You are here:

Марко Ганчев

Статии

За него

Канушев, Димитър. Първи уверени стъпки. // Литературен фронт, № 42, 1952, с. 2.

Стефанова, Лиляна. Поет и критик. // Литературен фронт, № 49, 4 дек. 1958, с. 2.

Делчев, Борис. Неколцина от последния набор. // Делчев, Борис. С любов и ненавист. – С., 1958, с. 295-305.

Илиев, Стоян. Първа стихосбирка : [За „Семената зреят“]. // Пламък, 1958, № 5, с. 80.

Попиванов, Иван. По-висока творческа взискателност! // Пламък, 1959, № 6, с. 50-56.

Илиев, Стоян. Втората стъпка. // Литературен фронт, № 30, 1959, с. 2.

Миланов, Александър. Един жанр, който лекува : [За „Марсиански възторзи“]. // Септември, 1962, № 2, с. 167-171.

„Второто пришествие“. // Пламък, 1964, № 4, с. 100.

Георгиев, Л. „За всички пътища и един от тях“. // Пламък, 1965, № 8, с. 107-108.

Младенов, Ц. „За всички пътища и един от тях“. // Литературен фронт, № 41, 7 окт. 1965, с. 2.

Василев, Михаил. Семена узрели бродят : [За „За всички пътища и един от тях“]. // Народна младеж, № 233, 4 окт. 1965.

Мочуров, Атанас. Всички поети и един от тях : [За „За всички пътища и един от тях“]. // Септември, 1966, № 1, с. 226-229.

Петрова, Стефка. „Правото да бъдеш буден“. // Учителско дело № 8, 24 ян. 1967, с. 4.

Мочуров, Атанас. Да знаеш цената на времето : [За „Правото да бъдеш буден“]. // Септември, 1967, № 6, с. 236-239.

Недков, Здравко. С будна гражданска съвест : [За „Правото да бъдеш буден“]. // Пламък, 1967, № 4, с. 72-73.

Боздуганов, Никола. Трезвия поглед на поета : [За „Правото да бъдеш буден“]. // Народна култура, № 17, 29 апр. 1968, с. 5.

Краев, Крайо. Творецът и нашето съвремие : [За „Бягащо дърво“]. // Кооперативно село, № 70, 23 март, 1969.

Танев, Димитър. Силата и слабостта на една поезия : [За „Бягащо дърво“]. // Пулс, № 8, 15 апр. 1969, с. 4-5.

Мутафов, Енчо. Социално-литературна поза и сатира : [За „Бягащо дърво“]. // Литературен фронт, № 15, 10 апр. 1969.

Свиленов, Атанас. Поезия на делниците : [За „Неделно щастие“]. // Септември, 1972, № 8, с. 245-247.

Витанова, Катя. Страници за малки и големи : [За „Кое как се прави“]. // Септември, 1974, № 4, с. 239-240.

Прохаскова, Емилия. А на какво добре дошли : [За „Сбогом на таласъмите и други приказки“]. // Деца, изкуство, книги, 1975, № 2, с. 74-75.

Вълчев, Йордан. Находка : [За „Сбогом на таласъмите и други приказки“]. // Литературен фронт, № 17, 24 апр. 1975, с. 2.

Узунова, Румяна. Време за сбогом : [За „Сбогом на таласъмите и други приказки“]. // Септември, 1975, № 3, с. 239-241.

Христов, Йордан. Огледало за виждане напред : [За „Огледало за обратно виждане“]. // Пламък, 1976, № 8, с. 184-186.

Мойсеев, Мойсей. „Огледало за обратно виждане“. // Балканско знаме (Габрово), № 26, 25 юни 1976.

Славовски, Николай. Сатира без компромиси : [За „Огледало за обратно виждане“]. // Балканско знаме (Габрово), № 26, 25 юни 1976.

Зарев, Пантелей. Забележима сполука : [За „Огледало за обратно виждане“]. // Пулс, № 5, 2 март, 1976, с. 6.

Узунова, Румяна. Рицар на дама, неприятна във всяко отношение… : [За „Огледало за обратно виждане“]. // Литературен фронт, № 12, 18 март, 1976, с. 2.

Чолаков, Здравко. Сатирична поезия с точен прицел : [За „Огледало за обратно виждане“]. // Септември, 1976, № 10, с. 247-250.

Боздуганов, Никола. Одухотворената трезвост на поета : [За „Мълчаливи сирени“]. // Балканско знаме (Габрово), № 39, 31 март 19768.

Бесарабовски, Стефан. Калинки пъстри излетяха : [За „Мълчаливи сирени“]. // Родна реч, 1978, № 7, с. 60-61.

Захариев, Луко. Поезия на съвестта : [За „Мълчаливи сирени“]. // Отечествен фронт, № 10346, 26 юни 1978.

