You are here:

Георги Мишев

Статии

За него

Колев, Слав. Разкази за Левски : [За „Синеокият Рибар“]. // Септември, 1958, № 8, с. 187.

Арабаджиев, Г. „Синеокият рибар“ – разкази от Г. Мишев. // Народна младеж, № 155, 3 юли 1958, с. 3.

Стоянов, Цветан. Осмисляне на рисунъка : [За „Осъмски разкази“]. // Септември, 1963, № 8, с. 251-253.

Прохаскова, Емилия. В началото на пътя : [За „Осъмски разкази“]. // Пламък, 1963, № 6, № 112-114.

Радев, Христо К. Първата среща : [За „Осъмски разкази“]. // Литературни новини, № 56, 1963, с. 7.

Божилов, Кирил. „Хлапето“ : [Разкази]. // Септемврийче, 1964, № 30, с. 6.

Танев, Димитър. Децата живеят край Осъма : [За „Хлапето“]. // Септември, 1964, № 8, с. 253-255.

Северняк, Серафим. За малки и големи : [За „Хлапето“]. // Литературен фронт, № 52, 24 дек. 1964, с. 2.

Тенев, Димитър. Оръжието на обичта : [За „Хлапето“]. // Учителско дело, № 80, 22 окт. 2965, с. 4.

Коларов, Стефан. Откровението на делниците : [За „Адамити“]. // Пламък, 1966, № 6, с. 122.

Свиленов, Атанас. Сходство и различия : [За „Адамити“]. // Пулс, № 9, 3 май 1966, с. 5.

Младенова, Марина. Адамити край Панега. // Учителско дело, № 27, 5 апр. 1966, с. 4.

Боров, Н. Свеж полъх от съвременното село : [За „Матриархат“]. // Септември, 1966, № 4, с. 223-228.

Василев, Йордан. „Матриархат“. // Народна младеж, № 12, 15 ян. 1967, с. 2.

Георгиев, Любен. Разказите на Георги Мишев. // Пламък, 1967, № 5, с. 58-64.

Молхов, Яко. За тихия героизъм или „Матриархат“. // Литературен фронт, № 29, 13 юни 1967, с. 2.

Василев, Михаил. Там, където тече река Осъм : [За „Матриархат“]. // Отечествен фронт, № 7000, 15 март 1967, с. 4.

Янчев, Тодор. Георги Мишев. // Янчев, Тодор. Героят в съвременната българска белетристика. – С., 1968, с. 163-175.

Мутафов, Енчо. Детската представа и литературата : [За „Носачи на жалони“]. // Деца, изкуство, книги, 1968, № 6, с. 34-36.

Знеполски, Ивайло. Оригиналността на Георги Мишев, // Септември, 1968, № 3, с. 216-227.

Мутафов, Енчо. През погледа на юношите : [За „Носачи на жалони“]. // Народна култура, № 29, 20 юли, 1968, с. 4.

Черняков, Георги. За тия, които вървят напред : [За „Носачи на жалони“]. // Пламък, 1968, № 17, с. 82-83.

Хаджикосев, Симеон. Традиции и новаторство. // Пламък, 1968, № 19, с. 62.

Георгиев, Любен. Георги Мишев. // Георгиев, Любен. Млади писатели. – С., 1969, с. 154-163.

Хаджикосев, Симеон. Традиции и новаторство в две книги : [За „Матриархат“ и „Корените“ на В. Попов]. // Хаджикосев Симеон. Поезия, проза, критика. – С., 1971, с. 66-75.

Хаджикосев, Симеон. Постижения и перспективи : [За „Есенен панаир“]. // Пламък, 1971, № 9, с. 87-88.

Доков, Минчо. „Отдалечаване“. // Заря на комунизма, № 82, 10 юли 1073.

Радев, Иван. Отдалечаване от проблемната проза : [За „Отдалечаване“]. // Литературен фронт, № 34, 23 авг. 1973, с. 3.

Мутафов, Енчо. На педя от земята : [За „Отдалечаване“]. // Пламък, 1973, № 16, с. 93-94.

Прохаскова, Емилия. Гостът в живота – приумица или тревога? : [За „Отдалечаване“]. // Септември, 1974, № 3, с. 241-243.

Молхов, Чко. Матриархат или за тихия героизъм. // Молхов, Яко. Критически хроники. – С., 1975, с. 186-192.

Първанова, Анастасия. Георги Мишев. // Родна реч, 1976, № 7, с. 32-37.

Куюмджиев, Кръстьо. Талант и творческа воля. // Литературен фронт, № 48, 25 ноем. 1976, с. 3.

