You are here:

Веселин Тачев

Книги

Спасяването на храма : [Публицистика]. – Варна : Г. Бакалов, 1986. – 123 с. ; 20 см.

Стихове. – Варна : Държ. изд., 1964. – 36 с. ; 18 см

40 капки черна кръв : 1963. – София : Кралица Маб, 2016. – 99 с. : с ил., факс., портр. ; 20 см (Колекция Неиздадените ; кн. № 5).

Болка : Стихотворения. – Павликени : [Инициативен к-т], 1995. – 48 с. ; 20 см.

Малолетния : [Биогр.] повест за Петър Киряков / Добри Жотев, Веселин Тачев. – София : Партиздат, 1980. – 207 с. : 1 л. портр. ; 17 см (Поредица Художествено-документални биографии).

Синята сфера : Документална проза. – София : Стигмати, 2016. – 160 с. ; 21 см .

 

За него

Книги

Памет за поета Веселин Тачев – поетът и приятелят: Сборник спомени / Състав. Нели Д. Пигулева, Руси Д. Русев. – Русе : Парнас, 2012. – 172 с. : 1 портр., фотогр. ; 22 см

Гецов, Стойчо. Веселин Тачев отблизо и отдалеч. – Русе : Авангард Принт, 2016. – 144 с. : с ил., портр. ; 21 см.

Статии

Кисьов, Здравко. Зад белите корици на една стихосбирка : [За „Стихове“]. // Дунавска правда (Русе), № 4, 6 ян. 1965, с. 4.

Прохаскова, Емилия. „Стихове“ [от В. Тачев]. // Пламък, 1965, № 3, с. 108.

Срефанов, Любомир. Животът – обич и болка : [За „Спасяването на храма“]. // Светлоструй (Русе), 1968, № 6, с. 170-172.

Стефанов, Любомир. С поетичен заряд към житейските истини : [За „Спасяването на храма“]. // Дунавска правда (Русе), № 10, 30 окт. 1986.

Калоянов, Анчо. За да принадлежим на бъдещето : [За „Спасяването на храма“]. // Пулс, № 19, 12 май 1987, с. 5.

Петринска, Маргарите. Взиране в себе си : [За „Спасяването на храма“]. // Отечествен фронт, № 12563, 13 ян. 1987.

Дойнов, Пламен. Самиздатът на Веселин Тачев като литературен архив ; Случаят „Поетическо вероизповедание“. // Литературен вестник, № 11, 18-24 март 2015, с. 1, 9-14.

Дойнов, Пламен. Самиздатската книга „40 капки черна кръв“ от 1963 година : [По повод 75 години от рождението на поета Веселин Тачев]. // Литературен вестник № 37, 9-15 ноем. 2016, с. 12-13

Попов, Кирил. Памет за поета Веселин Тачев. // Литературен вестник, № 17, 10-16 май 2017, с. 4.

Цанев, Иван. Иван Цанев: „Моят пръв учител по писане е Веселин Тачев“ / Разговора води Пламен Дойнов. // Литературен вестник, № 17, 10-16 май 2017, с. 5.