You are here:

Генчо Стоев

Статии

За него

„Истински хора“ : [Отзив за книгата]. // Народна младеж, № 255, 25 окт. 1953, с. 3.

„Истински хора“ : [Отзив за книгата]. // Литературен фронт, № 33, 13 авг. 1953, с. 2.

Йосифов, Веселин. Да пишем за истинските хора : [За „Истински хора“]. // Литературен фронт, № 37, 9 септ. 1953, с. 2.

Станев, Любен. Със страст към живота : [За „Истински хора“]. // Народна младеж, № 4, 6 ян. 1954, с. 3.

Отговорността на очеркиста. // Литературен фронт, № 25, 24 юни 1954, с. 3.

Наимович, Максим. „Лош ден“ : [Отзив за книгата]. // Пламък, 1965, № 12, с. 106-107

Кунчев, Вл. Правдиво и вълнуващо : [За „Цената на златото“]. // Народна култура, № 38, 18 септ. 1965, с. 4.

Странджев, Коста. Гордите деца на Перун : [За „Цената на златото“]. // Отечесрвен глас (Пловдив), № 6505, 13 окт. 1965, с. 4.

Правчанов, Симеон. Чико и другите : [За „Лош ден“]. // Литературен форум, № 46, 11 ноем. 1965, с. 2.

Йорданов, Хр. „Цената на златото“ : [Отзив за книгата]. // Отечествен фронт, № 6619, 18 дек. 1965.

Кирова, Лилия. Бунтът на перущенци : [За „Цената на златото“]. // Литературен фронт, № 37, 19 септ. 1965, с. 2.

Галина, Лада. „Цената на златото“ : [Отзив за книгата]. // Пламък, 1965, № 10, с. 107.

Бъчварова, Свобода. Цената на златото и мерилото на победата. // Поглед, № 11, 14 март 1966, с. 7.

Лазовски, Атанас. За цената на българщината : [За „Цената на златото“]. // Септември, 1966, № 2, с. 228-235.

Миланов, Александър. „Лош ден“ : [Отзив за книгата]. // Народна култура, № 6, 5 февр. 1966, с. 5.

Молхов, Яко. Срещи с ярки характери : [За „Лош ден“]. // Труд, № 66, 19 март, 1966.

Вандов, Иван. По неотъпкан път : [За „Лош ден“]. // Пулс, № 5, 8 март 1966, с. 5.

Тотев, Петко. Хиляди лири за един миг : [За „Цената на златтот“]. // Литературен фронт, № 15, 7 апр. 1966, с. 2.

Стоевски, Яню. Чико и другите : [За „Лош ден“]. // Септември, 1966, № 9, с. 246-249.

Тотев, Петко. Повест за Априлското въстание : [За „Цената на златото“]. // Читалище, 1966, № 5, с. 14-15.

Добрев, Чавдар. Поема за един народ : [За „Цената на златото“]. // Литературна мисъл, 1967, № 4, с. 138-144.

Бъчватова, Свобода. Хубав ден  : [За творчеството на писателя]. // Литературен фронт, № 17, 20 апр. 1967, с. 2.

Колевски, Васил. Една хубава повест : [За „Цената на златото“]. // Колевски, Васил. Красота и правда. – С., 1967, с. 127-130.

Чолаков, Здравко. Нравственият смисъл на една белетристика. // Литературен фронт, № 41, 9 окт. 1969, с. 2.

Наковски Атанас. Генчо Стоев. // Септември, 1969, № 8, с. 117-121.

Константинова, Елка. История и съвременност : Наблюдения върху някои представители на историческата ни белетристика : [За „Цената на златото“]. // Литературна мисъл, 1969, № 4, с. 77-78.

Константинова, Елка. Генчо Стоев. // Септември, 1969, № 8, с. 117-121.

Правчанов, Симеон. „Можеш да ни учудиш с едно или друго…“. // Правчанов. Симеон. За да останеш. – С., 1970, с. 160-182.

