You are here:

Иван Цанев

Статии

За него

Василев, Михаил. Пред първите книги. // Пулс, № 11, 31 май 1966, с. 2.

Бенчев, Минко. Внеапните и светли думи как избухват… : [За „Седмица“]. // Плмък, 1968, № 14, с. 78-80.

Стаматов, Любомир. Щастливо начало : [За „Седмица“]. // Пулс, № 8, 16 апр. 1968, с. 2.

Караангов, Петър. Нелеки профили на елегии : [За „Седмица“]. // Литературен фронт, № 32, 1 авг. 1968, с. 2.

Цветков, Иван. Щастливо начало : [За „Седмица“]. // Литературен фронт, № 32, 1 авг. 1968, с. 2.

Мирчев, Димитър. „По всички сцени“ : [За „Седмица“]. // Септември, 1968, № 9, с. 248-250.

Боздуганов, Никола.  Дебют и перспективи : [За „Седмица“]. // Народна култура, № 29, 20 юли 1968, с. 4.

Цветков, Иван. Щастливо начало : [За „Седмица“]. // Цветков, Иван. Критика и белетристика. – С., 1972, с. 201-204.

Недков, Здравко. „Поезия на овладения драматузъм“. // Септември, 1973, № 7, с. 238.

Узинова, Румяна. Медът и болката на поетическото изкуство : [За „Неделен земетръс“]. // Пламък, 1973, № 15, с. 14-105.

Боздуганов, Никола. „Да бъдеш жив – това е трудното!“ : [За „Неделен земетръс“]. // Тракия (Пловдив), 1973, № 4, с. 73-75.

Чолаков, Здравко. Истинска втора книга : [За „Неделен земетръс“]. // Пулс, № 9, 24 апр. 1973, с. 12.

Бенчев, Минко. Категорична изява на таланта : [За „Неделен земетръс“]. // Народна младеж, № 79, 2 апр. 1973.

Тачев, Веселин. „Дневно щурче“. // Дунавски преглед (Русе), № 243, 11 дек. 1975.

Захариев, Луко. „Значителното е край нас“ : Иван Цанев. // Захариев, Луко. Литературни бдения. – С., 1975, с. 212-225.

Донков, Славчо. Глухарче там ще те учуди и мравка ще те възхити… : [За „Дневно щурче“]. // Деца, изкуство, книги, 1976, № 5, с. 42-43.

Недков, Здравко. Новата страна на дарбата : [За „Дневно щурче“]. // Литературен фронт, № 16, 15 апр. 1976, с. 2.

Стефанов, Христо. Всекидневните чудеса : [За „Дневно щурче“]. // Пулс, № 6, 16 март, 1976, с. 13.

Цветков, Иван. При бистрия извор на поезията : [За „Неделен земетръс“]. // Рецензии 1973-1974. – С., 1976, с. 134-138.

Николова, Видка. Обикновена среща : [За „Дневно щурче“]. // Семейство и училище, 1976, № 6, с. 32.

Бенчев, Минко. Категорична изява на таланта : [За „Седмица“]. // Бенчев, Минко. Общуване с поезията. – С., 1976, с. 161-168.

Кунчев, Божидар. За душата на доброто : [За „Телеграма“]. // Народна младеж, № 279, 25 ноем. 1977.

Недков, Здравко. Уверено по своя път : [За „Телеграма“]. // Пулс, № 21, 11 окт. 1977, с. 10.

Игов, Светлозар. Иван Цанев : Творчески портрет. // Родна реч, 1977, № 5-6, с. 68-74.

Чолаков, Здравко. Поет с трайни идеи : [За „Телеграма“]. // Литературен фронт, № 51, 22 дек. 1977, с. 2.

Анчев, Панко. За големите въпроси на човешкото битие : [За „Телеграма“]. // Пламък, 1978, № 4, с. 176-178.

Спасов, Иван. Бъди с уста от мълчаливо злато. // Спасов, Иван. Пристрастия и полемики. – С., 1978, с. 166-171.

Славчев, Славчо. Проникновен усет към  изящното : Поетът Иван Цанев. // Пулс, № 7, 12 февр. 1980, с. 5.

