You are here:

Драгомир Асенов

Статии

За него

Ризов, Кр. Книга, която разобличава : [За „Когато Тито награждава“]. // Вечерни новини, № 222, 17 апр. 1952, с. 4.

Николов, В. Книга за борбата на югославския народ : [За „Когато Тито награждава“]. // Младеж, 1952, № 4, с. 61-64.

Данчев, Пенчо. Първите три разказа : [В „Когато Тито награждава“]. // Литературен фронт, № 35 1952, с. 2.

Сегренски, Алексей. За повестта и разказа. // Литературен фронт, № 21, 27 май 1954, с. 2.

Арабаджиев, Димо. По верен творчески път. // Народна армия, № 2249, 3.дек. 1955, с. 3.

Димитров-Гошкин, Георги. Постижение и обещание : [За „Съвест“]. // Вечерни новини, № 139, 11 юни 1956, с. 4.

Дудевски, Христо. Разказите на Драгомир Асенов. // Труд, № 127, 27 май 1956, с. 3.

Молхов, Яко. Вълнуваща повест за войнишкия живот : [За „Нашият взвод“]. // Народна младеж, № 186, 186, 4 авг. 1965.

Петров, Здравко. Натюрел и перспективи : [За „Нашият взвод“]. // Септемвеи, 1957, № 8, с. 161-163.

Станев, Любен и др. Разказите на Драгомир Асенов : [За „Съвест“]. / Любен Станев, Никола Тухов. // Септември, 1957, № 3, с. 145-147.

Жечев, Тончо. Роман за дните, в които живеем : [За „Пътищата се разминават“]. // Работническо дело, № 167, 16 юни 1957, с. 2.

Зарев, Пантелей. Трудностите на малкия разказ : [За „Съвест“]. // Литературен фронт, № 8, 21 февр. 1957, с. 2.

Добрев, Чавдар. Когато истината се жертва заради тезата : [За „Пътищата се разминават“]. // Литературен фронт, № 26, 2 юли 1959, с. 2.

Стрелков, Лозан. Образът на комуниста : [За „Пътищата се разминават“]. // Стрелков, Лозан. Златният запас. – С., 1959, с. 232-241.

Георгиев, Любен. „Пътищата се разминават“. // Читалище, 1959, № 6, с. 22.

Колевски Васил. Пътищата наистина се разминават. // Литературен фронт, № 32, 13 авг. 1959, с. 2-3.

Молхов, Яко. „Пътищата се разминават“. // Литературен фронт, № 31, 6 авг. 1959, с. 2-3.

Борисов, Георги. Роман за Михайловград : [За „Кафявите хоризонти“]. // Септемврийско слово (Михайловград), № 539, 18 окт. 1961.

Вандов, Иван. Една книга за близкото минало : [За „Кафявите хоризонти“]. // Вечерни новини, № 3220, 8 ян. 1962, с. 4.

Сестримски, Иван. Вярна посока : [За „Кафявите хоризонти“]. // Пламък, 1962, № 4, с. 75-77

Наимович, Максим. Зад кафявите хоризонти. // Литературен фронт, № 2, 11 ян. 1962, с. 2.

Цветков, Иван. „Кафявите хоризонти“. // Наша родина, 1962, № 1, с. 14-15.

Свиленов, Атанас. Книга предупреждение : [За „Кафявите хоризонти“]. // Отечествен фронт, № 5401, 13 ян. 1962, с. 4.

Бояджиева, Мария. Има един път : [За „Кафявите хоризонти“]. // Литературни новини, № 24, 28 март 1962, с. 7.

Славов, Атанас. Времето на жълтите звезди : [За „Големият каменен дом“]. // Литературни новини, № 61, 1961, с. 6.

Добрев, Чавдар. Гибелта на големия каменен дом. // Септември, 1963, № 12, с. 232-239.

Свиленов, Атанас. Зад стените на големия каменен дом. // Литературен фронт, № 52, 26 дек. 1963, с. 2.