Ничев, Драган. Белетристът Генчо Стоев. // Пулс, № 19, 15 септ. 1970.

Мутафов, Енчо. „Независими, горди мъже“ : „Като лястовица“ – самобитна трактовка на работническа тема. // Труд, № 136, 20 юни 1970, с. 3.

Пантелеева, Нина. „Като лястовица“ : [Отзив за книгата]. // Народна култура, № 24, 13 юни 1970, с. 2.

Сапарев, Огнян. Образът на работника и националната характеография : [За „Като лястовица“]. // Септември, 1970, № 9, с. 223-227.

Велева, Лидия. Героите на Генчо Стоев : [За „Като лястовица“]. // Литературен фронт, № 41, 8 окт. 1970, с. 2.

Василев, Михаил. Някои наблюдения върху идейно-стилните особености в съвременната ни проза, .. Септември, 1970, № 9, с. 202-203.

Ничев, Драган. Когато физическият стоицизъм се осмисля…  : [За „Циклопът“]. // Пулс, № 5, 2 март, 1971, с. 10.

Цветков, Иван. Скъпата цена на свободата : [За „Цената на златото“]. // Цветков, Иван. Критика и белетристика. – С., 1972, с. 204-210.

Величков, Георги. Нова крачка в развитието на белетристиката : [За „Циклопът“]. // Родна реч, 1974, № 6, с. 61-62.

Попиванов, Иван. „Циклопът“ – един експеримент и много проблеми… // Литературен фронт, № 32, 8 авг. 1974, с. 3.

Чолаков, Здравко. Дългът да си отговорен… : [За „Циклопът“]. // Септември, 1974, № 4, с. 229-232.

Колевски Васил. Една хубава повест : [За „Цената на златото“]. // Колевски, Васил. Литература партийна, народна. – С., 1975, с. 348-351.

Кирилов, Олег. Героите се разтварят в епохата : [За „Циклопът“]. // Септемврийско знаме (Пазарджик), № 17, 11 февр. 1975.

Игов, Светлоза. Отстояване на човешката същност. // Вечерни новини, № 7197, 4 февр. 1975.

Неделчев, Михаил. Трайното и съкровеното : Генчо Стоев на 50 години. // Пулс, № 2, 28 ян. 1975, с. 4.

Тодорова, Рая. Генчо Стоев  : [Особености на белетристичното му творчество]. // Родна реч, 1975, № 6, с. 37-41.

Тонков, Петър. Силата на проблемното мислене. // Литературен фронт, № 5, 30 ян. 1975, с. 2.

Спасов, Иван. Идеи и образи в белетристичното творчество на Генчо Стоев. // Съвременник, 1976, № 1, с. 171-192.

Сапарев, Огнян. „Циклопът“ или диалектика на дълга. // Рецензии 1973-1974. – С., 1976, с. 271-277.

Бояджиева, Ваня. Стъпалата на едно завръщане : [За „Завръщане“. Кн. 2.]. // Работническо дело, № 235, 23 авг. 1977.

Игов, Светлозар. Драмата на безвремието : [За „Завръщане“]. // Пламък, 1977, № 9, с. 189-191.

Нутафов, Енчо. Завръщане към „Цената на златото“ : [За „Завръщане“]. // Народна култура, № 8, 18 февр. 1977, с. 7.

Тотев, Петко. Смисълът на завръщането : [За „Завръщане“]. // Антени, № 2, 12 ян. 1977, с. 6.

Ничев, Драган. Втората книга от една романна серия : [За „Завръщане“]. // Пулс, № 4, 15 февр. 1977, с. 13.

Хаджикосев, Симеон. Успех в експеримента. // Хаджикосев, Симеон. Критически пристрастия. – С., 1977, с. 167-177.

Чолаков, Здравко. Актуалната проблематика в една романна дилогия : [За „Завръщане“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 9936, 23 март 1977.

