You are here:

Неделчо Драганов

Книги

Пролетен вятър : Очерци. – София : Народна младеж, 1957. – 147 с. : с ил. ; 18 см.

Жената стоеше на пътя : Новели. – София : Български писател, 1961. – 144 с. ; 18 см.

За кого свети слънцето : Разкази и пътеписи за Африка. – София : Български писател, 1962. – 251 с. : с ил. ; 25 см.

  • доп. изд. – 1965.

Не бива да си уморен : Роман. – София : Български писател, 1963. – 102 с. ; 25 см.

Безпокойствата на тропика : Разкази. – София : Народна младеж, 1964. – 156 с. ; 18 см.

Ледено и горещо : Разкази и фейлетони. – Варна : Държавно издателство, 1966. – 100 с. ; 25 см.

Два пищова и едно куцо магаре : Повест. – София : Народна младеж, 1968. – 124 с. : с ил. ; 25 см.

  • изд. 1972.

Този малък свят : Разкази. – София : Български писател, 1970. – 152 с. ; 25 см.

За кого свети слънцето : Разкази и очерци за Африка. – София : Бълг. писател, 1973. – 239 с. ; 21 см.

  • доп. изд. – 1977.
  • изд. – 1982.

Ненаписан дневник : [Документална повест за Съби Димитров]. – София : Партиздат, 1973. – 92 с. ; 21 см.

– 2. изд. 1976.

В нежната светлина на утрото : 20 разказа и малка романтична повест. – София : Български писател, 1974. – 152 с. ; 21 см.

Не оставай сам през нощта : Избрани разкази и повести. – София : Български писател, 1975. – 387 с. ; 21 см.

Приключенията на Ставри Ставрев : Повест. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1975. – 95 с. ; 20 см.

  • изд. – 1980.

Сребърната тромба : Роман за най-необикновеното пътешествие в историята на пътешествията : За средна училищна възраст. – София : Нар. младеж, 1975. – 136 с. : с ил. ; 20 см.

Драганов, Неделчо. Човекът от подводницата : [Истор. разказ за Съби Димитров : За деца]. – София : Отечество, 1976. – 32 с. : с ил. ; 29 см.

Этот маленький мир : Рассказы. – [София] : София-пресс, 1976. – 149 с. ; 17 см

Два пистолета и хромой осел : [Повест за юноши]. – [София] : София-пресс, 1978. – 135 с. : с ил. ; 20 см.

Два пищова и едно куцо магаре : [Повест за юноши]. Сребърната тромба : [Роман за юноши]. – София : Народна младеж, 1978. – 271 с. : с ил. ; 21 см.

Ставри Ставрев : Стари и нови приключения. – София : Български писател, 1978. – 128 с. ; 21 см.

Да изпревариш смъртта : Роман. – София : Български писател, 1980. – 152 с. ; 21 см.

Човекът с най-хубавите костюми : Разкази, новели и малка невероятна повест. – София : Народна младеж, 1982. – 180 с. ; 20 см.

Хора за бесене : Роман от недовършени истории. – София : Български писател, 1983. – 231 с. ; 21 см.

Два пищова и едно куцо магаре : Повест [за юноши] ; Сребърната тромба : Роман [за юноши]. – [Ново изд.]. – София : Отечество, 1985. – 184 с. : с ил. ; 25 см.

Хора за бесене : Роман от недовършени истории ; Разкази. – София : Български писател, 1985. – 567 с., 1 л. : портр. ; 21 см.

Статии

За него

Молхов, Яко. Упорство и инициативност : [За разказа „Пролетен вятър“]. // Работническо дело, № 8, 8 ян. 1957, с. 2.

Асенов, Драгомир. С усет за нашите дни : [За „Жената стоеше на пътя“]. // Литературни новини, № 11, 11 окт. 1961, с. 6.

Стефанов, Никола. С любов към хората : [За „За кого свети слънцето“]. // Литературен фронт, № 42, 18 окт. 1962, с. 2.

Аврамов, Орлин. Разкази за черния континент. // Литературни новини, № 35, 29 авг. 1962, с. 6.

Георгиев, Методи. „Пътеписът, защитен като художествена литература : [За „За кого свети слънцето“]. // Отечествен фронт, № 5668, 18 ноем. 1962, с. 4.

Ничев, Драган. „За кого свети слънцето“. // Пламък, 1962, № 12, с. 76-77.

Минкова, Л. „За кого свети слънцето“. // Български воин, 1963, № 1, с. 27.

