You are here:

Йордан Велчев

Статии за него

Христова, Зорница. Зад зазиданата врата : Най-интересното от това, което не искаме да знаем : [За „Балканският човек XІV-ХVІІ век“]. // Култура, № 37, 7 ноем. 2014, с. 7.

Теофилов, Иван. Балканският човек : [За „Балканският човек XІV-ХVІІ век“]. // Литературен вестник, № 1, 7-13 ян. 2015, с. 6.

Новков, Митко. Йордан Велчев „Балканският човек XIV-XVII век. Т. 1 и 2“ (историко-компаративистичен пътепис). // Съвременник, 2015, № 1, с. 398-399.

Рафаилов, Иво. „Пространства, които ни живеят“ : [За „Събиране на значенията“]. // Култура, № 16, 28 апр. 2017, с. 3.

Кръстева, Гергина. Страници на Гергина Кръстева : [За „Събиране на значенията“]. // Страница (Пловдив), 2017, № 2, с. 105.