You are here:

Йосиф Петров

Книги

Родна земя. – Враца : Изд. авт., 1939. – 48 с. ; 25 см.

Под развети знамена : [Стихотворения]. – [София], 1945. – 63 с. ; 25 см.

Родна земя : [Стихове]. – 2. доп. изд. – [Враца], 1945. – 64 с. ; 25 см.

Селски и войнишки хуморески. – София : [Четиво], 1945. – 79 с. ; 25 см.

Босилкова китка : Народни мотиви. – [София], 1946. – 111 с., 6 л. ил. ; 25 см.

Земсови песни. – София : Изд. авт., 1946. – 40 с. : с ноти ; 25 см.

Оранжева земя : [Стихотворения]. – София : К-т за издигане паметник на Сергей Румянцев, 1947. – 80 с. ; 25 см.

Селски и войнишки хуморески. – [2. изд.]. – София : Кооперация Земя и култура, 1948. – 80 с. : с ил. ; 18 см.

Чорапът се разплита : Комедия в 3 д. – София : Кооперация Земя и култура, 1948. – 72 с. ; 18 см.

Вик от каторгата. – София : БЗНС, 1990. – 88 с. : с ил. ; 20 см.

Разпилени пъстроцветия : Лирика. – София : [Изд. авт.], 1992. – 136 с. ; 21 см.

Селски и войнишки хуморески. – Фототип. изд. – София : Военноизд. комплекс „Св. Георги Победоносец“, 1992. – 80 с. : с ил. ; 17 см.

Разпилени пъстроцветия : Лирика. – София : [Изд. авт.], 1992. – 136 с. ; 21 см.

Ти ли ме повика, мое родно село : Стихове. – София : Звезди, 1993. – 182 с. ; 20 см.

Смях и жлъч : Хумор и сатира : [Стихове]. – София : Звезди, 1993. – 167 с. ; 20 см.

Вик от каторга : Стихове. – 2. изд. – София : Звезди, 1993. – 88 с. ; 20 см.

Декамеронки като бонбонки. – София : Звезди, 1999. – 80 с. : с ил. ; 20 см.

Добър ден, народе мой… : Социална и гражданска поезия. – София : Звезди, 2003. – 264 с. : с портр., ил. ; 20 см.

Избрано. – София : Звезди, 2009. – 260 с. : с ил. ; 20 см.

За него

Гиргинова, Тошка. Незабравимият бай Йосиф Петров. – София : Звезди, 2007. – 20 с. ; 21 см.

 

Статии

За него

Котов, Н. Йосиф Петров – един скромен певец на селото. // Възход, № 20, 1 ян. 1939, с. 3.

Чукалов, Сава. „Родна земя“ : Стихове от Й. Петров. // Народна просвета, 1939-1940, № 1, с. 2.

Генов, Паун. Селото в нашата млада литература. // Млад кооператор, 1940, № 17-18, с. 10.

Нивянин Иван. „Родна земя“ стихосбирка от Йосиф Петров / Сергей Нвянин. // Правда, 1940, № 950, с. 4.

Войников, Тодор. „Под развети знамена“ от Йосиф Петров. // Земеделско знаме, № 21, 1946, с. 6.

Дамев, Д. Йосиф Петров. // Земеделско знаме, № 180, 1946, с. 4.

Зеленгоров, Владимир. Към по-висок етап : „Босилкова китка“ от Йосиф Петров. // Земеделско знаме, № 38, 1946, с. 6.

Стоянов-Угрин, Димитър. „Босилковс китка“. // Стожер, № 1, 1946, с. 4.

Вълнуват ни едни и същи неща : Георги Константинов за Йосиф Петров и Йосиф Петров за Георги Константинов. // Антени, № 40, 3 окт. 1990, с. 3.

Генов, Захари. Второто раждане на поета Йосиф Петров. // Народно земеделско знаме, № 40, 21 авг. 1990.

Ралин Радой. Ненаписана поезия. // Литеературен фронт, № 18, 3 май 1990, с. 4-5.

Вълов, Иван. Заточеникът от Персин. // Здравей!, 1990, № 1, с. 14-15.

Зайков, Илия. „С ранено от неправдите сърце…“ : [За творчеството на поетите-концлагеристи Йосиф Петров и Йордан Ковачев]. // Тракия (Пловдив), 1991, № 1-2, с. 109-111.

Кадиев, Марин. Неподвластен на времето. // Анти, № 45, 19 – 25 ноем. 1999, с. 10.

Хаджийски, Иван. Поет на хуманистичните ценности : Йосиф Петров на 90 г. // Читалище, 1999, № 3-6, с. 18-19.

Канев, Вълко. Поетичният свят на Йосиф Петров. // Птици в нощта (Стара Загора), 1999, № 2, с. 28-30.