You are here:

Иван Мешеков

Статии

За него

Цанков, Ас. „Греховната и свята песен на Багряна“. // Демократически преглед, 1928, № 1-16, с. 26.

Волен, Илия. Иван Мешеков. // Пладне, № 1111, 1930, с. 4.

Горянски, Петър. „Трудово-спътническа литература“ : Една съвременна книга. // Щит, № 13, 1933, с. 2.

Бакалов, Георги. „Трудово-спътническа литература“. // Звезда, 1933, № 14, с. 813-814.

Тодоров, Илия. Дребната буржоазия и трудово-спътническото изкуство според Ив. Мешеков. // Р. Л. Ф., № 1271, 1933, с. 3.

Панов, Д. Трудово спътничество или трудово народничество. // Мисъл и воля, № 30, 1933, с. 1-4.

Боновски, Сава. „Трудово-спътническа литература“. // Български печат, 1933, № 4, с. 175.

С. М. Трудово-спътническата литература – статии върху съвременни литературни въпроси. // Заря, № 3428, 3 окт. 1933.

Минков, Цветан „Трудово-спътническа литература“. // Мисъл и воля, № 16, 1933, с. 4.

Караславов, Георги. Как една характеристика роди друга характеристика. // Щит, № 33, 1934, с. 2.

Стоянов, Людмил. По повод на една „характеристика“ / Апостол П. // Щит, № 34, 1934, с. 2.

Жечев, Георги. Яворов – поет и богоборец / Либертариос. // Мисъл и воля, № 5, 1934, с. 4.

Харизанов, Владимир „Ляво поколение“ от Ив. Мешеков : Критика на критиката / Вл. Ханов. // Мисъл и воля, № 31, 1934, с. 4.

Драгоев, Петър. Яворов – поет и богоборец. // Литературен глас, № 259, 1935, с. 7.

Драгоев, Петър. „Христо Ботйов – поет и гений“. // Л.И.К., № 15, 1935, с. 3.

Русев, Р. Яворов – поет и богоборец. // Л.И.К., № 28, 1935, № 28, с. 2.

Пенов, Димитър. „Яворов – поет и богоборец“, кн. От Ив. Мешеков. // Духовна култура, 1935, № 58, с. 61-62.

Делчев, Борис. Ив. Мешеков „П. К. Яворов – поет и богоборец“. // Литературен преглед, № 19, 1935, с. 2.

Русев, Руси. „Христо Ботев – поет и гений“. // Л.И.К., № 20, 1936, с. 3.

Попвасилев, Стефан. Ив. Мешеков. „Г. П. Стаматов“. // Родна реч, 1935-1936, № 5, с. 250-251.

Драгоев, П. „Г. П. Стаматов“. // Л.И.К., № 28, 1936, с. 3.

Василев, Делчо – Игнис. „Н. Лилиев“. // Гребец, № 6, 1936, с. 4.

Василев – Игнис, Делчо. „Христо Ботйов – поет и гений“. // Светлоструй, № 5, 1936, с. 8.

Атанасов, Н. Лилиев – романтик – символист. // Литературен свят, № 7, 1936, с. 2.

Ченчев, Ив. Лилиев – романтик – символист. // Светлоструй, № 5-6, 1937, с. 10.

Л. С. Алеко Константинов и българската критика. // Заря, № 4725, 1937, с. 6.

Жечев, Г. Ал. Константинов, велик реалист и гражданин. // Час, № 11, 1937, с. 2.

Димитров, М. „Към реалистична критика“. // Изкуство и критика, 1938, № 2, с. 100-105.

Василев – Игнис, Делчо. Две книги: „Г. П. Стаматов“, „Към реалистична критика“. // Светлоструй, № 11, , 1936, с. 9-10.

Павлов, Тодор. Иван Мешеков за П. К. Яворов. // Изкуство и критика, 1940, № 8, с. 367-372.

Павлов, Тодор. Науката и изкуството като субективни образи на обективните неща. // Изкуство, 1945, № 1, с. 5-16.

Стоянов, Людмил. Алеко Константинов и българска критика : Една ценна монография от Ив. Мешеков. // Стоянов, Людмил. Пътят на махалото. – С., 1946, с. 228-231.

