You are here:

Николай Искъров

Книги

Далече от снега : Стихотворения. – София : Народна младеж, 1976. – 55 с. ; 17 см.

Пясъци : Стихове. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1980. – 40 с. ; 20 см.

Цяр за цар : Стихове за деца. – София : Народна младеж, 1989. – 88 с. : с ил. ; 22 см.

Нима : Стихотворения. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1990. – 88 с. ; 21 см.

Стихове. – София : Христо Ботев, 1995. – 96 с. ; 20 см.

Блус в зелено : Стихове. – [Варна] : ИК Няголова, 2001. – 47 с. : с ил. ; 22 см.

Скитникът на моята душа : Стихотворения, събрано. – Бургас : ИК Знаци, 2019. – 200 с. : с ил., факс. ; 20 см.

 

За него

Статии

Леонидов, Румен. Във водовъртежа на своя делник : [За „Пясъци“]. // Черноморски фронт (Бургас), № 11882, 2 дек. 1980.

Василев, Николай. Да повярваме… : [За „Пясъци“]. // Пулс, № 39, 29 септ. 1981, с. 4.

Леонидов, Румен. Поет на интимния патос : [За „Пясъци“]. // Студентска трибуна, № 38, 16 юни, 1981.

Тороманов, Владимир. Горчивината на опита : [За „Пясъци“]. // Народна младеж, № 10, 13 ян. 1981.

Янев, Владимир. Към нови хоризонти. // Родна реч, 1986, № 10, с. 52-54.

Калонкин, Валери. За скороговорките и другото : [За „Цяр за цар“]. // Деца, изкуство, книги, 1990, № 4, с. 60.

Сакъова, Бистра. Споменът – поезия и мъдрост на насоящето. // Сакъова, Бистра. Текстове и прочит. – Пловдив, 1990, с. 123-127.

Янев, Владимир. Флейтист един минава : Поезията на Николай Искъров. // Български писател, № 4, 31 ян. 2001, с. 4.

Янев, Владимир. За Николай Искъров. // Знаци (Варна), 2007, № 1, с. 28-37.

Тельянова, Калина. Литературни дела : [Личност и творчество на поета Николай Искъров] . // Знаци (Варна), 2007, № 1, с. 28-37.

Янев, Владимир. Николай Искъров / Искъров, Николай. Скитникът на моята душа. – Бургас, 2019, с. 183-188