You are here:

Николай Казанджиев

Книги

Солен вятър :  Разкази. – Пловдив :  Христо Г. Данов, 1963. – 96 с. ; 16 см.

Лодка за разходка :  Повест. – Пловдив :  Христо Г. Данов, 1968. –  160 с. ; 16 см.

Усилия и усмивки :  Разкази. – Пловдив :  Хр. Г. Данов, 1969. – 151 с. ; : 1 л. портр. ; 20 см.

Докато чакам залеза :  Разакази и новели. – Пловдив :  Христо Г. Данов, 1979. –  139 с. ; 20 см.

Обвинение в предумишлено убийство :  Записки на въдворения : Роман. – Пловдив :  Хр. Г. Данов, 1985.

Часовник от стара хартия :  Препрочетени мълчания. – Пловдив :  Жанет 45, 1998.

Лай : Роман. – Пловдив : Хермес, 1999. – 104 с. ; 20 см.

 

Статии

За него

Пантелеева, Нина. Противоречиви търсения : [За „Лодка за разходка“]. // Пламък, 1958, № 17, с. 84-85.

Мурдаров, Никола. Солта понякога нагарча : [За „Солен вятър“]. // Литературни новини, № 63, 1963, с. 7.

Василев, Михаил. Когато утихне соленият вятър : [За „Лодка за разходка“]. // Литературен фронт, № 28, 4 юли 1968, с. 2.

Мутафов, Енчо. Под авторските възможности : [За „Лодка за разходка“]. // Литературен фронт, № 28, 4 юли 1968, с. 2.

Кирков, Димитър. Намерения и достижения : [За „Усилия и усмивки]. // Литературен фронт, № 2, 8 ян. 1970, с. 2.

Бучков, Атанас. „Обвинение в предумишлено убийство“. // Тракия (Пловдив), 1986, № 1, с. 114-119.

Мутафов, Енчо. Обвинение на автора : [„Обвинение в предумишлено убийство“]. // Пламък, 1986, № 6, s. 169-171.

Молхов, Яко. Николай Казанджиев. // Молхов, Яко. Пловдивски силуети. – Пловдив, 1980, с. 261-269.