You are here:

Величка Настрадинова

Книги

Дядо Пип : Приказки / Худож. Стефан Кумпилов. – София : Нар. младеж, 1960. – 108 с. : с ил. ; 25 см.

Забравени песни : Разкази. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1969. – 143 с. ; 25 см.

Госпожица Вещицата : Фантастични разказ за юноши / Худож. Виолета Минчева. – София : Нар. младеж, 1976. – 111 с. : с ил. ; 20 см.

Елтимир Тертер : [Исторически роман]. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1976. – 219 с. ; 21 см.

„Белите“ на доктор Беля : Фантастични разкази. – София : Нар. младеж, 1980. – 39 с. : с ил. ; 20 см (Библиотека Фантастика ; N5)

Аз съм царят : [Исторически роман за Тодор Светослав]. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1981. – 232 с. : с ил. ; 20 см.

Закриването на Америка : Повест за юноши / Худож. Кирил Гюлеметов. – София : Отечество, 1981. – 112 с. : с ил. ; 20 см.

Несериозни разкази. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1985. – 179 с. ; 20 см.

Инвенция прима : Роман. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1986. – 128 с. ; 21 см.

Невероятната Марта : Научнофантастични разкази [за юноши] / Худож. Красимира Димчевска. – София : Отечество, 1989. – 225 с. : с ил. ; 17 см.

У лукоморья дуб зеленый : [Фантастичен разкази за юноши] / Пер. [от бълг.] Майя Качауновой ; Худож. Виктор Паунов. – София : Свят, 1990. – 152 с. : с ил. ; 20 см.

За змейовете и вампирите, за Марта, за потомството : Фантастичен роман. – Пловдив : Златен лъв, 1999. – 228 с. ; 21 см.

69 приказки от морета и океани. – Пловдив : ИК Хермес, 2000. – 508 с. ; 23 см.

55 приказки за принцове и принцеси, джуджета и великани / Худож. Борис Н. Стоилов. – Пловдив : ИК Хермес, 2001. – 423 с. : с ил. ; 24 см.

25 приказки и половина : Сборник с приказки / Ил. Борис Н. Стоилов. – Пловдив : ИК Хермес, 2004. – 128 с. : с ил. ; 20 см.

33 приказки и половина : Сборник с приказки / Худож. Борис Н. Стоилов. – Пловдив : ИК Хермес, 2009. – 184 с. : с ил. ; 20 см.

Заради дякона Игнатия : Роман. – Пловдив : ИК Жанет 45, 2009. – 143 с. ; 20 см.

Градът на жеравите. – Пловдив : ИК Хермес, 2011. – 248 с. ; 21 см.

24 чисто нови приказки. – Пловдив : Летера, 2012. – 132 с. : с цв. ил. ; 26 см.

Кой крепи света : Разкази. – Пловдив : ИК Хермес, 2014. – 192 с. ; 21 см.

Котаракът Мърлоу / [Худож. Мина Събева]. – Пловдив : Летера, 2016. – 8 с. : с цв. ил. ; 20 см.

Меченце в стъклено кълбенце / [Худож. Давид Стайков]. – Пловдив : Летера, 2016. – 8 с. : с цв. ил. ; 20 см.

Приказка за мишлето Тимидай / [Худож. Мина Събева]. – Пловдив : Летера, 2016. – 11 с. : с цв. ил. ; 20 см.

Песните на динозаврите : Фантастичен роман диалог. – Пловдив : Жанет 45, 2017. – 120 с. ; 20 см.

Боговете не пишат : Роман. – Пловдив : ИК Хермес, 2019. – 144 с. ; 20 см.

 

Статии

За нея

Папазян, Киркор. За децата от съвременни позиции : [За „Сърдитият дядо Пиперко“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 8880, 4 юли 1973.

Прохаскова, Емилия. В търсене на нова приказност : [За „Сърдития дядо Пиперко“]. // Деца, изкуство, книги, 1973, с. 75-77.

Витанова, Катя. В света на приказката : [За „Сърдития дядо Пиперко“]. // Септември, 1974, № 4, с. 240-241.