Мицков, Георги. „Мълчаливи сирени“. // Читалище, 1978, № 10, с. 11.

Анчев, Панко. Новите стихотворения на Марко Ганчев : [За „Мълчаливи сирени“]. // Пулс, № 6, 14 март 1978, с. 11.

Узунова, Румяна. Лирика без превземки : [За „Мълчаливи сирени“]. // Литературен фронт, № 13, 30 май 1978, с. 2.

Цветков, Радослав. Изстрадани истини от живота : [За „Мълчаливи сирени“]. // Септември, 1978, № 1, с. 249-251.

Стефанов, Христо. Сто реда на критика : [За „Кесия с пуканки“]. // Литературен фронт, № 7, 16 февр. 1978, с. 2.

Янчев, Тодор. Оригинална книжка за деца : [За „Кесия с пуканки“]. // Семейство и училище, 1978, № 6, с. 28-29.

Стефанов, Христо. Раздвоението на лирѝка : [Марко Ганчев]. // Стефанов, Христо. Погледи към съвременната проза и поезия. – С., 1979, с. 124-136.

Гранитски, Иван. Трагичната гримаса на иронията : [За „Драскотини“]. // Пламък, 1980, № 10, с. 185-186.

Еленков, Константин. Ласката на сатирата : [За „Драскотини“]. // Балканско знаме (Габрово), № 61, 22 май 1980.

Захариев, Луко. Зов за духовно съвършенство : [За „Драскотини“]. // Септември, 1980, № 5, с. 250-252.

Хаджикосев, Симеон. Завоевание на сатиричната поезия : [За „Драскотини“]. // Пулс, № 3, 15 ян. 1980, с. 10.

Тороманов, Владимир. Приказки за голямото и малкото братче : [За „Кълбовидна мълния“]. // Пулс, № 27, 1 юли 1980, с. 5.

Делчев, Борис. Неколцина от последния набор  : [Вл. Башев, М. Ганчев, П. Караангов]. // Делчев, Борис. Избрани произведения. Т. 1. – С., 1980, с. 175, 214.

Захариев, Луко. Марко Ганчев. // Родна реч, 1981, № 7, с. 28-31.

Белев, Георги. Съгласията на сатирика : [За „Професия несъгласие“]. // Литературен фронт, № 37, 16 септ. 1982, с. 2.

Панов, Александър. Лирическата същност на сатирика : [За „Професия несъгласие“]. // Сливенско дело (Сливен), № 100, 25 авг. 1982.

Петров, Лазар. Онова, което е недостъпно за другите : [За „Професия несъгласие“]. // Балканско знаме (Габрово), № 101, 20 авг. 1982.

Захариев, Луко. Несъгласията на сатирика : [За „Професия несъгласие“]. // Пламък, 1982, № 11, с. 164-165.

Игова, Виолета. Марко Ганчев на 50 години : [За творчеството му за деца и юноши]. // Деца, изкуство, книги, 1982, № 1, с. 11-14.

Хаджикосев, Симеон. Вместо юбилейно сурвакане. // Септември, 1982, ! 2, с. 246-249.

Антов, Ясен. Доброжелателни думи. // Пламък, 1982, № 2, с. 94-95.

Йорданов, Александър. Да се съгласим ли? : [За „Професия несъгласие“]. // Септември, 1983, № 1, с. 255-256.

Горсов, Димитър. Наистина в сегашно време : [За „Имате ли гъдел“]. // Балканско знаме (Габрово), № 90, 27 юли 1984.

Стефанов, Валери. Ирониите на движението : [За „Ветерани на нищото“]. // Литературен фронт, № 37, 12 септ. 1985, с. 2.

Еленков, Константин. Ласките на сатирика. // Еленков, Константин. Поети и поезия. – С., 1985, с. 151-158.

Янков, Николай. Марко Ганчев. // Янков, Николай. Детето и мнигата. – С., 1985, с. 539-541.

Молхов, Яко. Марко Ганчев. // Молхов, Яко. Времето на критика. Кн. 2. – С., 1985, с. 26-34.

Радев, Иван. Все така напомнящ ни злото : [За „Ветерани на злото“]. // Балканско знаме (Габрово), № 13, 31 ян. 1986.

Зарев, Пантелей. Марко Ганчев. // Зарев, Пантелей. Съвременна чувствителност. – С., с. 184-187.

Цветков, Иван. За непокорната челяд : [За „Голяма челяд“]. // Литературен фронт, № 47, 19 ноем. 1987, с. 3.

Аврамов, Светозар. „Нищо смешно“. // Читалище, 1989, № 11, с. 22-23.

Захариев, Луко. И лирата може да бъде лък. // Литературен фронт, № 46, 10 ноем. 1988, с. 2.

Василева, Светлана. Таласъмите на Марко Ганчев. // Деца, изкуство, книги, 1990, № 5, с. 11-14.