You are here:

Добри Жотев

Статии

За него

Харманджиев, Тодор. Добри Жотев. // Септември, 1957, № 6, с. 183.

Милева, Леда. Две книги за деца : [За „Лесньо дири леснината“ и „Огърлицата“, Иван Давидков]. // Литературен фронт, № 33, 18 авг. 1960, с. 2.

Димитров, Н. „Сребърни следи“ – от Д. Жотев. // Вечерни новини, № 28, 28 окт. 1960.

Жечев, Тончо. Вярата и съмненията на поета : [За „На гости у дявола“]. // Литературен фронт, № 48, 29 ноем. 1962, с. 2.

Попиванов, Иван. Поетът и дяволът : [За „На гости у дявола“]. // Литературни новини, № 37, 26 септ. 1962, с. 6.

Каранфилов, Ефрем. Още нещо за книгата „На гости у дявола“. // Пламък, 1963, № 4, с. 120-122.

Василев, Михаил. Ветрове на прочистването : [За „Викове“]. // Отечествен фронт, № 6878, 22 окт. 1966, с. 4.

Гочев, Гочо. С остро чувство за съвременност : За „Обличането на Венера“]. // Отечествен фронт, № 6749, 21 май 1966, с. 4.

Димов, Ст. Нови измерения в неизмеримото : [За „Пак мамеше изгрева“]. // Отечествен фронт, № 6667, 6 февр. 1966, с. 4.

Саев, Г. „Обличане на Венера“. // Народна култура, № 19, 7 май 1966, с. 8.

Пенчева, Бела. И ние най-добре ги чуваме… : [За „Пак мамеше изгрева“]. // Народна култура, № 9, 26 февр. 1966, с. 4.

Правчанов, Симеон. И ти имаш родина… : [За „Пак мамеше изгрева“]. // Литератутрен фронт, № 5, 27 ян. 1966, с. 2.

Вандов, Иван. С развълнувано и свежо перо : [За „Пак мамеше изгрева“]. // Работническо дело, № 41, 10 февр. 1966.

Жечев, Тончо. Вярата и съмненията на поета. // Жечев, Тончо. Критически погледи. – С., 1971, с. 279-284.

Топалов, Кирил. Като чистота предвечна… : [За „Влюбени слънца“]. // Септември, 1973, № 8, с. 231-234.

Петров, Здравко. Добри Жотев. // Родна реч, 1973, № 4, с. 40.

Христов, Венко. С мащабите на социалната етика : [За „Преживени разкази“]. // Пулс, № 19, 9 септ. 1973, с. 4.

Лазовски, Атанас. Спомените разказани от Добри Жотев : [За „Преживени разкази“]. // Пламък, 1974, № 13, с. 103-104.

Елевтеров, Стефан. Добри Жотев. „Влюбени сърца“. // Пламък, 1974, № 2, с. 102.

Василев, Иван. Уроци по мъжество и човещина : [За „Преживени разкази“]. // Тракия (Пловдив), 1974, № 4, с. 77-79.

Абазов, Тодор. Преживени истини : [За „Преживени разкази“]. // Литературен фронт, № 22, 30 май 1974, с. 2.

Елевтеров, Стефан. Тази книга ни бе необходима : [За „Преживени разкази“]. // Септември, 1974, № 5, с. 238-244.

Куюмджиев, Кръстю. Преживените разкази на Добри Жотев. // Отечествен фронт, № 9092, 11 ян. 1974.

Тотев, Петко. Добри Жотев. // Читалище, 1974, № 8, с. 20-21.

Манолова, Наташа. Неугасващият огън на спомена… : [За „Преживени разкази“]. // Народна култура, № 9, 23 февр. 1974, с. 7.

Руж, Иван. Лице и опако : [За „По пътищата“]. // Пулс, № 7, 30 март 1976, с. 10.

Топалов, Кирил. „Отново станах гняв“. // Топалов, Кирил. Споделено за поезията. – С., 1975, с. 20-27.

Спиридонов, Александър. По правилните пътища на живота : [За „По пътищата“]. // Литературен фронт, № 9, 26 февр. 1976, с. 3.

Топалов, Кирил. Философското присъствие на лирика : [За „Лирически поеми“]. // Пламък, 1976, № 3, с. 200-202.

Анчев, Панко. Достойнствата на сатирика и възможностите на белетриста : [За „По пътищата“]. // Септември, 1976, № 7, с. 245-247.