Маринова, Емилия. Проблеми и реализация на един исторически роман : [За „Елтимир Тертер“]. // Тракия (Пловдив), 1977, № 3, с. 189-191.

Александрова, Надежда. Убедително литературно присъствие : [За „Елтимир Тертер“]. // Литературен фронт, № 41, 13 окт. 1977, с. 2.

Александрова, Надежда. Убедително литературно присъствие : [За „Госпожа Вещицата“]. // Литературен фронт, № 41, 13 окт. 1977, с. 2.

Котев, Любомир. Отново успешен дебют : [За „Елтимир Тертер“]. // Тракия (Пловдив), 1977, № 2, с. 192-194.

Dilov, Ljuben, Ljubomir Nikolov. Velička Nastradinova : Ze světa sci-fi Bulharsko. // Světová literatura (Praha), 1978, № 5, p. 172-174.

Величка Настрадинова / Яко Молхов. // Молхов, Яко. Пловдивски силуети. – Пловдив, 1980, с. 50-55.

Гарева, Мария. Ценностите през времето и пространството : [За „Белите на доктор Беля“]. // Деца, изкуство, книги, 1981, № 4, с. 46-47.

Игова, Величка. Нравственият протест на младите : [За „Закриването на Америка“]. // Деца, изкуство, книги, 1982, № 2, с. 36-47.

Гарева, Мария. Талантливо превъплащение : [За „Аз съм царят“]. // Септември, 1982, № 3, с. 253-255.

Йовчев, Пеньо. Полет на с музика : [За „Несериозни разкази“]. // Тракия (Пловдив), 1985, № 6, с. 115-116.

Карадочев, Иван. Пространството на скъсеното време : [За „Несериозни разкази“]. // Септември, 1985, № 9, с. 254-255.

Вартоломеев, Стойо. Сладкодумие в проза : [За „Несериозни разкази“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 211, 6 септ. 1985.

Неделчев, Михаил. Художествена хроника на един град : [За „Несериозни разкази“]. // Шуменска заря (Шумен), № 271, 18 ноем. 1986.

Аретов, Николай. Сполучливо навлизане в съвременността : [За „Инвенция прима“]. // Пулс, № 46, 18 ноем. 1986, с. 5.

Александрова, Надежда. За стойността на малките инвенции : [За „Инвенция прима“]. // Пламък, 1986, № 11, с. 187-188.

Василев, Христиана. Такива са несериозните разкази : [За „Несериозни разкази“]. // Пламък, 1986, № 3, с. 177-178.

Зоткова, Антоанета. Само инвенция ли? : [За „Инвенция прима“]. // Тракия (Пловдив), 1987, № 6, с. 113-114.

Мирчева, Христина. Загадките на Марта : [За „Невероятната Марта“]. // Тракия (Пловдив), 1989, № 5, с. 112-113.

Гарева, Мария. Към великото неизвестно : [За „Невероятната Марта“]. // Литературен форум, № 27, 5 юли, 1990, с. 2.

Сакъова, Бистра. Заслужено признание. // Сакъова, Бистра. Текстове за прочит. – Пловдив, 1990, с. 168-169.

Дечев, Здравко. Величка Настрадинова. Заради дякона Игнатия. // Страница (Пловдив), 2009, N 3, с. 143-145.

Влашки, Младен. Градът на жеравите. // Страница (Пловдив), 2011, N 1, с. 131-132.

Приказки от днес : [За „24 чисто нови приказки“]. // Труд, N 235, 29 авг. 2012, с. 22.

Здравкова, Евелина. Величка Настрадинова написа приказки за възрастни. // Марица (Пловдив), N 55, 6 март 2014, с. 13.

Влашки, Младен. Величка Настрадинова. Кой крепи света. // Страница (Пловдив), 2014, N 2, с. 119-120.

Бурмов, Александър. Писмо до една истинска вещица : [За „За змейовете и вампирите, за Марта, за потомството“]. // Фантаsтика, 2014-2015, с. 329-331.

Лукова, Дебява. Величка Настрадинова дописва приказка на Братя Грим. // Марица (Пловдив), N 303, 22 дек. 2012, с. 10.