Каролев, Стоян. Една книга за Йордан Йовков. // Литературен фронт, № 35, 1948, с. 3.

Павлов, Тодор. Четири възгледа върху творчеството на Алеко Константинов. // Павлов, Тодор. Български поети и писатели. – С., 1950, с. 367-370.

Стоянов, Людмил. Задачи на критиката : По повод на една „характеристика“ : [За „Характеристика на младите“]. // Стоянов, Людмил. Людмил Стоянов за литературата, изкуството и културата. – С., с. 258-260.

Константинов, Георги. Критиката на Машеков : [За „Очерци, статии, рецензии“]. // Септември, 1966, № 9, с. 246-249.

Игов, Светлозар. Критиката на Иван Мешеков : [За „Очерци, статии, рецензии“]. // Литературна мисъл, 1966, № 3, с. 133-135.

Георгиев, Никола. От великото да тъжното : [За „Из един живот“]. // Пламък, 1968, № 23, с. 74-76.

Бъклова, Катя. Отговорността ма мемоариста : [За „Из един живот“]. // Народна култура, № 18, 30 септ. 1969, с. 5.

Игов, Светлозар. Призванието на критика, // Литературен фронт, № 3, 15 ян. 1970, с. 3.

Колевски, Васил. Иван Мешеков. // Литературна мисъл, 1970, № 1, с. 129-130.

Бурин, Иван. На прав път : [За „Христо Ботйов – поет и гений“]. // Бурин, Иван. Поезия – участ и съдба. – С., 1972, с. 21-27.

Богданов, Иван. Между два свята : Иван Мешеков. // Богранов, Иван. Неизбледняващи спомени за български писатели и учени. – С., 1981, с. 349-362.

Йорданов, Александър. Социалистическите идеи и литературнокритическите възгледи на Иван Машеков. // Йорданов, Александър. Актуални проблеми на социалистическия реализъм. – С., 1985, с. 240-261.

Йорданов, Александър. Към философията на българската литература : [По повед 90 г. от рождението на Ив. Мешеков]. // Литературна мисъл, 1981, № 10, с. 37-56.

Султанов, Симеон. „Аз съм дискриминиран автор“. // Литературна мисъл, 1988, № 10, с. 12-38.

Петров, Здравко. Иван Мешеков. // Септември, 1986, № 8, с. 232-238.

Неделчев, Михаил. Беседа със стария критик Иван Мешеков за себе си. // Народна култура, № 9, 27 февр. 1987, с. 3.

Петров, Здтавко. Мохикан на голямата критика. // Петров, Здравко. Критици. – С., 1988, с. 177-188.

Каролев, Свилен. Иван Мешеков и книгата му „Ляво поколение“ [1934 година]. // Везни, 1992, № 4, с. 18-20.

Алексзндрова, Надежда. Николай Лилиев и обощения образ на националната творческа личност според Иван Мешеков. // Литературен форум (прил.) № 4, ян. 1992.

Малинова, Людмила. Христо Смирненски в спомените и оценката на Иван Мешеков. // Български език и литература, 1992, № 4, с. 14-17.

Гърдев, Борислав. Драмата на един нереализирал се критик [Иван Мешеков]. // Литературен форум, № 7, 17-23 февр. 1993, с. 2.

Ликова, Розалия. За Иван Мешеков, когото комунистическите идеолози критикуваха. // Демокрация, № 275, 24 ноем. 1993, с. 10.

Нанчев, Йордан. Иван Мешеков – писма до един приятел. // Летописи, 1993, № 9-10, с. 192-206.

Ликова, Розалия. Иван Мешеков и споровете му с Тодор Павлов. // Демокрация, 263, 10 ноем. 1993, с. 10.

Василев, Сава. енегатство и ренегатофобия – фрагменти от един критически сюжет : Иван Мешеков срещу Владимир Василев : Част 1–2. // Проглас, 1998, № 2, с. 73-91 ; 3-4, 1998, с. 127-140.

Анчев, Панко. Иван Мешеков, класикът на XX век. // Везни, 2003, № 6-7, с. 58-62.

Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Мешеков – майсторът интерпретатор. // Проглас, 2009, № 2, с. 47-67.

Игов, Светлозар. Иван-Мешековата „Поетика на критиката“. // Проглас, 2011, № 2, с. 5-19.