You are here:

Здравко Кисьов

Статии

За него

Сарандев, Иван. Само откровение не стига : [За „Откровение“] // Септември, 1962, № 9, с. 190-191.

Боздуганов, Никола. Монолози на съвремието : [За „Монолози“]. //  Пулс, № 18, 6 септ. 1966, с. 5.

Шопкин, Матей. Третият образ на поета : [За „Покана за песен“]. // Пламък, 1972, № 11, с. 66-67.

Стефанов, Любомир. С вдъхновение по пътя на зрелостта : [За „Покана за песен“]. // Дунавска правда (Русе), № 94, 20 апр. 1972.

Захариев, Луко. Противоречиво впечатление : [За „Покана за песен“]. // Пулс, № 14, 4 юли 1972, с. 11.

Стефанов, Любомир. С проблемите на съвременността : [За „Баладичен час“]. // Дунавска правда (Русе), № 190, 19 септ. 1974.

Боздуганов, Никола. Съвременното в баладичния жанр : [За „Баладичен час“]. // Пламък, 1975, № 3, с. 168-169.

Стефанов, Любомир. Съпричастие в съвременността : [За „Баладичен час“]. // Тракия (Пловдив), 1975, № 1, с. 69-71.

Молхов, Яко. В баладичния час на Здравко Кисьов. // Молхов, Яко. Критически хроники. – С., 1975, с. 162-165.

Стефанов, Любомир. Поетични измерения на човека и времето : [За „Вътрешен пейзаж“]. // Дунавска правда (Русе), № 291, 8 дек. 1976.

Христов, Йордан Т. Мека лиричност и простота : [За „И все сънувам хълм“]. // Септември, 1976, № 10, с. 250-252.

Тахов, Георги. В лабиринта на самообясненията : [За „Вътрешен пейзаж“]. // Пулс, № 19, 14 септ. 1976, с. 10.

Тасев, Златко. С усет за актуалност : [За „Вътрешен пейзаж“]. // Пулс, № 19, 14 септ. 1976, с. 10.

Стефанов, Любомир. В нов сезон на възрастта : [За „И все сънувам хълм“]. // Дунавска правда, (Русе), № 156, 2 юли 1976.

Бакърджиев, Тодор. Кладенци с лековита вода : [За „Необходима болка“]. // Дунавска правда (Русе), № 171, 30 авг. 1978.

Кръстев, Димитър. Янтарна сплав : [За „Между солена и сладка вода“]. // Дунавска правда (Русе), № 73, 12 апр. 1978.

Спасов, Иван. Аз пътувам към своя зенит. // Спасов, Иван. Пристрастия и полемики. – С., 1978, с. 172-177.

Спиридонов, Александър. За поредицата „В страната на съветите“ : [За „Между солена и сладка вода“]. // Дружба, 1978, № 6, с. 150-151.

Пантелеева, Нина. Чувство за време : [За „Необходима болка“]. // Септември, 1979, № 5, с. 249-252.

Чолакова, Вяра. Променена поетична интонация : [За „Необходима болка“]. // Пулс, № 5, 27 февр. 1979, с. 7.

Първанова, Анастасия. Нека улавяме и вълните : [За „Безкрили ангели“]. // Пулс, № 46, 17 ноем. 1981, с. 4.

Стефанов, Любомир. „С лице без профил…“ : [За „Безкрили ангели“]. // Дунавска правда (Русе), № 167, 25 авг. 1981.

Боздуганов, Никола. „Човекът е мярка за всичко“ : [За „Безкрили ангели“]. // Септември, 1982, № 3, с. 247-249.

Горсов, Димитър. С усет за драматичното в живота. // Пулс, № 29, 17 юли 1984.

Тачев, Веселин. „С толкова много обичани хора в сърцето…“ : [За „Отличителен белег“]. // Светлоструй (Русе), № 12, 27 дек. 1985.

Игов, Светлозар. Поезия и познание : [За „Зрение“]. // Отечествен фронт, № 12204, 20 авг. 1985.

Василева, Красимира. Времето по обич : [За „Тайнопис“]. // Дунавска правда (Русе), № 163, 12 юли 1987.

Цанев, Иван. Покана за размисъл. // Литературен фронт, № 5, 29 ян. 1987, с. 3.

Йорданов, Здравко. Движение и „но“ в две автокоментарни поетични книги : Движението – истинското дихание на поета. // Светлоструй (Русе), 1988, № 6, с. 158-160.

Стоев, Стефан. Самоповторение : [За „Тайнопис“]. // Литературен фронт, № 50, 8 дек. 1988, с. 4.

Билчев, Тодор. Запоета Здравко Кисьов и архивния му фонд в Държавен архив – Русе. // Архивен преглед, 2017, № 2, с. 61-65.

Кръстева, Гергина. Страници на Гергина Кръстева : [За „Отвъдно време“]. // Страница, 2018, № 1, с. 121-126.