Кирков, Димитър. Когато идеалите падаха в калта… // Септември, 1977, № 10, д. 219-2230.

Ничев, Драган. Жизнен материал и творчески задачи. // Ничев, Драга. Профили и етюди. – С., 1977, с. 7-18.

Неделчев, Михаил. Генчо Стоев – автор на една или няколко книги. // Неделчев, Михаил. Критически страници. – С., 1977, с. 110-120.

Петров, Мильо. Проблеми и образи в „Цената на златото“ от Генчо Стоев. // Годишник Висш педагогически институт Шумен, Т. 3, 1978, с. 227-266.

Колева, Дора. Съвременните внушения в историческата повест “Цената на златото” от Генчо Стоев. // Аспирантски сборник, кн. V, св.1, 1979, с. 199-206.

Тотев, Петко. Смисълът на завръщането. // Тотев, Петко. Книги за препрочитане. – С., 1979, с. 267-270.

Тотев, Петко. Хиляди лири за един миг. // Тотев, Петко. Книги за препрочитане. – С., 1979, с. 196-206.

Цветков, Иван. Скъпата цена на свободата. // Цветков, Иван. Страници за прозата. – С., 1979, с. 63-67.

Сапарев, Огнян. Синтетичната проза на Генчо Стоев. // Сапарев, Огнян. Литературни проблеми. – С., 1979, с. 128-146.

Неделчев, Георги. Ярък пример за поколенията [Генчо Стоев]. // Неделчев, Георги. Учителят в българската художествена литература. – С., 1980, с. 194-202.

Кирков, Димитър. Остава неизречена дума… : „Цената на златото“ и „Завръщане“ от Генчо Стоев. // Кирков, Димитър. Анализи. – С., 1981, с. 9-90.

Куюмджиев, Кръстьо. Кой твори историята : [За „Цената на златото“]. // Септември, 1981, № 10, с. 225-238.

Кирков, Димитър. Цената на духовната победа : „Цената на златото“ от Генчо Стоев. // Литературна мисъл, 1981, ! 1, с. 74-104.

Кирков, Димитър. Остава една последна дума… : „Завръщане“ от Генчо Стоев. // Литературна мисъл, 1981, № 2, с. 42-58.

Захариев, Луко. Националният характер в час на изпитания : „Цената на златото“ от Генчо Стоев. // Пламък, 1983, № 5, с. 159-164.

Куюмджиев, Кръстьо. Кой твори историята. // Куюмджиев, Кръстьо. Избрани страници. – С., 1983, с. 151-166.

Захариев, Луко. Националният характер в час на върховни изпитания. // Захариев, Луко. В търсене на националното. – С., 1984, с. 109-117.

Хаджикосев, Симеон. „Циклопът“ на Генчо Стоев. // Хаджикосев, Симеон. Сред незабравимите страници. – С., 1984, с. 157-166.

Димитров, Бойко. Историческият оптимизъм в романа „Цената на златото“. // Пламък, 1985, № 11, с. 164-168.

Величков, Георги. Различният Генчо Стоев на 60 г. // Пламък, 1985, № 2, с. 176-177.

Захариев, Луко. На границата между възможното и невъзможното. // Септември, !985, № 2, с. 235-238.

Марковски, Георги. Обич за мъжа… // Литературен фронт, № 9, 28 февр. 1985, с. 3.

Димитрова, Даринка. Непокорните герои на Генчо Стоев. // Труд, № 31, 6 февр. 1985.

Колевски, Васил. Една хубава повест. // Колевски, Васил. Избрано. Т. 1. – 1985, с. 106-109.

Константинова, Елка. Генчо Стоев – неуморен търсач на истината. // Константинова, Елка. Сулуети от вчера и днес. – С., 1985, с. 155-167.

Радев, Иван. „Цената на златото“ – скритият път към завършената творба на Генчо Стоев. // Септември, 1987, № 8, с. 204-217.