Абазов, Тодор. Преживени истини : [За „Преживени разкази“]. // Абазов, Тодор. Рецензии 1973-1974. – С., 1976, с. 146-149.

Първанова, Анастасия. Две книги на Добри Жотев : [За „По пътищата“  и „Вълчи вървища“]. // Пламък, 1977, № 3, с. 182-185.

Мутафов, Енчо. Сатирична символика и ритмична организация в поемите на Добри Жотев. // Език и литература, 1977, № 5, с. 76-80.

Петров, Здравко. И жив ще съм аз… : [Творчески портрет]. //. // Пулс, № 7, 29 март 1977, с. 6.

Правдев, Николай. Луцифер – отново роденият : [За „Делфийският оракул“ ]. // Литературен фронт, № 28, 12 юли 1979, с. 2.

Тотев, Петко. Кентаври и кибернети. // Тотев, Петко. Книги за препрочитане. – С., 1979, с. 254-259.

Николов, Велизар. Сякаш изпод сянката на цвете : [За „За вас, деца невинни, от 5 до 105 години“ ]. // Деца, изкуство, книги, 1979, № 6, с. 43-44.

Коларов, Стефан. С нежност и сатиричен прицел. // Септември, 1981, № 1, с. 231-234.

Тенев, Любомир. С Винтовка и перо : Добри Жотев на 60 години. // Народна култура, № 5, 30 ян. 1981, с. 7.

Петров, Здравко. Щедростта на житейската мъдрост. // Литературен фронт, № 12, 19 март, 1981, с. 3.

Ставрев, Пламен. Добри Жотев. // Родна реч, 1982, № 8, с. 30-31.

Петев, Николай. Добри Жотев. // Литературна мисъл, 1982, № 3, с. 66-72.

Петев, Николай. Лирикът и сатирикът – неделима „раздвоеност“. // Петев, Николай. Тук, във времето. – С., 1982, с. 39-54.

Мутафов, Енчо. Сатирична символика и ритмична организация на поемите. // Мутафов, Енчо. Промяна в сетивата. – С., 1983, с. 205-212.

Молхов, Яко. Добри Жотев. // Молхов, Яко. Автографи. – С., 1983, с. 76-80.

Младенов, Иван. Прозрение в сегашното : [За „Делфийският оракул“ ]. // Септември 1984, № 1, с. 248-250.

Балабанов, Иван. Защитена височина : [За „Награда за Джокондата“]. // Литературен фронт, № 32, 8 авг. 1985, с. 2.

Молхов, Яко. Добри Жотев. // Молхов, Яко. Времето на критика. Кн. 1. – С., 1985, с. 96-101.

Григорова, Людмила. Копнеж по хармония. // Струма, 1986, № 2, с. 157-161.

Янева, Катя. Дързостта да говориш с човечеството. // Септември, 1986, № 10, с. 218-228.

Янева, Катя. „Тази най-странна човешка любов“ : Сатиричните поеми на Добри Жотев. // Литературна мисъл, 1986, № 7, с. 33-48.

Абазов, Тодор. Преживени истини. // Абазов, Тодор. Път във времето. – С., 1986, с. 124-145.

Балабанов, Иван. Защитена височина. // Балабанов, Иван. Яркост и баналност. – Пловдив, 1987, с. 191-193.

Андонова, Нина. Добри Жотев – благородният пропагандатор. // София, 1988, № 5, с. 170-174.

Томова, Екатерина. Хоризонти на духа : [За „Слънчев сплит“], // АБВ, № 14, 5 апр. 1988, с. 4.

Влахов-Мицов, Стефан. Добри Жотев. // Родна реч, 1989, № 10, с. 34-37.

Лазовски, Атанас. Мислещото сърце на поета. // Пламък, 1989, № 9, с. 97-106.

Велчев, Тодор (Тато). Война на митовете : [Творчески портрет на поета Д. Жотев]. // Новият пулс, № 13-14, 12 юли – 8 авг. 2004, с. 4.

Чернокожева, Росица. „От хитро, по-хитро ме мами небето…“ или Добри-Жотевите сънища наяве. // Литературата (2007), 2016, № 17-18, с. 349-356.

Николова, Патриция. Добри Жотев – „Превъзмогване. Стихотворения и поеми“. // Съвременник, 2016, № 1, с. 384-391.