You are here:

Йордан Стубел

Статии

За него

Захариев, Иван. „Съдба“ от Й. Стубел / Иван Знахар. // Вестнник за жената, № 215, 1925, с. 2.

Ралчев, М. „Съдба“ от Й. Стубел. // Зора, № 1888, 1925, с. 2.

Гълъбов, Константин. „Съдба“ – стихосбирка от Й. Стубел. // Изток, № 7, 1927, с. 3.

Господинов, П. „Съдба“. Стихотворения. // Обществена мисъл, 1926, № 5, с. 334.

Каралийчев, Ангел. Поеми за деца от Йордан Стубел. // Слово, № 1392, 27 ян. 1927.

Каменова, Ана. „Шарена книжка“. // Свободна реч, № 1743, 1929, с. 3.

Каралийчев, Ангел. Стубеловата „Шарена книжка“. // Слово, № 2264, 28 дек. 1929.

Боновски, Сава. „Шарена книжка“, книжка за деца от Йордан Стубел / Сава Мак. // Заря, № 2494, 1929, с. 3.

Верховски. „Чарена книжка“. // Правда, № 9, 20 ян. 1930, с. 2.

Данаилов, Славчо. Стихове за деца : [За „Веселите роднини“, „Шарената книжка“]. // Литературен глас, № 69, 5 апр. 1930, с. 2.

Каралийчев, Ангел. Нови детски стихове на Й. Стубел. // Съвременник, № 11, 1931, с. 2.

Шишманов, Димитър. Книги за деца. // Слово, № 2569, 10 ян. 1931.

Янус. „Дим се дигна“ от Й. Стубел. // Време, № 90, 31 ян. 1932, с. 2.

Цветанов, Ценко. Дарове за децата. // Време, № 382, 22 ян. 1933, с. 2.

Крънзов, Гео. „Златни дни“. // Вестник за жената, № 537, 1933, с. 2.

Цветанов, Ценко. Засрамете се! : [За „Г-н Свинчок, г-жа Свинка и двете свинчета, палави братлета“]. // Литературен глс, № 180, 1933, с. 2.

Волен, Илия. „Сиротински песни“ от Й. Стубел. // Църковен вестник № 4, 1934, с. 38.

Гечев, Ст. „Сиротни песни“. // Мир, № 1044, 1934, с. 3.

Константинов, Георги. „Сиротни песни“ от Й. Стубел. // Обществено развитие, 1934, № 1, с. 46.

Пенев, Пенчо. „Лудориите на писана“, весели поеми. // Литературен глас, № 345,, 1937, с. 7.

Недялков, Христо. „Сурва сурва година / Н. // Багри (Чирпан) № 4, 15 февр. 1938, с. 2.

Константинов, Георги. Йордан Стубел. // Константинов, Георги. Български писатели. – С., 1947, с. 363.

Недялков, Хр. „Богородична люлка“. // Родно изкуство, № 10, 1940, с. 3.

Иванов, Д. Йордан Стубел. „Богородична люлка“. // Църковен вестник, № 44, 1940, с.525-526.

Х. „Горска христоматия“ от Й. Стубел. // Гъга, № 447, 1941, с. 3.

„Родна книга“ : Стихове за деца. // Литературен фронт, № № 42, 15 окт. 1953, с. 2.

Серафим, архим. Йордан Стубел. // Църковен вестник, № 9, 20 февр. 1953, с. 2.

Константинов, Георги. Йордан Стубел, // Константинов, Георги. Български писатели. – С., 1958, с. 269-270.

Тодоров, Борис. Съдба : 40 г. от смъртта на Йордан Стубел. // Литературен форум, № 2, 13-19 ян. 1993, с. 3.

Тодоров, Борис. Длъжници сме на оклеветения поет [Йордан Стубел]. // Демокрация, № 192, 24 авг. 1994, с. 5.

Тотев, Петко. А и нощем Стубел пее. // Родна реч, 1998, № 9, с. 36-38.

Христов, Ивайло. Страшният живот на съвестта : [Поезията на Йордан Стубел]. // Български писател, № 34, 10 ноем. 1998, с. 1, 2.

Христов, Ивайло. Фолклорът и поезията на Йордан Стубел. // Български фолклор, 1998, № 4, с. 65-72.

Христов, Ивайло. Неизвестният Йордан Стубел. // Език и литераатура, 1999, № 2, с. 172-187.

Кузмова-Зографова, Катя. Елегична Стубелиада. // Про & Анти, № 34, 3-11 септ. 2002, с. 11.

Пешева, Кичка. Наказани таланти : Християнските традиции в творчеството на Й. Стубел. // Про & Анти, № 42, 16 – 22 окт. 2003, с. 10.

Попова, Анна. Неизвестна сказка на Йордан Стубел. // Известия на Националния литературен музей, 2003, № 1, с. 48-53.

Казанджиева, Таня. Приказките на поетите – Асен Разцветников, Йордан Стубел, Емануил Попдимитров. // Библиотека, 2016, № 1, с. 51-59.