You are here:

Екатерина Томова

Статии

За нея

Мицков, Георги. Книга за живота и смъртта : [За „Забравени от небето“]. // Пламък, 1982, № 7, с. 186-188.

Гранитски, Иван. Българинът: черти на неговата душевност : [За „Забравени от небето“]. // Септенври, 1982, № 4, с. 245-249.

Смирнов, Стефан. Вечни хора : [За „Забравени от небето“]. // Жената днес, 1982, № 4, с. 19.

Правдев, Николай. Корени на българщината : [За „Забравени от небето“]. // Български журналист, 1982, № 1, с. 57-58.

Бербров, Михаил. Откровения : [За „Автопортрет“]. // Литературен фронт, № 31, 3 авг. 1989, с. 2.

Стефанов, Валери. Душа – възкресителка : [За „Автопортрет“]. // Септември, 1989, № 8, с. 251-253.

Хайтов, Николай. Шедьовър или фалшификат? // Отечество, 1990, № 20, с. 12-15.

Попов, Кирил. Духовни послания на дълголетието : [За „Забравените от небето“]. // Дарба,  1999, № 3, с. 37-44.

Гешева, Ани. А фактите наистина говорят : [По повод полемиката между Екатерина Томова и Николай Хайтов за авторството на документалните разкази, събирани в Родопите]. // Словото днес, № 8, 6 март 2008, с. 7.