You are here:

Драгомир Петров

Статии

За него

Мутафов, Енчо. Поетически рефлекс на културни знаци. // Мутафов, Енчо. Промяна на сетивата. – С., 1983, с. 232-239.

Гюрова, Светла. Куазимодо на български език : [За превода на Др. Петров на] „Животът не е сън“. Стихотворения [от] Салваторе Куазимодо. – Септември, 1963, № 3, с. 243-248.

Гройс, Любен. В сейфа на работната ми маса : [За „Вечер в Бояна“]. // Театър, 1966, № 11, с. 6-9.

Бояджиева, Ваня. Тракийски кладенци : [За „Кладенци“]. // Литературен фронт, № 40, 28 септ. 1967, с. 6.

Мутафов, Енчо. „Осем съвременни италиански поети“ : [За съставителя Др. Петров]. // Народна култура, № 29, 22 юли 1967, с. 5.

Попиванов, Иван. За кладенците на епигонското лирикоподобие : [За „Кладенци“]. // Литературен фронт, № 48, 29 ноем. 1967, с. 2.

Боздуганов, Никола. Сред новите стихосбирки : [За „Кладенци“]. // Септември, 1968, № 1, с. 198.

Молхов, Яко. Предпочитания и съмнения  : [За „Битие“]. // Литературен фронт, № 35, 31 авг. 1978, с. 2.

Захариев, Луко. Лирически възпев на битието : [За „Битие“]. // Народна младеж, № 160, 14 авг. 1979.

Молхов, Яко. Предпочитания и съмнения за две поетически книги. // Молхов, Яко. Автографи. – С., 1983, с. 109-115.

Игов, Светлозар. Горчивият привкус или поетът Драгомир Петров. // Литературен форум, N 3, 1  ян. 1992, прил.

Маркова, Олга. Духовен прозорец към бъдещето. // Аз Буки, № 33, 19 – 25 авг. 1998, с. 1-2.