You are here:

Иван Мирчев

Статии

За него

Стоянов, Людмил. Иван Мирчев. „Реките викат“. // Везни, 1921-1922, № 4-5, с. 186-187.

Коцев, Д. „Есенна флейта“ – стихосбирка от Ив. Мирчев. // Рампа, № 6, 1924-1925, с. 4.

Гълъбов, Константин. „Есенна флейта“, сбирка стихове от Ив. Мирчев. // Развигор, № 182, 2 май 1925, с. 2.

Райнов, Николай. „Есенна флейта“. // Юг (Пловдив), № 1839, 28 ян. 1925, с. 2.

Далчев, Атанас. Иван Мирчев – „Елегии“. // Изток, № 29, 1926, с. 4.

Фурнаджиев, Никола. „Елегии“ от Ив. Мирчев. // Златорог, 1926, № 2-3, с. 120-121.

Пантелеев, Димитър. Иван Мирчев – „Видения“. // Вестник за жената, № 338, 1928, с. 2.

Ралчев, Милко. „Видения“ : Стихове от Иван Мирчев. // Литературен глас, № 6, 21 окт. 1928, с. 2.

Радославов, Иван. Иван Мирчев – „Видения“. // Хиперион, 1928, № 8, с. 336-337.

Пундев, Васил. „Видения“ : Стихове. // Литературни новини, № 3, 1928, с. 3.

Григоров, С. „Видения“ : Стихотворения. // Светлоструй (Русе), № 7, 1928, с. 6.

Каралийчев, Ангел. „Видения“. // Слово, № 1888, 25 септ. 1928.

Каменова, Ана. Отливът на поезията : [За „Видения“]. // Свободна реч, № 1389, 1928, с. 3.

Каратеодоров, Васил. Ив. Мирчев и Македония. // Македония, № 921, 1929, с. 4.

Каратеодорв, Васил. „Отстранена земя“. // Мисъл, № 14, 1929-1930, с. 2.

Цветаров, Любен. „Отстранена земя“ – стихосбирка от Иван Мирчев. // Път, № 4, 1929, с. 3.

Григрив, С. Дъга – първа. // Начало (Стара Загора), 1929, № 1-2, с. 21.

Стефанов, Стефан. Иван Мирчев: „Отстранена земя“. // Бургаски фар (Бургас), № 2301, 1929, с. 2.

Пундев, Васил. Иван Мирчев. // Пъндев, Васил. Днешната българска лирика. – С., 1929, с. 142-146.

Каратеодоров, Васил. Иван Мирчев. „Отстранена земя“. // Лъч, № 313, 23 дек. 1929, с. 3.

Стоянов, Людмил. „Отстранена земя“ от Ив. Мирчев. // Българска книга, 1930, № 1, с. 100.

Знахар, Иван [Иван Захариев] и др. Иван Мирчев. // Иван Знахар, Никола Никитов. От 20-та насам. – С., 1931, с. 159-162.

Марзоханов, Борис. Няколко думи за поета Ив. Мирчев. // Заря, № 5834, 1941, с. 6.

Марзоханов, Борис. Ив. Мирчев – поетът на тихата смърт. // Арденска дума (Кърджали), № 523, 1941-1942, с. 2.

Бабев, Димитър. Поезията на Ив. Мирчев. // Мит, № 12586, 1942, с. 3.

Каруцин, К. Д. [Кръстю Петков]. Бездушна поезия : [За „Кажете небеса“]. // Заря, № 6266, 1942, с. 6.

Войникова, Александра. „Кажете небеса“, стихотворения от Иван Мирчев. // Златорог, 1942, № 8, с. 384-386.Нурижан, Жорж. Иван Мирчев. // Нурижан, Жорж. Творци и литература. – С., 1943, с. 119.

Делчев, Борис. Една година лирика : [За стиховете на Ив. Мирчев]. // Дрлчев, Борис. Мъките на реалиста. – С., 1954, с. 102.

Стефанов, Чавдар. Стихове за Тео Лилиев : [За „Срещи с Тео“]. // Септември, 1957, № 4, с. 160.

Богданов, Иван. Извор, който не пресъхва. // Картинна галерия, 1958, № 2, с. 30.

Сивриев, Станислав. Лирическа младост : [За „ Звезди над Нева“]. // Отечествен фронт, № 5238, 4 юли, 1961.

Божилов, Божидар. Поезия – оръжие. // Литературен фронт, № 42, 19 окт. 1961, с. 2.

Манолов, Е. „Чудното преображение“. // Пламък, 1963, № 4, с. 137.

Йосифов, Веселин. Чудесното преображения на поета : [За  „Чудното преображение“]. // Литературен фронт, № 43, 24 окт. 1963, с. 2.

Тодоров, Ангел. Писателят – творец и гражданин. // Отечествен фронт, № 6145, 5 юни 1964, с. 4.