Грозев, Божидар. Осветеният гаров перон или завръщането на Тома Тодев Болярски : [За „Гъбарят“, сп. Съвременник, 1989, № 1.]. // Шипка (Хасково), № 61, 25 март 1989.

Игов, Светлозар. Драмата на безвремието : „Завръщане“ от Генчо Стоев. // Игов, Светлозар. Грозните патета. – С., 1989, с. 131-135.

Влахов-Мицов, Стефан. Корените на човешкия дух [Генчо Стоев]. // Литературна мисъл, 1990, № 9, с. 35-48.

Величков, Георги. Различният. // Величков, Георги. Способи за самозалъгване. – С., 1990. – с. 136-139.

Радев, Иван. Скритият път на завършената творба. // Радев, Иван. Критическа вечерня. – С., 1990, с. 70-86.

Димитракова, Василка. За „Цената на златото“ и за истинската стойност на човешките постъпки. // Тракия (Пловдив), 2, 1994, № с. 107-112.

Сугарев, Рашко. Господин Стоев (Генчо), желая ви разгром! : [По повод 70-год. на писателя]. // Литературен форум, № 8, 22-28 февр. 1995, с. 1, 3.

Танев, Димитър. Погълнат от призванието си : Генчо Стоев на 70 г. // Български  писател, № 6, 6-13 февр. 1995, с. 12.

Кадиев, Марин. Нравствените измерения на българщината в романа „Цената на златото“ от Генчо Стоев. // Литература в средното училище (Пловдив), № 1995, № 2, с. 8-13.

Атанасов, Димитър. В зрялата си възраст писателят Генчо Стоев се готви да покорява нови върхове : „Цената на златото“ доказа непреходност. // Глас днес (Пловдив), № 42, 23 май 1995, с. 7.

Танев, Димитър. Творчество на гражданското и интелектуалното напрежение. // Родна реч, 1997, № 1, с. 43-45.

Чаушев, Ахмед. За Генчо Стоев недопустимо лично. // Страница, 1999, № 2, с. 162-163.

Чолаков, Здравко. С реален принос в българската литература : Генчо Стоев на 75 г. // Български писател, № 7, 22 февр. 2000, с. 1, 5.

Генчо Стоев. Несъкрушим характер и непокорен дух. // Български писател, № 34, 6 ноем. 2002, с. 2.

Василев, Трендафил. Цената на големия талант. // Новият пулс, № 24, 18 ноем. – 1 дек. 2002, с. 2.

Василев, Сава. Злато и власт в романа „Досиетата“. // Проглас (Велико Търново), 2007, № 1, с. 37-56.

Василев, Сава. Мостът като кръстовище на историята – Иво Андрич и Генчо Стоев. // Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология Т. 46, кн. 1, сб. Б, 2008, с. 383-389.

Шумелов, Владимир. Моралът на интерпретаторите. // Литературен вестник, № 12, 1 – 7 апр. 2009, с. 4.

Радев, Радослав. Златото е събитие, тогава, когато събитието не е злато. // Проглас (Велико Търново), 2009, № 1, с. 156-158.

Василев, Сава. Метаморфозите на жанра и таланта – фрагменти от ранното творчество на писателя Генчо Стоев. // Проглас, 2012, № 1, с. 83-101.

Ангелова, Мая. Проблемът за другия Аз. Наблюдение върху романа „Лош ден“ на Генчо Стоев. // Слово и жест в културата на българи и сърби. – Велико Търново, 2015, с. 143-156.

Гроздев, Георги. Приключения с романите на майстора класик Генчо Стоев : За творчеството и паметта в предбалзаковските времена : [За книгата „Цената на златото“ ; „Завръщане“ ;  „Досиетата“]. // Литературен вестник, № 2, 15-21 ян. 2020, с. 3.

Василев, Сава. За точката или многоточията в чуждото изречение : [За книгата „Цената на златото“ ; „Завръщане“ ;  „Досиетата“]. // Литературен вестник, № 5, 5-11 февр. 2020, с. 7.