Благоев, Атанас. Откъде извира дъгата : [За „Чухалче“]. // Деца, изкуство, книги, 1980, № 5, с. Цв

Анчев, Панко. Успех в детската поезия : [За „Чухалче“]. // Пулс, № 18, 29 апр. 1980, с. 5.

Каменова, Ана. Две думи за „Чухалче“. // Литературен фронт, № 51, 18 дек. 1980, с. 2.

Недков, Здравко. Поезията на Иван Цанев. // Недков, Здравко. Писатели и книги. – С., 1981, с. 126-146.

Кунчев, Божидар. „Значителното е край нас“ : Иван Цанев. // Кунчев, Божидар. Един бял лист, едно перо. – С., 1981, с. 210-223.

Цветков, Иван. При бистрия извор на поезията : Иван Цанев. // Цветков, Иван. Съвременни художествени търсения. – С., 1981, с. 70-76.

Ценов, Димитър. Пъстър и ведър свят : [За „Седем вятърчета“]. // АБВ, № 39, 29 септ. 1982, с. 4.

Йорданов, Александър. Ах, тези вятърчета – умници : [За „Седем вятърчета“]. // Септември, 1983, № 10, с. 243-244.

Хаджикосев, Симеон. Разрешената дилема на поета : [За „Седем вятърчета“]. // Пламък, 1983, № 8, с. 201-203.

Христов, Йордан Т. Денят е безкраен за теб и мен : [За „Седем вятърчета“]. // Пулс, № 16, 19 апр. 1983, с. 4.

Боздуганов, Никола. „И през сълзи го виждам…“ : [За „Огънче алено“]. // Дунавска правда (Русе), № 7, 29 юли 1984.

Кузмова-Зографова, Катя. Щастливите двойници на поета : [За „Огънче алено“]. // Пулс, № 33, 13 авг. 1985, с. 5.

Игов, Светлозар. Поезия на „малкото отечество“ : [За „Огънче алено“]. // Светлоструй (Русе), 1985, № 3, с. 158-160.

Попиванов, Иван. С усет за света на детето : [За „Училище за слънчогледи“]. // Литературен фронт, № 52, 24 дек. 1987, с. 2.

Трендафилов, Христо. Светла лирика : [За „Седмоднев“]. // Шуменска заря (Шумен), № 269, 17 ноем. 1987.

Стоев, Стефан. Празник с усмивка на дете : [За „Училище за слънчогледи“]. // Деца, изкуство, книги, 1987, № 4, с. 59.

Иванчева, Ирен. Уроци по общуване : [За „Училище за слънчогледи“]. // Пулс, № 47, 24 ноем. 1987, с. 5.

Стефанова, Евелина. Съотношение на гражданското и нравствено-философското начало в поезията на 60-те и 70-те години : Наблюдения върху творчеството на Любомир Левчев, Иван Цанев и Борис Христов. // Литературна мисъл, 1987, № 7, с. 49-60.

Йорданов, Александър. Движение и „но“ в две автокоментарни поетични книги : Поетичнити „НО“ на Иван Цанев. // Светлоструй (Русе), 1988, № 6, с. 161-163.

Стефанова, Евелина. Иван Цанев. // Родна реч, 1988, № 7, с. 43-48.

Георгиев, Марин. От „Седмица“ до „Седмоднев“. // Септември, 1988, № 6, с. 229-236.

Манолов, Владо. Към зеления бряг… и все по-нататък : [За „Училище за слънчогледи“]. // Пламък, 1988, № 4, с. 187-188.

Анчев, Панко. Душата на артиста. // Пулс, № 4, 26 ян. 1988, с. 4.

Коларов, Иван. Изворите на човека : [За „Светлоструй“]. // Вечерни новини, № 46, 25 февр. 1988.

Анчев, Панко. Душата на артист. // Анчев, Панко. Съвестта на думите. – С., 1989, с. 117-122.

Тонов, Ангел. Жажда за игра : [За „Питанки и чуденки“]. // Литературен фронт, № 33, 1989, с. 2.

Жилиев, Юлиян. Книгата – повод за влияние : [За „Питанки и чуденки“]. // Деца, изкуство, книги, 1989, № 2, с. 58-60.

