You are here:

Емил Манов

Статии

За него

Андреев, Емил. „Млади герои на отечествената война“. // Млада трибуна, № 3-4, 1945-1946, с. 52.

Митов, Димитър. „Пленено ято“. // Отечествен фронт, № 889, 1946-1947, с. 4.

Петров, Емил. „Пленено ято: Затворническа хроника“. // Литературен фронт, № 1, 1947, с. 3.

Молхов, Яко. „Пленено ято“. //Работническо дело, № 166, 1947, с. 2.

Коен, Лео. „Пленено ято“ от Емил Манов. // Тунджа (Ямбол), № 64, 1947, с. 4.

Делчев, Борис. Герои, които търсят превъплътители. // Изкуство, 1947, № 9, с. 890-894.

Наимович, Максим. „Плененото ято“. // Труд, № 275, 1948, с. 4.

Драганов, Неделчо. „Пленено ято“ от Емил Манов. // Народна борба, № 74, 1947-1948, с. 4.

Трифонов, Илия. Българската литература по пътя на социалистическия реализъм. // Пиринско дело (Благоевград), № 56, 27 авг. 1953, с. 4.

Наимович, Максим. „Краят на Делиите“. // Народна младеж, № 275, 19 ноем. 1954, с. 3.

Молхов, Яко. „Краят на Делиите“. // Работническо дело, № 345, 11 дек. 1954, с. 2.

Молерова, Милка. „Краят на Делиите“. // Наша родина, Год. І (1954), № 12, с. 25.

Каранфилов, Ефрем. Народната армия в нашата художествена литература. // Дунавска правда (Русе), № 225, 1954, с. 2.

Рачев, Владимир. Плод на вярно виждане на живота : [За „Краят на Делиите“]. // Читалище, 1955, № 2, с. 31.

Минков, Цветан. Антифашистката борба, отразена в нашата литература. // Език и литература, 1955, № 4, с. 264.

Каролев, Стоян. За жизнени белетристични образи. // Въпроси на съвременната българска литература. – С., 1955, с. 108.

Асенов, Драгомир. Въпроси на образа и композицията в един роман : [За „Краят на Делиите“]. // Септември, 1956, № 2, с. 168-172.

Русев, Харлан. Уви, случаят е достоверен! : [За „Недостоверен случай“]. // Труд, № 111, 12 май 1957, с. 2.

Молхов, Яко. Житейска достоверност и литературна недостоверност : [За „Недостоверен случай“]. // Литературен фронт, № 27, 4 юли 1957, с. 3.

За правилната насока в литературата : [За „Недостоверен случай“]. // Литературна мисъл, 1957, № 6, с. 3-6.

Молхов, Яко. Житейска достоверност и литературна недостоверност : [За „Недостоверен случай“]. // Въпроси на българската литература. – С., 1958, 511-521.

Кратки отзиви за новоизлезли книги : [Романът „Ден се ражда“ на Е. Манов]. // Пламък, 1959, № 11, с. 88.

Абазов, Тодор. Две линии в един сборник. „Бадемовото клонче“, разкази от Емил Манов. // Септември, 1959, № 4, с. 176-177.

Пенев, Любомир. „Съвест“ – пиеса от Емил Манов. // Пламък, 1960, № 5, с. 73-76.

Войникова, Антоанета. Романът в борба за съвременност. // Памък, 1960, № 5, с. 56.

Велева, Л. Дни в които е въплътена историята : [За  „Ден се ражда“] // Работническо дело, № 8, 8 ян. 1961, с. 2.

Шиков, Харалампи. Ходене по мъките : [За „Бягството на Галатея“]. // Пламък, 1963, № 12, с. 101-107.

Канушев, Димитър. Грешката на Авел. // Народна култура, № 25, 20 юни 1964, с. 3.

Сивриев, Станислав. Възхождане по стръмнината : [За „Стръмнини“]. // Септември, 1965, № 9, с. 230-233.

Попиванов, Димитър. Извървяни стръмнини : [За „Стръмнини“] // Народна култура, № 37, 9 септ. 1965, с. 5.

Недялков, Христо. Литературен портрет на Емил Манов. // Език и литература, 1966, № 4, с. 50-56.

Мицков, Георги. Момчето и неговото куче : [За „Разузнавачът“] // Пламъче, 1966, № 2, с. 44.

Василев, Марин. Новото в разказите на Емил Манов : [За „Ваня и статуетката“]. // Септември, 1967, № 11, с. 231-237.

Молхов, Яко. През призмата на Емил Манов : [За „Ваня и статуетката“]. // Пламък, 1968, № 1, с. 67-70.

Бъклова, Катя. Споменът и съвремието : [За „Ваня и статуетката“]. // Народна култура, № 3, 20 ян. 1968, с. 5.

Молхов, Яко. Емил Манов : [Творчески портрет]. // Читалище, 1970, № 3, с. 20-21.

Жечев, Тончо. Писател-гражданин. // Отечествен фронт, № 8715, 19 окт. 1972.

Бъклова, Катя. Комунистът в творчеството на Емил Манов : Нравствено-етични проблеми. // Образът на комуниста в съвременната българска литература. – С., 1972, с.219-232.

Константинова, Елка. С умен и разбиращ поглед : [За „Кучето на разузнавача“]. // Септември, 1973, № 7, с. 248-249.

Радев, Иван. И така би могъл да започне животът : [За „Синът на директора“]. // Пламък, 1974, № 12, с. 84-85.

Константинова, Елка. Емил Манов. // Родна реч, 1974, № 7.

Йорданова, Катя. Проблеми общочовешки, проблеми на съвремеността : [За „Синът на директора“]. // Септември, 1974, № 8, с. 241-245.

