You are here:

Евгени Кузманов

Статии

За него

Кузева, Йорданка. Метафорична проза : [За „Безкрайни конкурси“]. // Пулс, № 2, 16 ян. 1979, с. 7.

Славчев, Славчо. Към героя – без лакировка : [За „История бза оркестър“]. // Септември, 1983, № 10, с. 250-253.

Чолакова, Вера. Свежа белетристична сетивност : [За „История за оркестър“]. // Пулс, № 31, 2 авг. 1983, с. 5.

Беляева, Сабина. За делничното и изключителното в човешкия живот : [За „История за оркестър]. // Димитровско знаме (Перник), № 16, 25 февр. 1983.

Беляева, Сабина. Книга – призив към нашата историческа отговорност : [За „Чайки далеч от брега“]. // Димитровско знаме (Перник), № 58, 20 юли 1984.

Савчев, Савчо. Приключение в синьо-зелено : [За „Чайки далеч от брега“]. // Учителско дело, № 40, 3 окт. 1984, с. 9.

Константинова, Елка. Към творческа зрелост : Белетристът Евгени Кузманов. // Пулс, № 31, 5 авг. 1986, с. 5.

Игов, Светлозар. Роман – гротеска. // Игов, Светлозар. Грозните патета. – С., 1989, с. 237-239.

Боздуганов, Никола. Зад паравана на фантастиката : [За „Фото „Лазур“]. // Читалище, 1990, № 9, с. 22-23.

Колев, Васил. „Ненужни“ тайни : [За „Фото „Лазур“]. // Подкрепа, № 15, 10 юли 1990, с. 12.

Стоянова, Людмила. Фантастичните новели на Евгени Кузманов. // Летописи, 1991, № 10, с. 219-228.

Чернокожев, Вихрен. Смисълът не на живота, а на живеенето : [За „Виявици и фучавини“]. // Демокрация, № 224, 25 септ. 2001, с. 17.

Гранитски, Иван. Творецът, който не спира да пита : Загадката на камъка изкушава най-много Евгений Кузманов. // Стандарт нюз, № 8310, 2016, Прил. „Weekend“, с. 10.

Гранитски, Иван. Евгений Кузманов – художник на вдъхновението и съзерцанието. // Гранитски, Иван. Образ и метафора. – С., 2016, с. 18-29.