Бояджиева, Ив. Събития, преживявания, размисъл : [За „Големият каменен дом“]. // Пламък, 1963, № 10, с. 133-136.

Йорданов, Гр. Свежо, правдиво, вълнуващо : [За „Големият каменен дом“]. // Наша родина, 1964, № 1, с. 22.

Елевтеров, Стефан. „Големият каменен дом. // Вечерни новини, № 3873, 1964, с. 4.

Конфорти, Йосиф. „Рожден ден“ от Драгомир Асенов. // Септември, 1964, № 5, с. 168-171.

Канушев, Димитър. Раждането на драматурга : [За „Рожден ден“]. // Пламък, 1964, № 4, с. 93-94.

Васев, Сл. Истинският рожден ден. // Литературен фронт, № 6, 1964, с. 2.

Анадолски, Георги. Оптимистичен театър : [За „Рози за д-р Шомов“]. // Народна култура, № 45, 5 ноем. 1966, с. 2.

Саев, Георги. С поглед към съвременността : [За „Рози за д-р Шомов“]. // Народна култура, № 50, 10 дек. 1966, с. 2.

Бояджиева, Мария. Трилогията на Драгомир Асенов : [За „Плодът на ветровете“]. // Народна култура, № 33, 13 авг. 1966, с. 5.

Маринов, Михаил. „Рози за д-р Шомов“. // Пламък, 1966, № 12, с. 112.

Иванова, Ана. „Рози за д-р Шомов“. // Народна култура, № 41, 8 окт. 1966, с. 1.

Друмева, Илиана. „Рози за д-р Шомов“. // Литературен фронт, № 1, 1 ян. 1967, с. 3.

Свиленов, Атанас. Към миналото – от позициите на съвременността : [За „Плодът на ветровете“]. // Пламък, 1966, № 10, с. 97-101.

Славов, Атанас. Пулсът под жълтата звезда : [За „Плодът на ветровете“]. // Литературен фронт, № 32, 4 авг. 1966, с. 2.

Василев, Михаил. Романистът Драгомир Асенов. // Пламък, 1967, № 4, с. 53-57.

Панева, Леда. За целостта на човешкия характер : [За „Разходка в събота вечер“]. // Литературен фронт, № 49, 28 ноем. 1968, с. 3.

Филчев, Петър. „Разходка в събота вечер“. // Народна култура, № 46, 16 ноем. 1968, с. 2.

Тенев, Любомир. Драматургия на „всекидневието“. // Театър, 1968, № 4, с. 29-30.

Георгиев, Любен. Драгомир Асенов. // Литературна мисъл, 1968, № 2, с. 80-92.

Боздуганов, Никола. Драгомир Асенов. // Септември, 1969, № 3, с. 121-123.

Свиленов, Атанас. С темперамент и идейна принципност : [Творчески портрет на Драгомир Асенов]. // Пулс, № 21, 14 окт. 1969, с. 4.

Канушев, Димитър. От „Рожден ден“ до „Изпити“. // Народна култура, № 28, 12 юли 1969, с. 2-3.

Игов, Светлозар. Драгомир Асенов. // Родна реч, 1970, № 9, с. 23-25.

Василев, Михаил. Драгомир Асенов. // Героят в съвременната българска белетристика. – С., 1968, с. 126-133.

Василев, Михаил. Романистът Драгомир Асенов. // Василев, Михаил. Литературно-критически етюди. – С., 1969, с. 102-114.

Канушев, Димитър. От „Рожден ден“ до „Изпити“. // Канушев, Димитър. Театър и литература. – С., 1971, с. 151-156.

Каракашев, Владимир. „Деловият човек“ : [Новият тип герой в драмите „Златното покритие от Др. Асенов“ и „Тази малка земя“ от Г. Джагаров]. Септември, 1975, № 10, с. 185-210.

Зарев, Пантелей. Драматичен и проблемен. // Народна култура, № 47, 22 ноем. 1975, с. 6.

Тенев, Любомир. Драгомир Асенов. // Септември, 1975, № 9, с. 201-202.

