You are here:

Змей Горянин

Статии

За него

Добрев, Димитър. „Аз и другият“. // Светлоструй (Щръклево), № 5, 1928, с. 4.

Стоянов, М. „Аз и Другият“. // Северянин (Русе), № 6, 7 ян. 1929, с. 2.

Димитър Недин. „Добруджански песни“. // Светлоструй (Щръклево), № 3, ноем. 1929, с. 2.

Станчев, Стефан. „Добруджански песни“ от Светослав Димитров. // Бургаски фар (Бургас), № 2159, 1929, с. 2.

Добруджански песни. // Добруджа, № 92, 10 юли 1929, с. 2.

Петров, П. „Последният ден“, разкази. // Училищен преглед, 1936, № 7, с. 932.

Митов, Димитър Б. „Последният ден“, разкази от Змей Горянин. // Литературен глас, № 330, 25 ноем. 1936, с. 5.

Томалевски, Георги. „Последният ден“ – разкази от Змей Горянин. // Нова камбана, № 173, 1936, с. 4.

Грозев, А. „Последният ден“ – разкази от Змей Горянин. // Нова камбана, № 109, 1936, с. 4.

Евстратиев, Л. „Последният ден“ – разкази от Змей Горянин. // Ученически подем, № 2, 1936, с. 17.

Пенев, Пенчо. „Последният ден“ – разкази от Змей Горянин. // Обзор, № 70, 1936, с. 8.

Добрев, Димитър. Змей Горянин. // Светлоструй (Щръклево), № 5-6, 1937, с. 8.

П. К. „Бачо Киро“ : Роман – биография от Змей Горянин. // Народна отбрана, № 1876, 1937, с. 12.

Гундов, Д. Две книги за Бачо Киро. // Час, № 10, 1937, с. 2.

Коен, Лео. Бачо Киро : Роман от Змей Горянин. // Гребец, № 8, 15 февр. 1938, с. 4.

Стоевски, Д. „Ний умряхме – да живей народа!“. // Огнище, № 14, 1938, с. 4.

Станчев, Стефан. „Ний умряхме – да живей народа“ : Повест от Змей Горянин. // Бургаски фар (Бургас), № 5084, 3 ноем. 1938, с. 2.

Динеков, Петър. Змей Горянин. „Ний умряхме, да живей народа“. // Родина, 1939, № 2, с. 174-176.

Дамев, Дамян. „Княз Иван Кулин“ – повест от Змей Горянин. // Звън, № 6, 1939, с. 14.

Христов, Л. „Последният ден“ – разкази от Змей Горянин. // Звън, № 3, 1939, с. 16.

Михаел, А. „Дунавът тече“мей Горянин. // Еврейска реч, № 90 1940, с. 4.

Нурижан, Жорж. Змей Горянин. // Нурижан, Жорж. Творци на литературата. – С., 1943, с. 49-50.

Кузмова, Катя. Кой се страхува от Змей Горянин. // Деца, изкуство книги, 1990, № 5, с. 4-7.

Пашалийска, Румяна. Змей Горянин. // Септември, 1990, № 8, с. 236.

Кузмова-Зографова, Катя. Змей Горянин. // Родна реч, 1991, № 4, с. 22-28.

Балевски, Васил. Змей Горянин излиза от мълчанието. // Арт, № 2, 19-25 дек. 1991, с. 1, 4.

Донков, Калин. Пространствата като убежище : [За „Екватор“]. // Летописи, 1993, № 5-6, с. 50-51.

Ковачев, Роберт. Змей Горянин – възкръсване от анонимността. // Литературен вестник, № 34, 30 авг. – 5 септ. 1993, с. 3.

Свиленов, Атанас. Змей Горянин. // Литературен форум, № 27, 7 юли 1993, с. 4.

Ковачев, Роберт. Работилницата на мълчанието : [За „Войнишки песни и балади“]. // Век 21, № 37, 15 септ. 1993, с. 10.

Павлов, Димитър. Истината е по-сложна : Два неизвестни куплета на Змей Горянин. // Български писател, № 16, 30 авг. 1994, с. 13.

