You are here:

Екатерина Йосифова

Статии

За нея

Чолаков, Здравко. „Късо пътуване“ с много поезия. // Септември, 1970, № 3, с. 250.

Мутафов, Енчо. Самобитна поезия : [За „Нощем иде вятъра“]. // Пламък, 1973, № 2, с. 93-94.

Чолаков, Здравко. „Име нещо между мене и любовта“ : [За „Нощем иде вятъра“]. // Септември, 1973, № 1, с. 233-234.

Манолова, Наташа. Когато талантът търси пътища… // Манолова, Наташа. Критически записки. – С., 1974, с. 74-80.

Данчев, Пенчо. Талант и задължение към таланта. // Литературен фронт, № 2, 11 ян. 1973, с. 2.

Данчев, Пенчо. Талант и задължение към таланта. // Пенчев, Данчо. Рецензии 1973-1974. – С., 1976, с. 19-26.

Тодорова, Мариана. Три млади поетеси : [Рада Александрова, Ваня Петкова, Екатерина Йосифова]. // Простори, 1976, № 2, с. 154-161.

Еленков, Константин. „И аз съм лист на твоя ствол…“ : [За „Посвещение“]. // Пулс, № 12, 5 юни 1979, с. 7.

Галина, Лада. Съдбовността на една малка книга : [За „Посвещение“]. // Литературен фронт, № 32, 9 авг. 1979, с. 2.

Попиванов, Иван. Изповед и самозащита : [За „Посвещение“]. // Септември, 1980, № 1, с. 250-253.

Спасов, Иван. Трудният път на доказването. // Пулс, № 39, 29 септ. 1981, с. 5.

Спасов, Иван. Поезията на Екатерина Йосифова. // Юг (Пловдив) 1982, № 2, с. 130-136.

Гранитски, Иван. Човекът – тази поетическа вселена. // Зорница (Габрово), 1982, № 19-20, с. 145-150.

Мутафов, Енчо. Новата книга на поетесата : [За „Къща в полето“]. // Сливенско дело (Сливен), № 11, 26 ноем. 1983.

Спасов, Иван. Между деня и вечерта. // Спасов, Иван. Като тънка везна, – С., 1983, с. 49-57.

Кунчев, Божидар. Дневник на критика : [За „Къща в полето]. // Пламък, 1984, № 12, с. 176-177.

Добрев, Чавдар. Тишината на кристала : [За „Къща в полето“]. // Пулс, № 32, 7 авг. 1984, с. 5.

Мутафов, Енчо. Ръченица на думите : [За „Къща в полето“]. // Литературен фронт, № 27, 5 юли 1984, с. 2.

Гарева, Мария. Критически преглед : [За „Къща в полето“]. // Тракия (Пловдив), 1984, № 4, с. 122-123.

Кунчев, Божидар. За да бъде надеждата : [За „Къща в полето“]. // Звезда (Кюстендил), № 13, 31 ян. 1984.

Бенчев, Минко. Лист от дървото на живота. // Бенчев, Минко. Увлечения. – С., 1984, с. 115-133.

Методиев, Иван. Животът като поезия : [За „Къща в полето“]. // Септември, 1985, № 3, с. 245-248.

Арнаудова, Румяна. „Отново сока на живота…“. // Море, 1987, с. 334-342.

Арнаудова, Румяна. „Отново сока на живота…“. // Арнаудова, Румяна. Лирически хоризонти. – С., 1987, с. 68-85.

Теофилов, Иван. Лястовици вещици : [За „Имена“]. // Пламък, 1988, № 8, с. 185-186.

Арнаудова, Румяна, Великолепно „разсеяна“ : [За „Имена“]. // Пулс, № 32, 9 авг. 1988, с. 5.

Трендафилов, Христо. Разумът на чувствата : [За „Имена“]. // Септември, 1988, № 6, с. 251-253.

Стефанов, Валери. Носталгии : [За „Имена“]. // Литературен форум, № 20, 12 май, 1988, с. 2.

Григорова, Людмила. Поезията има много имена : [За „Имена“]. // Студентска трибуна, № 33, 10 май, 1988.

Михайлова, Гергана. Утехата да разговаряш със себе си : [За „Имена“]. // АБВ, № 17, 26 апр. 1988, с. 4.

Ликова, Розалия. Екатерина Йосифова. // Родна реч, 1989, № 8, с. 30-33.

Неделчева, Десислава. „Ненужно поведение“ и „Подозрения“ от Екатерина Йосифова : Из „Литературното градинарство. Илюстрации“. // Литературен вестник, № 8, 28 февр. – 5 март 1996, с. 7.

Еленкова, Цветанка. Облизкостяването в творчеството на Екатерина Йосифова. // Европа 2001, 2003, № 1, с. 47-48.

Новков, Митко. Екатерина святата, великата, опърничавата. // Литературен вестник, № 6, 16 – 22 февр. 2005, с. 6, 10.

Дойнов, Пламен. „Късо пътуване“ на Екатерина Йосифова: една по-дълга версия около 1969/1970. // Литературен вестник, № 41-42, 16 – 31 дек. 2009, прил.

Неделчев, Михаил Димитров. Как огорчихме Тодор Живков : или Мемоарен очерк за представянето в Кюстендил на дебютната книга „Късо пътуване“ на Екатерина Йосифова и за отзвуците от това литературно събитие. // Литературен вестник, № бр. 24, 30 юни – 6 юли 2010, с. 3, 6.

Кръстева, Гергина. „Тази змия“. // Страница, 2010, № 4, с. 95.

Неделчев, Михаил. Отстояване на себе си : Екатерина Йосифова: социокултурен жест или поетова стратегия. // Култура, № 27, 15 юли 2011, с. 7.

Дойнов, Пламен. Срещу края, срещу метафората : За „Тази змия“ – три години по-късно. // Литературен вестник, № 20, 29 май – 4 юни 2013, с. 3, 5.

Христов, Емил. Очакващи стихотворения : [За „Тънка книжка“]. // Култура, № 31, 26 септ. 2014, с. 1.

Дечев, Здравко. Страници на Здравко Дечев : [За „Тънка книжка“]. // Страница, 2014, № 3, с. 115-123.

Венкова, Деница. С бели буйки през времето : [За „Тънка книжка“]. // Литературен вестник, № 10, 11-17 март 2015, с. 5.

Калинова, Мария. Кратки стихотворения за бунта : [За „Икономична класа“]. // Литературен вестник, № 33, 12-18 окт. 2016, с. 3.