You are here:

Миряна Башева

Статии

За нея

Димитрова, Блага. Един поетичен взрив. // Поглед, № 9, 3 март 1975, с. 5.

Балабанова, Христина. Със свой поетичен глас в поезията : [За „Тежък характер“]. // Софийска правда, № 151, 26 дек. 1976.

Янков, Леонид. Дебют в атакуващ вид : [За „Тежък характер“]. // Тракия (Пловдив), 1977, № 3, с. 192-193.

Василев, Йордан. Поезия с характер : [За „Тежък характер“]. // Пламък, 1977, № 8, с. 189-193.

Велчев, Петър. Дебют, който обещава : [За „Тежък характер]. // Септември, 1977, № 3, с. 249-252.

Велчев, Петър. Гласове от младата поезия. // Велчев, Петър. Поглед върху поезията. – С., 1979, с. 165-213.

Василев, Михаил. Поза или псевдоистина : [За „Малка зимна музика“]. // Пулс, № 17, 28 апр. 1981, с. 2.

Балабанова, Христина. Размисъл и реализация в една книга. // Септември, 1981, № 11, с. 252-255.

Знеполски, Ивайло. Поезията на Миряна Башева. // Пламък, 1981, № 10, с. 139-152.

Трендафилов, Христо. „Ритъм и риск“ : [За „Малка зимна музика“]. // Тракия (Пловдив), 1982, № 1, с. 123-125.

Бенчев, Минко. …Inde irae et lacrime : Миряна Башева. // Бенчев, Минко. Увлечения. – С., 1984. – С. 149-171.

Спасов, Иван. Миряна Башева. // Родна реч, 1989, № 6, с. 32-35.

Иванова Мария. Размисли около два балкона. // Литературна мисъл, 1989, № 2, с. 88-96.

Спасов, Иван. Като камък на шия : Поезията на Миряна Башева. // Спасов, Иван. Душата отговора чака. – С., 1989, с. 173-193.

Сапарев, Огнян. Звънката шамарена поезия на Миряна. // Българска книга, 1992, № 11, с. 60-62.

Петричева, Росица. Миряна Башева: живот в смъртоносна доза. // Летописи, 1994, № 5-6, с. 232-240.

Маринов, Цветко. Предизвикателствата в поезията на Миряна Башева. // Мизия (Плевен), 1999, № 1, с. 77-79.

Борисова, Евдокия. „Последният милиционер над Омир слънчево ридае…“ или как утопиите се превърнаха в иронии // Годишник на Филологическия факултет, Т. 7, 2009, с. 69-79.