Захаринов, Кирил. Няколко думи за Змей Горянин. // Летописи, 1997, № 1-2, с. 80-83.

Пашалийска, Румяна. Знам, че съм писател и поет по Божие вдъхновение… : 40 г. от смъртта на Змей Горянин (1905-1958). // Литературен форум, № 30, 6-12 окт. 1998, с. 7.

Трифонова, Цвета. Времето на Змея. // Анти № 35, 31 авг. – 5 септ. 2001, с. 8-9.

Чернокожев, Вихрен. Една непубликувана мемоарна книга за Елин Пелин. // Български език и литература, 2003, № 1, с. 44-48.

Трифонова, Цвета. Завръщането на Змей Горянин : [За „Майчина вяра“]. // Детонация, № 8, авг. 2003, с. 15.

Балевски, Васил. Змей Горянин (1905-1958). // Един завет, 2005, № 1, с. 49-50.

Пенчева, Радка. Ценностите на българина в романа „Звезда керванджийка“ на Змей Горянин. // Известия на Регионален исторически музей – В. Търново, 21, 2006, с. 217-224.

Джурова, Галина. Светозар Димитров – русенският Змей Горянин. // Джурова, Галина. Какво не знаем за миналото на Русе. – Русе, 2007, с. 83-86.

Кирова, Мариана. Неизвесни ръкописи на Змей Горянин. В манастира „Седемте престола“ творецът пише любовна лирика. // Литературна мисъл, 2012, № 1-2, с. 90-96.

Братанов, Иво. Текстовете на Змей Горянин във вестник „Детска вяра“. // Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски“ – РУ „А. Кънчев“, 5, 2013, с. 127-136.

Душкова, Мира и др. Преводаческите изкушения на Светлозар Димитров по страниците на „Северянин“ (1926-1929) / Мира Душкова, Живомира Николаева. // Алманах Извор (Русе),  2013, с. 179-186.

Колев, Атанас. Разноликият русенски Змей Горянин. // Алманах Извор (Русе), 2013, с. 164-177.

Генова, Юлия. Змей Горянин – забраненият великан. // Прелом, № 1, 20 ян. 2013, с. 3.

Великова, Денислава. Българската душевност през погледа на публициста Змей Горянин (в. „Литературен глас“, 1932-1933). // Сборник доклади на студентска научна сесия СНС’14. – Русе, 2014, с. 164-187.

Узунова, Мария. „Звезда керванджийка“. // Алманах Извор (Русе), 2014, с. 158-163.

Димитрова, Десислава. В памет на бележития български писател и поет Змей Горянин. // Форум Север (Русе), № 1-2, 16-22 ян. 2014, с. 23.

Иванова, Диана. Змей Горянин и неговият летопис за Бачковската Ставропигиална Обител (езиково-стилистични особености на текста). // Да (пре)откриваш думите : юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска. – Пловдив, 2015, с. 227-239.

Зографова, Катя. Словозография на Змей Горянин. // Зографова, Катя. Знаменити & Забравени & Забранени. – София, 2015, с. 393-401

Колев, Атанас. Русенският Змей Горянин – колоритен и знаков творец на българската словестност (1905-1958-2015). // Алманах за историята на Русе, 2015, с. 230-301.

Йорданов, Юлий. Писателят Змей Горянин – потъналото злато. // Везни, 2015, № 1-2, с. 88-94.

Кузмова-Зографова, Катя. Новооткрити ръкописи на Змей Горянин : 110 години от рождението на писателя Светозар Димитров. // Литературен вестник, № 18, 13-19 май 2015, с. 6-7.

Колев, Атанас. Военният писател и кореспондент Змей Горянин. // Алманах за историята на Русе, 2016, с. 230-248.

Ненов, Николай. Ру – древният човек от Русе на Змей Горянин. // Българският език и ние : Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев. – Русе, 2016, с. 360-370.

Неделчев, Михаил. Явяващият се Змей Горянин. // Литературен вестник, № 6, 28 окт. – 3 ноем. 2020, с. 9.