You are here:

Георги Величков

Статии

За него

Мутафов, Енчо. Простите чудеса на един млад белетрист : [За „Прости чудеса“]. // Пламък, 1966, № 6, с. 121-122.

Лазовски, Атанас. Разкази с домашна психология : [За „Прости чудеса“]. // Литературен фронт, № 2, 23 юни 1966, с. 2.

Лазовски, Атанас. Раждането на писателя : [За „Прости чудеса“]. // Народна култура, № 41, 5 окт. 1966, с. 5.

Дилов, Любен. Хубавото в една първа книга : [За „Прости чудеса“]. // Септември, 1966, № 5, с. 223-241.

Мутафов, Енчо. Психологически финес и полемичност : [За „Самотна луна на небето“]. // Септември, 1973, № 3, с. 252-255.

Димитров, Славчо. Поетичният свят на белетриста : [За „Самотна луна на небето“]. // Студентска трибуна, № 26, 20 март 1973.

Кирилов, Олег. Навлизане в дискретен мир : [За „Самотна луна на небето“]. // Пулс, № 21, 9 окт. 1973, с. 12.

Мутафов, Енчо. Психологически финес и полемичност. // Рецензии 1973-1974. – С., 1976, с. 218-222.

Игов, Светлозар. Критически наблюдения : [За „Щъркел в снега“]. // Пулс, № 19, 13 септ. 1977, с. 6.

Беляева, Сабина. … Но винаги с някакво откритие : [За „Щъркел в снега“]. // Литературен фронт, № 23, 8 юни 1978, с. 2.

Константинова, Елка. Съвременното мислене и художественото изображение : [За „Щъркел в снега“]. // Септември, 1978, № 1, с. 246-249.

Чолаков, Здравко. Прозренията в душата на художника : [За „Щъркел в снега“]. // Пламък, 1978, № 2, с. 166-167.

Мутафов, Енчо. Ако щъркелът не е в ятото : [За „Щъркел в снега“]. // Народна младеж, № 205, 15 окт. 1978.

Арнаудова, Румяна. По своя си път : [За „Вместо гроздобер“]. // Литературен фронт, № 29, 19 юли, 1979, с. 2.

Анчев, Панко. Човекът сред събитията : [За „Вместо гроздобер“]. // Септември, 1979, № 4, с. 248-250.

Славчев, Славчо. Към дълбините на социалното : [За „Вместо гроздобер“]. // Пулс, № 6, 13 март 1979, с. 7.

Славчев, Славчо. В търсене героя : За типа герой в творчеството на трима млади писатели [Георги Величков, Рашко Сугарев, Димитър Коруджиев]. // Пулс, № 20, 13 май 1980, с. 4.

Треддафилов, Христо. Мъките на стилиста : [За „От трите страни на барикадата“]. // Септември, 1980, № 12, с. 237-239.

Славчев, Славчо. Към обективно повествование : [За „От трите страни на барикадата“]. // Народна младеж, № 190, 21 септ. 1980.

Далгорд Хелле. Изображението на вътрешната и външната действителност в творчеството на Георги Величков, Любен Петков, Димитър Коруджиев и Рашко Сугарев. // Българистични изследвания : [Доклади от] българо-скандинавски симпозиум, 24-30 септ. 1979. – С., 1981, с. 274-284.

Хаджикосев, Симеон. Разказвач със собствен облик : [За „Навикът да умираме“]. // Литературен фронт, № 8, 20 февр. 1986, с. 2.

Карадочев, Иван. Драмата на максимализма : [За „Навикът да умираме“]. // Септември, 1986, № 4, с. 251-253.

Танев, Димитър. Как ще бъде нататък… : [За „Еньовден“]. // Литературен фронт, № 46, 13 ноем. 1986, с. 2.

Аретов, Николай. Независимо от споровете… : [За „Навикът да умираме“]. // Пулс, № 25, 23 юни 1986, с. 5.Русева, Виолета. Поет в прозата. // Литературна мисъл, 1990, № 3, с. 53-65.

Дилов, Любен. Простите чудеса на словото. // Литературен форум, № 15, 12-18 апр. 1995, с. 4.

Чолаков, Здравко. Интелигентност и болезненост. // Литературен форум, № 15, 12-18 апр. 1995, с. 4.

Дилов, Любен. Навикът да не забелязваме : [Георги Величков на 60 години]. // Литературен форум, № 13, 7-13 апр. 1998, с. 10.

Коруджиев, Димитър. С голяма нежност : [Георги Величков на 60 години]. // Литературен форум, № 13, 7-13 апр. 1998, с. 10.

Петков, Любен. Самотникът с усмивка : [Георги Величков на 60 години]. // Литературен форум, № 13, 7-13 апр. 1998, с. 10.

Аретов, Николай. С усмивка срещу стереотипите : [За „Първият милион“]. // Литературен вестник, № 16, 25 апр. – 1 май 2007, с. 4.

Чолаков, Здравко. Майстор на психологическия анализ : Георги Величков на 70 г. // Словото днес, № 15, 24 апр. 2008, с. 4.

Добрев, Чавдар. Под знака на реализма – насоки на психологическата проза. // Везни, 2009, № 4, с. 83-95.