Бояджиева, Ваня. Неуморен биограф на дните ни. // Литературен фронт, № 21, 20 май 1976, с. 3.

Каракашев, Владимир. Лице в лице със съвременника : Драгомир Асенов на 50 години. // Народна култура, № 21, 22 май 1976, с. 5.

Севданова, Ник9олина. Съвременността – сила и тревога на писателя : Драгомир Асенов на 50 г. // Отечествен фронт, № 9723, 17 май 1976.

Спиридонов, Александър. С мисъл за революцията и човека : [За „Тази кръв няма да се пролее“]. // Спиридонов, Александър. Рецензии 1973-1974. – С., 1976, с. 278-283.

Стаматов, Паскал. Първите бранители на победилата революция : [За „Тази кръв няма да се пролее“]. // Читалище, 1976, № 10, с. 22-23.

Ничев, Драган. От социална илюстрация към социален синтез. // Ничев, Драган. Профили и етюди. – С., 1977, с. 57-68.

Балабанов, Иван. Вярност към съвременната тема : [За драматургията на Др. Асенов]. // Септември, 1978, № 2, 212-220.

Ничев, Драган. Роман за вечния ден : [За „Биография на един вечен ден“]. // Народна култура, № 24, 16 юни 1978, с. 7.

Северски, Цветан. Ярка творба за един съдбовен ден : [За „ Биография на един вечен ден“]. // Вечерни новини, № 108, 5 юни 1978.

Танев, Димитър. Интимното и непреходното в голямото събитие : [За „ Биография на един вечен ден“]. // Литературен фронт, № 14, 6 апр. 1978, с. 2.

Угрин, Димитър. Възмъжаването на едно поколение : [За „ Биография на един вечен ден“]. // Народна младеж, № 148, 27 юли 1978.

Узунова, Румяна. Духовна биография на първия ден : [За „ Биография на един вечен ден“]. // Септември. 1978, № 8, с. 249-252.

Василев, Михаил. Нравствения смисъл на големия ден : [За „ Биография на един вечен ден“]. // Пулс, № 14, 4 юли 1978, с. 6.

Янев, Симеон. Биография на вечния ден. // Пламък, 1978, № 11, с. 150-151.

Молхов, Яко. Творци в българската художествена литература : Валери Петров и Драгомир Асенов. // Годишник Обществено-просветен орган на евреите в НРБ, 13, 1978, с. 67-93.

Брадистилова-Добрева, Маргарита. Съвременната тема в драматургията на Драгомир Асенов. // Проблеми на съвременното изкуство, 1978, № 4, с. 54-60.

Манолова, Наташа. Изненадите на Драгомир Асенов (в белетристиката). // Литературен фронт, № 35, 30 авг. 1979, с. 2.

Стефанов, Любомир. Биография на великото начало : [За „ Биография на един вечен ден“]. // Дунавска правда (Русе), № 16, 24 ян. 1979.

Игов, Светлозар. Вечният ден на революцията : [За „ Биография на един вечен ден“]. // Земеделско знаме, № 34, 10 февр. 1979.

Танев, Димитър. Роман – откровение и самосъд : [За „Най-тежкият грях“, публикуван в сп. „Съвременник“, 1979, № 4.]. // Пулс, № 3, 15 ян. 1980, с. 8.

Каракашев, Владимир. „Деловият човек“ : [За „Златното покритие“]. // Каракашев, Бладимир. Човекът на новото човечество. – С., 1980, с. 198-229.

Балабанов, Иван. Драгомир Асенов. // Балабанов, Иван. Съвременна театрална теория и критика. – С., 1980, с. 347-355.

Канушев, Димитър. От „рожден ден“ до „Изпити“. // Канушев, Димитър. Театрална критика. – С., 1980, с. 149- 155.