Чолаков, Здравко. Творческа амбиция и резултати. // Литературен фронт, № 42, 12 окт. 1967, с. 2.

Игов, Светлозар. Иван Мирчев на 70 години. // Пламък, 1967, № 16, с. 65.

Тошков, Михаил. С промяната на ветровете : [За „Избрани стихове“]. // Народна култура, 31 май, 1969, с. 5.

Стаев, Стоян. С нестихващ поетически плам : [За „Есенни наздравици“]. // Пламък, 1972, № 21, с. 73-74.

Тонков, Петър. Нови поетически търсения : [За „Есенни наздравици“]. // Септември, 1972, № 8, с. 235-237.

Георгиев, Марин. Поверителните думи на поета : [За „Гнездо от съчки“]. // Пламък, 1077, № 5, с, 166-167.

Тонков, Петър. „Все някакво движение напред…“ : [За „Гнездо от съчки“]. // Септември, 1977, № 6, с. 235-238.

Тонков, Петър. „Чудесното преображение“ : 80 г. от рождението на Иван Мирчев. // Септември, 1977, № 10, с. 143-150.

Тонков, Петър. Творец с неизчерпаеми духовни сили. // Септември (Стара Загора), № 125, 20 окт. 1977.

Чолаков, Здравко. Сила на духа, сила на творчеството : [За „Гнездо от съчки“]. // Литературен фронт, № 12, 24 март, 1977, с. 2.

Игов, Светлозар. Мъдростта на зрялата есен : [За „Гнездо от съчки“]. // Хоризонт (Стара Загора), 1977, № 1, с. 102-104.

Чолаков, Здравко. Богат, интересен творчески път. // Литературен фронт, № 43, 27 окт. 1977.

Бонев, Кръстьо. Иван Мирчев. // Родна реч, 1977, № 4, с. 35-38.

Стаев, Стоян. С духовен порив към красотата : [За „Младост“]. // Хоризонт (Стара Загора), 1978, № 2, с. 104-105.

Серафимов, Иван. Сливане с времето и пространството : [За „Младост“]. // Септември (Стара Загора), № 38, 30 март 1978.

Йосифов, Веселин. Чудесното преображение на поета. // Йосифов, Веселин. Размисли и страсти : Т. 2. – С., 1980, с. 238-242.

Стаев, Стоян. Човечна и мъдра поезия : [За „Цигулка под прозореца“]. // Хоризонт (Стара Загора), 1980, № 3, с. 118-119.

Григоров, Михаил. Трябва да горим… // Пулс, № 16, 20 апр. 1982, с. 8.

Георгиев, Мари. Птицата, която спи с отворени очи : [За „Розовият хляб“]. // Хоризонт (Стара Загора), 1983, № 4, с. 120-132.

Тонков, Петър. Последното послание на поета : [За „Розовият хляб“]. // Септември, 1983, № 8, с. 245-247.

Цанев, Георги. Иван Мирчев. // Цанев, Георги. Избрани произведения : Т. 1. – С., 1985, с. 145-146.

Игов, Светлозар. Портрет в златно и синьо : 90 години от рождението на Иван Мирчев. // Хоризонт (Стара Загора), 1987, № 3, с. 122-137.

Матев, Георги. Поетът и чудесното преображение : 90 години от рождението на Иван Мирчев. // Хоризонт (Стара Загора), 1987, № 3, с. 122-137.

Свинтила, Владимир. Поетът с добри ръце : 90 години от рождението на Иван Мирчев. // Народна култура, № 44, 30 окт. 1987, с. 5.

Тонков, Петър. Между блян и действителност : 90 години от рождението на Иван Мирчев. // Септември, 1987, № 10, с. 232-239.

Цанов, Иван П. „Зад всяко негово отрицание се раждаше идеята за новото…“ : Спомени на Иван Мирчев за Гео Милев. // Литературна мисъл, 1987, № 4, с. 148-164.

Кабаиванска, Стефка. Един от символистите на двадесетте години : [Поетът Иван Мирчев]. // Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология, Т. 35, Кн. 1, 1997, с. 345-352.

Матев, Иван. Поезия на оцеляването : 100 г. [от рождението на поета] Иван Мирчев. // Кула (Казнлък), 1998, № 1, с. 3-9.

Коняров, Константин. Феноменът Иван Мирчев. // Участие (Стара Загора), 2001, № 3-4, с. 8-9.

Матев, Иван. Поет на Европа : Иван Мирчев – духът на луната (11.Х.1897-14.IV.1982). // Везни, 2003, № 3, с. 45-49.

Клисуров, Таньо. Уроците на Иван Мирчев. // Словото днес, № 7, 24 февр. 2005, с. 11.

Пеев, Димчо. Поетът, който стана емблема на Стара Загора : 110 години от рождението на Иван Мирчев. // Старозагорски новини (Стара Загора), № 198, 11 окт. 2007, с. 14.