You are here:

Калина Ковачева

За нея

Статии

Недков, Здравко. Две надежди : [За „Трябва да те има“]. //  Народна младеж, № 181, 2 авг. 1970, с. 4.

Хаджикосев, Симеон. „Трябва да те има“. // Литературен фронт, № 41, 8 окт. 1970, с. 2.

Свиленов, Атанас. „Трябва да те има“. // Пламък, 1970, № 24, с. 83-85.

Христов, Йордан. Хубаво начало : [За „Трябва да те има“]. // Студентска трибуна № 27, 30 март 1971.

Хаджикосев, Симеон. В търсене на собствен глас : [За „Трябва да те има“]. // Хаджикосев, Симеон. Поезия, проза, критика. – С., 1971, с. 221-223.

Недков, Здравко. Обещаващо начало. // Недков, Здравко. Творчески светове. – С., 1975, с. 175-182.

Анчев, Панко. С остра чувствителност към живота : [За „Бюлетин на времето“]. // Борба (Велико Търново), № 45, 15 апр. 1978.

Неделчев, Михаил. Тревожен „Бюлетин на времето“. // Студентска трибуна, № 24, 7 март, 1978.

Андонова, Нина. В постоянно търсене : [За „Бюлетин на времето“]. // Литературен фронт, № 12, 23 март 1978, с. 2.

Бенчев, Минко. Изстрадване на света : [За „Бюлетин на времето“]. // Пулс, № 16 1 авг. 1978, с. 12.

Трендафилов, Христо. „Малката“ равносметка : [За „Бюлетин на времето“]. // Тракия (Пловдив), 1978, № 3, с. 208-211.

Узунова, Румяна. Горчиво откровена поезия : [За „Бюлетин на времето“]. // Септември, 1978, № 4, с. 248-250.

Пантелеева Нина. „Този свят ми е личен : [За поезията на К. Ковачева]. // Пулс, № 46, 17 ноем. 1981, с. 5.

Великов, Димитър. Поетическа индивидуалност : [За „Лични стихотворения“]. // Народна младеж, № 209, 4 септ. 1981.

Пантелеева, Нина. Измеренията на личния свят : [За „Лични стихотворения“]. // Септември, 1981, № 9, с. 247-250.

Бенчев, Минко. Има ли предел изповедта : [За „Лични стихотворения“]. // Литературен фронт, № 33, 13 авг. 1981, с. 2.

Арнаудова, Румяна. Аз – на човека родина : [Творчески портрет на К. Ковачева]. // Пламък, 1982, № 5, с. 166-170.

Бенчев, Минко. Драматично осезаване на света : Калина Ковачева. // Бечев, Минко. Увлечения. – С., 1984, с. 134-148.

Арнаудова, Румяна. „Този свят ми е личен“. // Арнаудова, Румяна. Лирически хоризонти. – С., 1987, с. 103-113.

Бенчев, Минко. В света на съкровената интимност : [За творчеството на К. Ковачева]. // Дума, № 182, 31 юли 1992.

Александрова, Рада. Как : [За „Какво за любовта“]. // Литературен форум, №4, 19-25 септ. 2000, с. 3.

Иванов, Никола. Поезияна на Калина Ковачева. // Везни, 2009, № 9, с. 106-120.

Танев, Димитър. Пътуване – изповедание. // Везни, 2009, № 3, с. 122-123.

Василев, Сава. Край бреговете на тишината и мълчанието : Молитвените диалози на Калина Ковачева. // Литературен вестник, № 29, 23-29 септ. 2015, с. 14-15.

Иванов, Никола. От лъжите се изприщвам : 75 години от рождението на Калина Ковачева. // Пламък, 2018, № 2, с. 107-110.