Василев, Михаил. Сто реда на критика : [За „Вилна зона“]. // Литературен фронт, № 14, 7 апр. 1977, с. 2.

Стефанов, Христо. В кривото огледало на схематизма : [За „Произведено в провинцията“]. // Пулс, № 2, 17 ян. 1978, с. 10.

Маркова, Олга. Кинодраматургия – проблемна, безкомпромисна. // Литературен фронт, № 5,  2 февр. 1978, с. 5.

Мичев, Георги. Вещ диагностик на еснафството : [За „Произведено в провинцията“]. // Труд, № 6, 8 ян. 1980.

Пауновски, Иван. Кинопроза? : [За „Произведено в провинцията“]. // АБВ, № 52, 23 дек. 1980, с. 4.

Тороманов, Владимир. Георги Мишев. // Родна реч, 1981, № 9, с. 35-38.

Василев, Деко. Един белетрист в движение : При Георги Мишев. // Василев, Деко. В откриване на литературни истини. – С., 1981, с. 95-100.

Коларов, Стефан. С гняв и благородство : [За „Произведено в провинцията“]. // Пулс, 21 юли 1981, с. 5.

Хаджикосев, Симеон. В трудния сатиришен коловаз : [За „Произведено в провинцията“]. // Септември, 1981, № 3, с. 253-256.

Спиридонов, Александър. Къде какво се произвежда : [За „Произведено в провинцията“]. // Спиридонов, Александър. Светлосенките на таланта. – Пловдив, 1986, с. 203-205.

Ничев, Драган. С изострени социални сетива : [За „Пъпна връв“]. // Пламък, 1982, № 12, с. 184-186.

Молхов, Яко. Възможно ли е завръщането : [За „Пъпна връв“]. // Литературен фронт, № 39, 30 септ. 1982, с. 9.

Доков, Минчо. Продължаваща тъга по родния корен : [За „Пъпна връв“]. // Заря на комунизма (Ловеч), № 98, 19 авг. 1982.

Тотев, Петко. Две и двеста : [За „Пъпна връв“]. // тотев, Петко. Винаги има и други. – С., 1988, с. 267-272.

Доков, Минчо. За някои нравствено-социални проблеми и за белетристичното дълголетие : [За „Бозайници“]. // Заря на комунизма (Ловеч), № 31, 12 март, 1983.

Денев, Панайот. Човекът, който пише истини. // Народна култура, № 48, 29 ноем. 1985, с. 5.

Пауновски, Иван. Обичан, но защо е обичан? // Пауновски, Иван. Точка Разни. – С., 1987, с. 127-131.

Андонова, Нина. Чувство за нравствена и социална хармония : Георги Мишев на 50 години. // Септември, 1985, № 11, с. 246-248.

Христова, Татяна. Материалните аристократи : [За „Дами канят“]. // Пламък, 1986, № 12, с. 22-23.

Анчев, Панко. Кой печели? : [За „Дами канят“]. // Септември, 1986, № 8, с. 242-244.

Игов, Светлозар. Обемната „провинция“. // София, 1988, № 11, с. 34-35.

Дамянов, Красимир. Да говоря истината : [За „Добър ден, господин учителю“]. // Учителско дело, № 29, 20 юли 1988, с. 15.

Влахов-Мицов, Стефан. Георги Мишев. // Литературна мисъл, 1988, № 5, с. с. 105-122.

Геотгиев, Марин. Всичко от живота : [За „Добър ден, господин учителю“]. // Пламък, 1989, № 8, с. 161-162.

Кадиев, Марин. Социалните прозрения на Георги Мишев в повестта „Матриархат“. // Литература в средното училище, 1995, № 1, с. 10-15.

Марков, Георги Ив. Вилна зона : [Творчеството на писателя Г. Мишев]. // Демократически преглед, Т. 39-40, Ч. 2, 1999, с. 959-963.

Знеполски, Ивайло. Прекъснатите мостове на езика : [За „Дунав мост“]. // Литературен форум, № 38, 7 – 13 дек. 1999, с. 1, 8.

Иванов, Никола. Роман за погубени съдби. // Литературен вестник, № 33, 29 окт. – 4 ноем. 2008, с. 5.

Иванов, Никола. От „Осъмски разкази“ до „Патриархат“ : Прозата на Георги Мишев. // Литературен вестникк, № 29, 28 септ. – 4 окт. 2011, с. 14-15.

Влашки, Младен. „Патриархат“ : Роман : Страници на Младен Влашки. // Страница (Пловдив), 2015, № 3, с. 110.

Иванова, Дора. Ирония от синорите на историята : [За „Матриархат“, 2017]. // Страница (Пловдив), 2018, № 1, с. 132-133.