Правчанов, Симеон. Роман с много въпросителни : [За „Не бива да си уморен“]. // Литературен фронт, № 45, 7 ноем. 1963, с. 2.

Добрев, Чавдар. Какво не достига : [За „Не бива да си уморен“]. // Пламък, 1963, № 12, с. 108-109.

Михайлов, Евгени. През погледа на българи : [За „Безпокойствата на тропика“]. // Български воин, 1965, № 8, с. 28.

Кафезчиев, Антон. „Безпокойствата на тропика“. // Народна култура, № 2, 9 ян. 1965, с. 5.

Манолов, Е. „С годините на път“. // Пламък, 1963, № 8, с. 130

Мутафов, Енчо. Детската представа  и литературата : [За „Два пищова и едно магаре“]. // Деца, изкуство, книги, 1968, № 6, с. 34-36.

Христов, Венко. Чистотата на простия щрих : [За „Не оставай сам през нощта“]. // Пулс, № 13, 17 юни 1975, с. 10.

Манов, Емил. С нежно перо, с гняв и обич към хората… // Литературен фронт, № 21, 22 май 1975.

Василев, Михаил. Наистина хубава книга : [За „Сребърната тромба“]. // Литературен фронт, № 17, 24 апр. 1975, с. 2.

Попова, Розита. Тревога за съвременника : [За „Приключенията на Ставри Ставрев“]. // Пламък, 1976, № 11, с. 129-131.

Янчев, Тодор. От приключението до революцията : [За „Сребърната тромба“]. // Деца, изкуство, книги, 1976, № 1, с. 39-41.

Тасев, Златко. Лековитата сила на смеха : [За „Приключенията на Ставри Ставрев“]. // Пулс, № 20, 28 септ. 1976, с. 11.

Гюрова, Светла. С нараснало белетристично майсторство : [За „В нежната светлина на утрото“]. // Септември, 1976, № 1, с. 252-253.

Петков, Неделчо. В центъра – малкият голям човек : [За „В нежната светлина на утрото“]. // Литературен фронт, № 7, 17 февр. 1977, с. 3.

Стефанов, Христо. Горчивото лекарство на смеха : [За „Приключенията на Ставри Ставрев“]. // Септември, 1977, № 4, с. 243-246.

Хаджикосев, Симеон. Превъплащенията на байганьовщината : [За „Ставри Ставрев. Стари и нови приключения“]. // Септември, 1979, № 2, с. 253-256.

Георгиев, Тодор. Журналистът като характеролог : [За „Ставри Ставрев. Стари и нови приключения“]. // Български журналист, 1980, № 3, с. 56-57.

Молхов, Яко. Потомъкът на бай Ганьо : [За „Ставри Ставрев. Стари и нови приключения“]. // Литературен фронт, № 4, 24 ян. 1980, с. 2.

Василев, Михаил. Срещу щедростта на равнодушните : [За „Човекът с най-хубавите костюми“]. // Отечествен фронт, № 11517, 27 дек. 1982.

Абазов, Тодор. Журналистът като характеролог. // Абазов, Тодор. Словото като позиция. – С., 1982, с. 211-213.

Угрин, Димитър. Няма щастие извън родината : [За „Да изпревариш смъртта“]. // Антени, № 37, 15 септ. 1982, с. 6.

Аретов, Николай. В надпревара със себе си : [За „Да изпревариш смъртта“]. // Септември, 1982, № 5, с. 252-253.

Аретов, Николай. Търсенията на зрелостта : [За „Човекът с най-хубавите костюми“]. // септември, 1983, № 5, с. 249-250.

Глогински, Богдан. Слово за писателя и човека. // Литературен фронт, № 13, 31 март 1983, с. 3.

Молхов, Яко. Потомъкът на бай Ганьо. // Молхов, Яко. Автографи. – С., 1983, с. 148-150.

Манов, Емил. С нежно перо, с гняв и обич към хората. // Манов, Емил. Литература, критика, публицистика. – С., 1983, с. 144-150.

Топалов, Кирил. Високи нравствени принципи : [За „Хора за бесене“]. // Отечествен фронт, № 11856, 16 апр. 1984.

Танев, Димитър. Един тъжен юбилей : 60 г. от рождението на Неделчо Драганов. // Пламък, 1985, с. 173-175.

Манева, Дора. 60 години от рождението на Неделчо Драганов. // Деца, изкуство, книги, 1985, № 3, с. 11-13.