Василев, Михаил. Изстрадани истини на човешкия дух : [За „Най-тежкият грях“]. // Отечествен фронт, № 11002, 3 ян. 1980

Гулев, Димитър. Изстрадани истини : [За „Най-тежкият грях“]. // Септемврийско слово (Михайлоград), № 2912, 7 юни 1980

Ничев, Драган. За красотата в живота, за чистотата в помислите : [За „Най-тежкият грях“]. // Пулс, № 13, 31 март 1981, с. 5.

Григорова, Людмила. Нравственият императив на писателя : [За „Най-тежкият грях“]. // Септември, 1981, № 5, с. 246-249.

Георгиева, Ваня. Роман равносметка на един живот : [За „Най-тежкият грях“]. // Пламък, 1981, № 9, с. 182-184.

Пенчев, Георги. Драгомир Асенов (1926-1981) . // Годишник Обществено-просветен орган на евреите в НРБ, 16, 1981, с. 361-369.

Вучков, Юлиан. Драгомир Асенов. // Вучков, Юлиан. Българската драматургия 1944-1979. – С., 1981, с. 346-396.

Божилов, Божидар. Драгомир Асенов. // Пулс, № 26, 30 юни 1981, с. 2.

Филчев, Петър. С огъня на съвремието : [За „Златното руно“]. // Литературен фронт, № 14, 2 апр. 1981, с. 6.

Танев, Димитър. Преображенията и изненадите на автобиографизма. // Танев, Димитър. В литературния делник. – С., 1982, с. 38-48.

Молхов, Яко. Драгомир Асенов. // Молхов, Яко. Автобиографии. – С., 1983, с. 18-32.

Молхов, Яко. Недовършена елегия : [За „Елегия на едно женско сърце“]. // Литературен фронт, № 37, 13 септ. 1984, с. 2.

Коларов, Стефан. Примерът на активния герой : [За „Елегия на едно женско сърце“]. // Работническо дело, № 166, 14 юни 1984.

Панова, Снежина. „Да срещнеш чудото“ [от] Драгомир Асенов. „Есетата на един следовател“ [от] Георги Данаилов. // Панова, Снежана. Пиеса срещу пиеса. – С., 1984, с. 201-215.

Балабанов, Иван, Вярност към съвременната тема. // Балабанов, Иван. Пристрастни светове. – С., 1984, с. 27-40.

Григорова, Людмила. „Не политика на ума, същност на сърцето…“ : Образи и идеи в белетристиката на Драгомир Асенов. // Пламък, 1985, № 3, с. 139-145.

Молхов, Яко. Драгомир Асенов. // Молхов, Яко. Времето на критика. Кн. 1. – С., 1985, с. 27-41.

Даскалова, Керяна. Драматургията на Драгомир Асенов. // Родна реч, 1986, № 8, с. 7-11.

Брадистилова, Маргарита. Гражданските откровения на драматурга. // Театър, 1986, № 6, с. 18-23.

Близнакова, Красимира. Без отдалечаване : 60 години от рождението на Драгомир Асенов. // Септември, 1986, № 5, с. 239-243.

Каракашев, Владимир. Драгомир Асенов. // Народна култура, № 22, 30 май 1986, с. 7.

Манолова, Наташа. Да е живо името ти, Драгомире! : 60 г. от рождението на Драгомир Асенов. // Пламък, 1986, № 5, с. 172-174.

Пенчев, Георги. Незавършен разговор. : Размисли за идейно-естетическото богатство на прозата и драматургията на Драгомир Асенов. // Пенчев, Георги. Обич и тревога. – С., 1986, с. 129-139.

Близнакова, Красимира. Жизнени факти – драматически експерименти. // Близнакова, Красимира. Отвъд илюзията. – С., 1986, с. 102-124.

Гергицов, Крум. Онова, което ще сънуваме цял живот. // Светлоструй, 1987, № 5, с. 125-129.

Балабанов, Иван. Елегия за едно мъжко сърце. // Балабанов, Иван. Якост и баналност. – Пловдив, 1087, с. 62-67.

Гьорова, Севелина. Писател на своето време : 80 г. от рождението на Драгомир Асенов. // Словото днес, № 21, 1 юни 2006, с. 6.