You are here:

Екип

eli1
Доц. д-р Елка Димитрова
ръководител на проекта

Работи в Института за литература към БАН. Специалист е по история на българската литература от Освобождението до наши дни. Най-траен акцент в академичната ѝ кариера формират изследванията върху българския литературен модернизъм в неговата връзка със световните модернистични направления. Автор е на една монография и множество литературоведски студии и статии, на учебници и помагала за обучението по българска литература в гимназиалния курс и на литературнокритически текстове. Води проекти, свързани с концептуализацията и съхранението на българското литературно наследство („Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“, „Българско и модерно“ – 1, 2, 3). Участва в редица изследователски и научноприложни проекти в следните области: литературознание, литература и култура, литература и образование.

 

Литературоведски публикации (книги):

Изгубената история. Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на XX век (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев), 2001

Нови анализи на литературни творби. За обучението в 11. и 12. клас. Т. 1, 2. 2002

Нови анализи на литературни творби. За кандидат-студенти. Т. 1, 2. 2004

vbgt1
Доц. д-р Надежда Стоянова
член на екипа

Надежда Стоянова е преподавател по българска литература във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Води семинарни занятия по дисциплините „Българска литература между Първата и Втората световна война“, „Съвременна българска литература“ и лекционен курс по литература за деца и юноши. Автор е на две монографии, на статии, студии и рецензии, публикувани в специализирания периодичен печат. Съставител е на 14 научни сборника (в съавторство) и една литературна антология (в съавторство). Част е от редакционния екип на сп. „Филологически форум“. Ръководител е на проект „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“ (2016 – 2018) към ФНИ на МОН и на проект „Млади учени: изследователски опити“ (2017 – 2018; 2020 –) към НИС на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Литературоведски публикации (книги)

Стоянова, Н. Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век: опити с времето. ISBN: 9789540738901. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015.

Стоянова, Н. Украси и гримаси. Мода и модерност в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век. ISBN:978-954-326-480-3, София: Парадигма, 2022.

 

Пълен списък на научната дейност на Н. Стоянова може да се открие в системата „Авторите“ на Софийския университет.

Gospodinov, photo Phelia Baruh
Доц. д-р Георги Господинов
член на екипа

Изследовател по нова и съвременна българска литература в Института за литература към БАН. Неговите интереси са свързани с изследване на пукнатините в литературния канон, с разширяване на литературната история към полетата на близки науки. Паметта за близкото минало е в центъра на проекти и издания, като „Инвентарна книга на социализма“ (2016) и „Аз живях социализма. 171 лични истории“ (2016). Историческите травми от ХХ век, история на детството, социология на литературата, общество и всекидневие са полета, които влизат в неговите статии, изследвания, лични проекти, както и в поезията и прозата му. Автор е на книги в различни жанрове, носител на национални и европейски литературни награди. Годишен стипендиант във Wissenschaftskolleg, Берлин, 2019/2020. Гост-професор в Хумболтовия университет в Берлин (2015) и Колумбийския университет в Ню Йорк, Институт „Хариман” (2022).

 

Литературоведски публикации (книги)

Поезия и медия. Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на ХХ век. София: Просвета, 2005. ISBN 954-011-786-0.

В пукнатините на канона. Провинции, аероплани, лексикони. Пловдив: Жанет 45, 2021. ISBN 978-619-186-659-5

Kino: The Poetry of Nikola Vaptsarov Edited by Georgi Gospodinov. Middlesbrough: Smokestack Books, 2007. pp. 7-23. ISBN: 978-0-955-4028-0-7.

Следобедът на една идеология, съставителство (с Георги Лозанов) и студия , С., 2016, СГХГ София

Untitled-1
гл. ас. д-р Мария Русева
член на екипа

Преподавател в Катедра "Българска литература" към Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на една монография, както и на критически статии и рецензии в областта на новата българска литература. Член е на редакционния екип на сп. „Филологически форум“. Участва в редица проекти, сред които „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“ (2016-2018), „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, библиотеки „Международен филологически форум“, „Experior“ (2022) и др.

Литературоведски публикации (книги):
„Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век“, 2022, София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“