Гетов, Георги. С чувство за съвременност : [За „Синът на директора“]. // Труд, № 7, 9 ян. 1974.

Боздуганов, Никола. Сложният път към истината : [За „Синът на директора“]. // Вечерни новини, № 7124, 22 окт. 1974.

Молхов, Яко. През погледа на Емил Манов. // Молхов, Яко. Критически хроники. – С., 1975, с. 174-180.

Серафимов, Иван. Пътуване в нравите : [За „Пътуване в Уибробия“]. // Литературен фронт, № 9, 26 февр. 1976, с. 3.

Давидов, Нешо. Двама българи и Гъливер в Уибробия : [За „Пътуване в Уибробия“]. // Пламък, 1976, № 8, с. 190-192.

Янчев, Тодор. Идейно-естетически проблеми в творчеството на Емил Манов. // Съвременник, 1978, № 3, с. 179-191.

Петков, Любен. За човека и писателя. // Литературен фронт, № 31, 3 август 1978, с. 3.

Константинова, Елка. Необходимо присъствие в литературата ни : Писателят Емил Манов на 60 години. // Народна култура, № 30, 28 юли 1978, с. 7.

Константинова, Елка. Творческа отзивчивост и обаятелност : Писателят Емил Манов на 60 години. // Септември, 1978, № 7, с. 205-211.

Еленков, Константин. Сто реда критика : [За „Внуците“]. // Литературен фронт, № 19, 11 май 1978, с. 2.

Василев, Михаил. Единство на живот и творчество. // Литературен фронт, № 31, 3 август 1978, с. 3.

Боздуганов, Никола. Моралният патос на Емил Манов. // Пламък, 1978, № 7, с. 99-107.

Близнакова, Красимира. Публицистична острота и психологическа тънкост : Творчеството на писателя Емил Манов в театъра. // Театър, 1979, № 2, с. 31-34.

Хаджикосев, Симеон. Проза на нравствената непримиримост : Творчески портрет на Емил Манов. // Литературен фронт, № 37, 9 септ. 1980, с. 2.

Стоянова, Людмила. Антиутопиите на Емил Манов. // Пламък, 1980, № 8, с. 154-161.

Пауновски, Иван. Позиция – Драз махала : [За „Старите млади години ; Берковски силуети ; Софийски силуети“]. // АБВ, № 5, 29 ян. 1980, с. 4.

Маркова, Параскева. Революционната младост на едно поколение : [За „Старите млади години ; Берковски силуети ; Софийски силуети“]. // Родна реч, 1981, № 5, с. 61-62.

Абазов, Тодор. Между откритието и инерцията : [За „Старите млади години ; Берковски силуети ; Софийски силуети“]. // Български журналист, 1981, № 2, с. 57-59.

Данчев, Пенчо. Боец на комунистическата нравственост. // Литературен фронт, № 36, 3 септ. 1982, с. 7.

Абазов, Тодор. Между откритието и инерцията : [За „Старите млади години ; Берковски силуети ; Софийски силуети“]. // Абазов, Тодор. Словото като позиция. – С., 1982, с. 193-198.

Хаджикосев, Симеон. Проза на нравствената непримиримост : Творчески портрет на Емил Манов. // Хаджикосев, Симеон. Отблизо и отдалеч. – С., 1982, с. 131-142.

Панова, Искра. Ако солта обезсолее : [За :Литература, критика, публицистика“]. // АБВ, № 44, 30 окт. 1984, с. 3.

Молхов, Яко. През погледа на Емил Манов. // Молхов, Яко. Избрано : Кн.2. – С., 1985, с. 254-261.

Константинова, Елка. Фантастиката на Емил Манов. // Родна реч, 1986, № 8, с. 3-7, 27.

Василев, Михаил. Незавършена равносметка : [За „Превъплъщения“]. // Литературен фронт, № 32, 7 авг. 1986, с. 2.

Близнакова, Красимира. Публицистична острота и психологическа тънкост : Творчеството на писателя Емил Манов в театъра. // Близнакова, Красимира. Отвъд илюз илюзията. – С., 1986, с. 83-101.

Андреев, Веселин. Емил Манов – от плененото-свободно ято. // София, 1987, № 1, с. 24-28.

Михайлова, Надя. Първата лястовица : Отново около повестта „Недостоверен случай“ от Емил Манов. // Пламък, 1988, № 12, с. 100-109.

Манова, Дида. Младостта ни : 70 години от рождението на Емил Манов. // Септември, 1988, № 7, с. 230-246.

Каролев, Стоян. Стилът – характер, светоотношение, темперамент… // Съвременник, 1988, № 3, с.443-459.

Михайлова, Надя. Човеколюбецът. // Юг (Пловдив), 1989, № 2, с. 95-103.

Молхов, Яко. Ярък антиконформист : [Творческата следа на Емил Манов]. // Български писател, № 17, 6-12 септ. 1994, с. 7.

Dimceva, Rosica. La rationalisme d’Emile Manov dans le contexte du siecle des Lumieres. // Etudes balkaniques, 1995, № 3-4, p. 3-15.

Димчева, Росица. Антиутопиите на Емил Манов – реторически анализ. // Литературна мисъл, 1995-1996, № 3, с. 132-145.

Инджов, Никола. Емил [Манов] или учебникът : „Недостоверен случай“ – първата българска книга в „литературата на размразяването“ : 80 г. от рождението на писателя. // Дума, № 253, 7 ноем. 1998, с. 12.

Инджов, Никола. Емил или учебникът : [Литературното творчество на писателя Емил Манов]. // Везни, 1999, № 1, с. 35-38.