост и приемственост. – С., 1988, с. 144-171.

Христов, Венко. Къде се намира Долно село? : [За „Смешен роман“]. // Пламък, 1989, № 2. С. 168-170.

Бенчев, Минко. Своя земя. // Бенчев, Минко. Свидетелства. – С., 1989, с. 15-154.

Захариев, Луко. Притчи от тоталитарно време : [За „Притчи“]. // Младеж, 1990, № 7-8, с. 39.

Серафимов, Иван. Сантиментални мисли : В памет на [писателя] Димитър Яръмов. // Словото днес, № 20, 17 юни 2004, с. 14.

Назъров, Кирил. Той можеше много : Мигове с [писателя] Димитър Яръмов. // Словото днес, № 20, 25 май 2006, с. 11.

Костадинов, Димитър. Философията на живеене в един приказен и притчов роман [„Зоомонархии“, 1993] на Димитър Яръмов. // Годишник – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Т. 36, 2, 2007, с. 43-48.