Общи условия за ползване на сайта https://alterlitbg.com

Моля, прочетете внимателно тези общи условия, тъй като те регламентират Вашите права и задължения при ползване на уебсайта https://alterlitbg.com, създаден по проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“ (договор с ФНИ № КП-06- Н60/1 от 16.11.2021).
Всички текстове, публикувани на този сайт, са авторски произведения под закрилата на чл. 3, ал. 1, т. 1; чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 9 от Закона за авторското право и сродните му права.
Сайтът https://alterlitbg.com представлява общодостъпен електронен авторски
научно-образователен продукт.

 • Публикуваните в него произведения следва да бъдат използвани единствено и само
  за научно-образователни цели.
 • Препубликуването на текстове от този сайт или на части от тях също е
  допустимо само за научно-образователни цели.
 • При препубликуване и цитиране е задължително позоваването на сайта
  www.alterlitbg.com, а ако публикацията е в Интернет – и поставянето на активна
  хипервръзка (с оглед на спазването на неимуществените права на авторите
  съгласно чл. 15 от Закона за авторското право и сродните му права).

Домейнът www.alterlitbg.com е нерегистрирана търговска марка, която се използва в
публичното пространство за предоставяне на безплатни научно-образователни услуги, и е защитен от чл. 12, ал. 6 от Закона за търговските марки и географските означения. Всяка непозволена употреба на сайта www.alterlitbg.com води до пряко нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови национални и/или международни правни разпоредби, засягащи интелектуалната собственост.

Ако Вие като потребител не приемате тези общи условия, моля, не използвайте
сайта www.alterlitbg.com!
Чрез настоящите общи условия www.alterlitbg.com Ви предоставя като на потребител на научно-образователна услуга (в хипотезата на чл. 4 от Закона за защита на потребителите) подходяща информация за използването й, позволяваща Ви да направите своя съзнателен избор дали да приемете настоящото споразумение, или не.

Определението „потребител“ включва всички видове ползване на настоящия сайт – както от лица, които желаят да получат достъп до определено литературоведско съдържание, така и от правни субекти, търсещи обща информация за предлаганите от нас научно-образователни материали поради субективен интерес или професионални мотиви.