Островът на другите

Научете за онези автори от българската литература, които пребивават на Острова на другите. Лекцията се осъществява по проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“. Това е проект на Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката…

Островът на времето

Научете за онези автори от българската литература, които пребивават на Острова на времето. Лекцията се осъществява по проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“. Това е проект на Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката…

Етническият остров

Научете за онези автори от българската литература, които пребивават на Етническия остров. Лекцията се осъществява по проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“. Това е проект на Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (договор…

Островът на жанровете. Лирическият остров

Научете за онези автори от българската литература, които пребивават на Острова на жанровете и на Лирическия остров. Лекцията се осъществява по проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“. Това е проект на Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството…

Детският остров. Смешният остров

Научете за онези автори от българската литература, които пребивават на Детския остров и на Смешния остров. Лекцията се осъществява по проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“. Това е проект на Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на…

Островът на обречените. Замлъкналият остров. Островът на литературните изгнаници

Научете за концепцията на проекта „Острови на неблажените“, както и по-детайлна информация за Острова на обречените, Замлъкналия остров и Острова на литературните изгнаници. Лекцията се осъществява по проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“. Това е проект на Института за литература при БАН, финансиран…