Хаджикосев, Симеон. Разрешената поема на поета. // Хаджикосев, Симеон. Вълшебният свят на детството. – С., 1989, с. 86-89.

Игов, Светлозар. Поетът Иван Цанев. // Игов, Светлозар. Грозните патета. – С., 1989, с. 202-210.

Йорданов, Александър. Поетическото „но“ на Иван Цанев. // Йорданов, Александър. В сянката на думите. – С., 1989, с. 153-157.

Йорданов, Александър. Ах, тези вятърчета – умници. // Йорданов, Александър. В сянката на думите. – С., 1989, с. 167-170.

Кузмова-Зографова, Катя. Тригласият щур игрословник : Иван Цанев на петдесет г. // Икар, 1991, № 5-6, с. 8-11.

Стефанова, Евелина. Нравствено-философски и социални проблеми в поезията на Иван Цанев. // Език и литература, 1992, № 6, с. 69-83.

Иванов, Никола. Конфликтите в „тихата“ лирика на Иван Цанев. // Тракия (Пловдив), 1994, № 1, с. 68-71.

Алипиева, Антоанета. Битието – тази метафорична необятност : [Творчеството на поета Иван Цанев]. // Литературен форум, № 25, 21-27 юни 1995, с. 5.

Игов, Светлозар. Поезията на Иван Цанев : Тишината в българската поезия. // Литературен вестник, № 20, 22 май – 4 юни 1996, с. 17, 20-23.

Дойнов, Пламен. Из Фрагменти към употребета на „тихата лирика“. // Литературен вестник, № 20, 22 май – 4 юни 1996, с. 17, 20-23.

Иванов, Никола. Иван Цанев. // Родна реч, 2001, № 9, с. 15-16.

Костадинов, Димитър. Стихотворението за деца „Зрели-недозрели“ на Иван Цанев. // Годишник – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Т. 31, № 2, 2002, с. 99-101.

Костадинов, Димитър. Есента в поезията за деца на Иван Цанев. // Годишник – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Т. 33, № 2, 2004, с. 102-108.

Костадинов, Димитър. Три интерпретации на стихотворението „Пролетен въздух“ от Иван Цанев. // Годишник – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Т. 34, № 2, 2005, с. 77-83.

Пенев, Пламен. „Детските“ стихосбирки на Иван Цанев в контекста на цялостното му творчество. // Известия – Научен център „Св. Дазий Доростолски“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2007, № 2, с. 64-71.

Иванов, Никола. Мъдър поет [Иван Цанев]. // Словото днес, № 4, 3 февр. 2005, с. 10.

Дойнов, Пламен. „Седмица“ на Иван Цанев: дебютът на 1968-а. // Литературен вестник, № 34, 5-11 ноем. 2008, прил.

Антов, Пламен. Диалектическият поврат: Иван Цанев в Априлската поезия. Дзен. // Литературен вестник. № 36, 7-13 ноем. 2012, с. 10-11.

Бодаков, Марин. Едничката дума е малка : Иван Цанев на 70 години. // Култура, № 4, 3 февр. 2012, с. 4.

Дойнов, Пламен. Незавършеният, ранният Иван Цанев : Иван Цанев на 70 години. // Култура, № 4, 3 февр. 2012, с. 5.

Радева, Яница. Няколко хипотетични пътешествия : [За „Ранни стихотворения 1960-1967“]. // Литературен вестник, № 8, 25 февр. – 3 март 2015, с. 4-5.

Иванов, Никола. Ранните стихотворения на Иван Цанев. // Литературен вестник, № 26, 8-14 юли 2015, с. 5.

Господинов, Георги. Възхвала на несигурността : Иван Цанев на 75. // Култура, № 40, 2 дек. 2016, с. 4.

Стойчева, Светлана. Поетът градинар : Иван Цанев на 75. // Култура, № 40, 2 дек. 2016, с. 4.

Чивиков, Жерминал. Очите на поп Кръстю : Иван Цанев на 75. // Култура, № 40, 2 дек. 2016, с. 4.

Гочев, Георги. Таралежчета, щурчета и щурци : [За „Дневни щурчета“]. // Литературен вестник, № 6, 13-19 февр. 2019, с. 5.