You are here:

Николай Заяков

Книги

Въпреки : Стихове. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1967. – 64 с. ; 18 см.

Непреклонна възраст : Стихове. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1973. – 56 с. ; 20 см.

Съдба на цвете : Лирика. – София : Народна младеж, 1976. – 40 с. : с ил. ; 20 см.

Работни думи : Стихове. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1977. – 56 с. ; 20 см.

Магазин за метафори : Стихове. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1981. – 64 с. ; 20 см.

Ешафод : Стихове. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1985. – 88 с. ; 21 см.

Ешафод : Стихотворения. – София : Български писател, 1990. – 131 с. : с ил. ; 21 см.

Свещ : Стихотворения. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1990. – 160 с. : с портр. ; 20 см.

Пастирът на звездите : Стихотворения. – Пловдив : ИК Жанет 45, 2007. – 232 с. : с ил. ; 20 см.

Евангелие от Никола. – Пловдив : Жанет 45, 2010. – 419 с. : с ил. ; 17 см.

Статии

За него

Василев, Михаил. Пред първите книги. // Пулс, № 11, 31 май 1966, с. 2.

Геронтиев, Борислав. Категоричното „въпреки“ на поета. // Пулс, № 2, 23 ян. 1968, с. 5.

Узунова, Румяна. Родолюбието на поета : [За „Непреклонна възраст“]. // Народна младеж, № 243, 12 окт. 1973.

Топалов, Кирил. В търсене на гражданско-интимното единство на поезията : [За „Непреклонна възраст“]. // Септември, 1973, № 10, с. 254-255.

Кирилов, Олег. С дълбока искреност : [За „Непреклонна възраст“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 8898, 25 юли 1973.

Кунчев, Божидар. Неспокойствието на възрастта : [За „Непреклонна възраст“]. // Студентска трибуна, № 29, 9 апр. 1974.

Кунчев, Божидар. След третата книга… : [За „Съдба на цвете“]. // Пулс, № 20, 28 септ. 1976, с. 11.

Андонова, Нина. „Съдба на цвете. // Народна младеж, № 200, 21 авг. 1976.

Тонков, Петър. В борба с думите : [За „Съдба на цвете“]. // Тракия (Пловдив), 1977, № 1, с. 209-212.

Паскалев, Георги. Зряла гражданска и творческа позиция : [За „Съдба на цвете“]. // Заря на комунизна (Ловеч), № 9, 22 ян. 1977.

Бенчев, Минко. Сто реда на критика : [За „Работни думи“]. // Литературен фронт, № 27, 6 юли 1978, с. 2.

Молхов, Яко. Николай Заяков. // Молхов, Яко. Пловдивски силуети. – Пловдив, 1980, с. 245-260.

Тонков, Петър. Трима от едно поколение : [За П. Атанасов, Ив. Вълев, Н. Заяков]. // Тонков, Петър. Литературни светове и проблеми. – С., 1981, с. 189-208.

Мутафов, Енчо. Думата като поетически предмет : [За „Магазин за метафори“]. // Пулс, № 24, 15 юни 1982, с. 5.

Бучков, Атанас. Другото острие на метафората : [За „Магазин за метафори“]. // Тракия (Пловдив), 1982, № 1, с. 113-116.

Спасов, Иван. Трудът е повече от всякоя надежда : [За „Магазин за метафори“]. // Литературен фронт, № 4, 28 ян. 1982, с. 2.

Янев, Владимир. Своенравният Николай Заяков. // Литературен глас (Пловдив), № 45, 30 септ. 1984.

Попиванов, Иван. Преобладава хубавото : [За „Ешафод“]. // Пулс, № 33, 13 авг. 1985, с. 4.

Янев, Владимир. Ешафод и сцена : [За „Ешафод“]. // Литературен глас (Пловдив), № 55, 28 юли 1985.

Молхов, Яко. Николай Заяков. // Молхов, Яко. Времето на критика : Кн. 1. – С., 1985м с. 227-243.

Добрев, Чавдар. Щедростта на душата : [За „Ешафод“]. // Литературен фронт, № 6, 6 февр. 1986, с. 2.

Сакъова, Бистра. „Магията на метафората“. // Сакъова, Бистра. Тркстове и прочит. – Пловдив, 1990, с. 105-106.

Янев, Владимир. Своенравният Николай Заяков. // Янев, Владимир. Живея и препрочитам. – Плвдив, 1990, с. 203-212.

Дечев, Здравко. Страници на Здравко Дечев : [За „Евангелие от Никола“]. // Страница (Пловдив), 2010, № 4, с. 103.

Хаджинаков, Петър. За модерността и класиката в съвременната литература : Николай Заяков – поетът и творецът. // Хаджинаков, Петър. Други светове. – Пловдив, 2016. – с. 40-45.

Янев, Владимир. Николай Заяков. // Янев, Владимир. Живея с Пловдив. – Пловдив, 2017, с. 94-104.

Георгиева, Катерина. Муза на променливостта. // Нула 32 (Пловдив), 2020, № 20, с. 36-39.