You are here:

Минко Николов

Статии

За него

Георгиев, Любен. Популярен очерк за Смирненски. // Пламък, 1958, № 10, с. 56-57.

Цветанов, Иван. „Христо Смирненски“, популярен очерк. // Септември, 1958, № 2, с. 171-176.

Тотев, Петко. Вулкани, гейзери и водопади. // Литературен фронт, № 50, 11 дек. 1958, с. 2.

Димитров-Гошкин, Георги. Една нова книга за Смирненски. // Литературен фронт, № 25, 19 юни 1958, с. 2.

Тотев, Петко. Далече от бреговете на съчинителството : [За „Павел Вежинов“]. // Пламък, 1960, № 2, с. 59-60.

Каранфилов, Ефрем. „Кризата в модерния западен роман“. // Народна култура, № 4, 27 ян. 1962, с. 2.

Свиленов, Атанас. Студия върху съвременния западен роман. // Септември, 1962, № 3, с. 165-168.

Пенчева, Станка. Истината е по-друга. // Литературен фронт, № 10, 8 март 1962, с. 2.

Мечев, Константин. „Кризата в модерния западен роман“. // Учителско дело, № 11, 9 февр. 1962, с. 4.

Марков, Григор. Книга за кризата в модерния западен роман. // Литературна мисъл, 1962, № 5, с. 130-135.

Паси, Исак. „Брехт“. // Литературни новини, № 67, 1963, с. 6.

Колевски, Васил. Разведряване на атмосферата. // Пламък, 1963, № 7, с. 95-102.

Добрев, Чавдар. Един портрет на Брехт. // Литературна мисъл, 1963, № 6, с. 117-122.

Канушев, Димитър. Книга за Брехт. // Народна култура, № 39, 28 септ. 1963, с. 4.

Василев, Йордан. В спор със съвременниците и със себе си : [За „Антон Страшимиров“]. // Учителско дело, № 31, 16 апр. 1965.

Вандов, Иван. Нова книга за Смирненски. // Работническо дело, № 336, 2 дек. 1965, с. 3.

Каракашев, Владимир. Минко Николов. „Христо Смирненски“. // Пламък, 1965, № 10, с. 107.

Дудев, Минко. Книга за един неспокоен творец : [За „Антон Страшимиров“]. // Български език и литература, 1965, № 4, с. 58-59.

Василев, Йордан. Минко Николов. // Народна младеж, № 6, 8 ян. 1967, с. 4.

Свиленов, Атанас. Двутомник с творби на Минко Николов. // Поглед, № 47, 18 ноем. 1967, с. 15.

Цветков, Иван. Минко Николов. // Септември, 1967, № 2, с. 215-217.

Минко Николов. // Литературна мисъл, 1967, № 1, с. 144-146.

Златева, Елена. Ключът на един тънък художествен усет : [За „Между мъртвата точка и хуманизма“]. // Народна култура, № 16, 20 апр. 1968, с. 3.

Василев, Йордан. Критикът в своето творчество. // Септември, 1968, № 1, с. 166-177.

С. К. Минко Николов. // Литературна мисъл, 1968, № 1, с. 114-116.

Георгиев, Любен. Сърцето на критика. // Пламък, 1968, № 8, с. 71.

Жечев, Тончо. Минко Николов. „Избрани произведения. В 2 т.“. // Знаме на комунизма (Търговище), № 3, 9 ян. 1969.

Чолаков, Здравко. Непреходно име в българската литература : [За „Избрани произведения в два тома“]. // Родна реч, 1969, № 4, с. 45-46.

Каранфилов, Ефрем. С чувство за съвременния живот. // Литературен фронт, № 3, 16 ян. 1969, с. 2.

Григорова, Людмила. Зрелостта на таланта : [За „Избрани произведения в два тома“]. // Пламък, 1969, № 21, с. 75-79.

Петров, Здравко. Мисловната и житейска драма на критика. // Литературна мисъл, 1969, № 2, с. 114-127.

Чолаков, Здравко. „Непреходно име в българската литературна критика“. // Родна реч, 1969, № 4, с. 45-46.

Цветков, Иван. Култура на научното изследване : [За „Христо Смирненски]. // Цветков, Иван. Критика и белетристика. – С., 1972, с. 161-166.

Цветков, Иван. Светъл творчески дух. // Цветков, Иван. Критика и белетристика. – С., 1972, с. 166-179.

Арнаудова, Нина. Минко Николов. // Арнаудова, Нина. Недоизказаното. – С., 1972, с. 65-88.

Цветков, Иван. С талант и призвание. // Литературен фронт, № 15, 11 апр. 1974.

Петров, Здравко. Мисловната и житейска драма на критика. // Петров, Здравко. Личности и съдби. – С., 1974, с. 210-235.

Атанасова, Цветанка. Минко Николов : По повод 10 годишнината от смъртта му. // Литературна мисъл, 1977, № 3, с. 3, 65-69.

Петров, Здравко. Минко Николов. // Птров, Здравко. Критика и критици. – С., 1977, с. 250-277.

Каранфилов, Ефрем. Ярка творческа индивидуалност. // Литературен фронт, № 14, 6 апр. 1978, с. 3.

Игов, Светлозар. Зрелостта на търсещия дух : 50 години от рождението на Минко Николов. // Литературен фронт, № 17, 26 апр. 1979, с. 5.

Еленков, Константин. Критик по призвание и дарба. // Литературна мисъл, 1979, № 8, с. 81-88.

Каранфилов, Ефрем. Готовност за горене – Минко Николов. // Каранфилов, Ефрем. Писатели и мемоаристи. – С., 1980, с. 118-121.

Цанев, Георги. Минко Николов. // Цанев, Георги. Книга за критиката. – С., 1980, с. 374-380.

Каролев, Стоян. Минко Николов. // Каролев, Стоян. Портрети и скици. – С., 1986, с. 180-183.

Петров, Здравко. Минко Николов. // Петров, Здтравко. Критици. – С., 1988, с. 269-292.

Йорданов, Александър. Човекът, който каза сбогом : 60 г. от рождението на Минко Николов. // СЕптември, 1989, № 4, с. 243-247.

Василев, Йордан. Критикът в своето творчество. // Василев, Йордан. Мнения. – С., 1989, с. 234-259.

Чернокожев, Вихрен. Минко Николов в критическите полемики от 60-те години. // Литературен вестник, № 20, 23-29 май 1994, с. 3.

Цветков, Иван. За таланта няма забрава : 70 г. от рождението на Минко Николов. // Български писател, № 15, 13 апр. 1999, с. 2.

Анчев, Панко. Критикът, който се съмняваше : 75 г. от рождението на Минко Николов. // Словото днес, № 9, 1 апр. 2004, с. 7.

Еленков, Константин. Критик по призвание и дарба. // Словото днес, № 1, 11 ян. 2007, с. 11.

Чолаков, Здравко Георгиев. Талантът да пишеш литературна критика… : [За „Критически стран(н)ици“] // Словото днес, № бр. 6, 24 февр. 2011, с. 7.