You are here:

Владимир Свинтила

За него

Статии

Славов, Атанас. Бърнс на български : [За превода на Вл. Свинтила на „Песни и поеми“]. // Септември, № 3, 1959, с. 166-175.

Правдев, Николай. По непроправен път : [За „Прометей в Кипър“]. // Театър, № 6, 1961, с. 85-88.

Митев, Йоно. За някои неточности в „Антология на световната лирика“. // Литературен фронт, № 45, 32 окт. 1968, с. 3.

Медиделиев, Георги. „От светкавици озарени“. // Учителско дело, № 36, 7 окт. 1975, с. 8.

Бояджиев, Ан. „От светкавици озарени“. // Читалище, 1976, № 4, с. 32-33.

Чернаев, Пенчо. „От светкавици озарени“. // Деца, изкуство, книги, 1976, № 5, с. 44-46.

Бонев, Александър. „От светкавици озарени“. // Векове, 1976, № 2, с. 87-89.

Йосифова, Катя. За безсмъртието на майсторите : [За „Длета и ружи“]. // Народна младеж, № 228, 26 септ. 1977.

Ферманджиев, Н. „Длета и ружи“. // Читалище, 1978, № 1, с. 13.

Каранфилов, Ефрем. Дарбата да се вдъхновява. // Каранфилов, Ефрем. Писатели и мемоаристи. – С., 1980, с. 191-195.

Илиева, Здравка и др. Свинтила срещу Свинтила : [По повод есето му „Оръжие за силни ръце“. – Патриот, 1980, № 7]. // Пулс, № 17, 28 апр. 1981, с. 10.

Мутафов, Енчо. Похвално слово за Зографа : [За „Похвално слово за зографа Захарий“]. // Пулс, № 37, 14 септ. 1982, с. 5.

Кръстев, Кирил. „Похвално слово за зографа Захарий“. // Литературен фронт, № 20, 20 май, 1982, с. 2.

Ничев, Драган. Вдъхновено присъствие. // Български журналист, 1982, № 4, с. 27-28.

Янев, Георги. „Детето беше малко, а планината огромна“ : [За „Похвално слово за зографа Захарий“]. // Пламък, 1983, № 6, с. 171-173.

Влахов-Мицов, Стефан. Животът и щастие, и оговорност : [За „Милионерите на София“]. // Софийска правда, № 11, 26 дек. 1986.

Станева, Надежда. Необходимо възражение. // Пламък, 1987, № 6, с. 176-181.

Игов, Светлозар. Софийските новели на Владимир Свинтила. // Игов, Светлозар. Грозните патета. – С., 1989, с. 187-190.

Арнаудов, Иван. Кентавърът. // Български писател, № 14, 14 апр. 1998.

Борисова, Маргарита и др. Апология на интелектуалния екстремизъм / Маргарита Борисова, Явор Ганчев. // Култура, № 17, 4 май 2001, с. 3.

Бешков, Александър. От Маркс до Христа : [За едноименната кн. на В. Свинтила]. // Литературен форум, № 27, 17 – 23 септ. 2002, с. 7 ; N 28, № 29, N 30, с. 4.

Бешков, Александър. „От Маркс до Христа“… // Везни, 2003, № 3, с. 35-39.

Живков, Цанко. Владимир Свинтила: Бях прокълнат : [посмъртно изд. автобиогр. кн. на писателя „От Маркс до Христа“, 2002]. // Детонация, № 12, дек. 2004, с. 16.

Рашева, Ивета. Агиографски черти в образа на Неофит Рилски в романа „Слово за Зографа Захарий“ от Владимир Свинтила. // Годишник на Асоциация „Онгъл“, Год. 9, т. 13, 2014, с. 171-188.

Василева, Ангелина. Бегли бележки за браздите на времето и няколко сонета на Барда в превод на български. // Литературен вестник, № 16, 20-26 апр. 2016, с. 7.