You are here:

Георги Алексиев

Статии

За него

Кайдъмов, Ив. Соковете на земята : [За „Засука се вихрушка“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 8361, 27 окт. 1971.

Христов, Йордан. Плюсове и минуси в един сборник : [За „Засука се вихрушка“]. // Пулс, № 19, 9 май 1971, с. 11.

Молхов, Яко. Опровержение на предубеждението : [За „Засука се вихрушка“]. // Литературен фронт. № 28, 13 юли, 1972, с. 2.

Бояджиев, Благой. Свежо дарование : [За „Кръстопът на облаци“]. // Септемврийско слово (Михайловград), № 1953, 29 септ. 1973.

Сарандев, Иван. Талантливо – за септември 1923 : [За „Кръстопът на облаци“]. // Народна култура, № 42, 13 окт. 1973, с. 7.

Стоилов, Богомил. Успех на пловдивската белетристика : [За „Кръстопът на облаци“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 8951, 26 септ. 1973.

Тонков, Петър. Резултатите от един оригинален подход : [За „Кръстопът на облаци“]. // Литературен фронт. № 37, 13 септ. 1973, с. 2.

Бенчев, Минко. Постижения и проблеми : [За „Кръстопът на облаци“]. // Пулс, № 14, 2 юли 1974, с. 11.

Ничев, Драган „Кръстопът на облаци“. // Хоризонт, 1974, № 1, с. 109-110.

Христов, Йордан Т. Все още не достига майсторство : [За „Кръстопът на облаци“]. // Пламък, 1974, № 12, с. 81-83.

Сапарев, Огнян. Раждането на епическия талант : [За „Кръстопът на облаци“]. // Пламък, 1974, № 12, с. 79-81.

Тонков, Ярък самобитен талант. // Хоризонт, 1974, № 2.

Христов, Венко. Сгъстена проза на една епоха : [За „Кръстопът на облаци“]. // Септенври, 1974, № 9, с. 240-242.

Молхов, Яко. Освобождаване чрез литературен изказ. // Молхов, Яко. Критически хроники. – С., 1975, с. 234-238.

Ничев, Драган. „Кръстопът на облаци. // Рецензии 1973-1974“. – С., 1976, с. 246-250.

Игов, Светлозар. Вечният дух на свободолюбието : [За „Духовете на Цибрица“]. // Работническо дело, № 55, 24 февр. 1977.

Сапарев, Огнян. Роман с ярко художествено виждане : [За „Духовете на Цибрица“]. // Септември, 1977, № 4, с. 230-234.

Христов, Венко. Задъхан епос : [За „Духовете на Цибрица“]. // Български воин, 1977, № 3, с. 33.

Мутафов, Енчо. Единство на политически и ритуален мотив : [За „Духовете на Цибрица“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 9960, 20 апр. 1977.

Анчев, Панко. Книга за съдбата на мъжете : [За „Разпятие“]. // Литературен фронт, № 28, 12 юли 1979, с. 2.

Молхов, Яко. Георги Алексиев. // Молхов, Яко. Пловдивски силуети. – Пловдив, 1980, с. 56-71.

Сапарев, Огнян. Епическият синтез на Георги Алексиев. // Сапарев, Огнян. Литературни проблеми. – С., 1979, с. 161-180.

Попиванов, Иван. Оригиналност или псевдомодерно епигонство? // Пулс, № 21, 20 май 1980, с. 4.

Тонков, Петър. Един самобитен талант. // Тонков, Петър. Литературни светове и проблеми. – С., 1981, с. 229-246.

Василев, Михаил. От бита към битието – от анализа към синтеза : [За „Горещници“]. // Отечествен фронт, № 11291, 15 февр. 1982.

Аретов, Николай. „Горещници“. Роман. // Читалище, 1982, № 4, с. 30.

Колевски, Васил“ Новият роман на Георги Алексиев : [За „Горещници“]. // Пламък, 1982, № 5, с. 181-183.

Митев, Йордан. Третата хроника за Драговец : [За „Горещници“]. // Сливенско дело (Сливен), № 37, 30 март 1982.

Йосифова, Катя. Свят и познат и магичен : [За „Горещници“]. // Български воин, 1982, № 3, с. 25.

Цветков, Радослав. Горещниците на времето : [За „Горещници“]. // Родна реч, 1983, № 1, с. 60-61.

Йовчев, Николай. Ценна книга за траките : [За „Залезът на Рубри диза“]. // Лов и риболов, 1983, № 10, с. 32.

Андреев, Цветан. Магия без ключ : [За „Разсечено небе“]. // Септемврийско слово (Михайловград), № 122, 13 окт. 1984.

Пенев, Стоян П. Книга за чистотата на човешкия дух : [За „Разсечено небе“]. // Народно дело (Варна), № 173, 29 авг. 1984.

Молхов, Яко. Георги Алексиев. // Молхов, Яко. Времето на критика. Кн. 1. – С., 1985, с. 135-151.

Янев, Владимир. Оптимизмът на развотието. // Народна армия, № 10919, 6 февр. 1985.

Вартоломеев, Стойо. Двама пловдивски белетристи : [За „Духовете на Цибрица“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 85, 10 апр. 1985.

Бучков, Атанас. Предмостие към нови творчески хоризонти : [За „Разсечено небе“]. // Пламък, 1985, № 6, с. 174-176.

Незнакомова, Мария. Многопосочен размисъл за човешката съдба : [За „Разсечено небе“]. // Септември, 1985, № 8, с. 245-248.

Хаджикосев, Симеон. Верен на избраната територия : [За „Разсечено небе“]. // Пулс, № 29, 22 юли, 1986, с. 5.